Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення – проєкту регуляторного акта  Голованівської селищної ради  "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Голованівської селищної ради на 2025 рік"

(далі - проєкт рішення – проєкт регуляторного акту)

 1. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проєкту  рішення селищної ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Голованівської селищної ради на 2025 рік" підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку покладені на органи місцевого самоврядування.

Стаття 12 Податкового кодексу України зобов’язує органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень  щодо встановлення місцевих податків і зборів та їх офіційне оприлюднення  до 15 липня року, що передує бюджетному  періоду, в якому планується їх застосування

Наповнення місцевого бюджету дозволяє виконувати місцеві бюджетні програми, забезпечити належний рівень життя жителів селища.

На території Голованівської селищної ради є проблеми, котрі потребують вирішення:

 • капітальний та поточний ремонти закладів освіти, охорони здоровя, культури та органів місцевого самоврядування;
 • поточний ремонт мереж вуличного освітлення селищ та сіл громади;
 • надання якісних послуг жителям громади в галузі соціально-культурної сфери;
 • налагодження сфери житлово-комунального господарства та благоустрою селищ та сіл, що знаходяться на території селищної ради;
 • забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства території громади;
 • забезпечення виконання програм соціального захисту населення;
 • утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади.

Питання залучення 42248,9 тис. грн до селищного бюджету у 2025 році пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення селищної ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам  місцевого самоврядування.

Ухвалення рішення з цього питання необхідне для прозорого ефективного встановлення єдиного рівня місцевих податків і зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів зі сплати.

 

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Питання наповнення селищного бюджету, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади. Як наслідок, громада селищної ради отримує упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету (прогнозовано у 2025 році – 42248,9 тис.грн) з метою реалізації власних повноважень. Згідно з бюджетним законодавством місцеві   податки та збори є одним з джерел надходжень селищного бюджету, коштом якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізуються інші соціальні програми. Крім цього, рішення Голованівської селищної ради буде узгоджуватися з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України.

Прийняття даного регуляторного акта також дозволить забезпечити прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки  чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

Тобто, врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими селищною радою;

- чинних актів, оскільки ставки податків визначені в рішеннях:

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття  регуляторного акта.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

           Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

            - Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100 %.

.

 

 

2.  Цілі державного регулювання

Цілями прийняття регуляторного акта є:

-  встановлення ставок єдиного, земельного податків та податку   на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до вимог Податкового кодексу України

      -    своєчасне наповнення селищного бюджету для розв'язання проблем громади;

      -    приведення рішень селищної ради у відповідність до норм та вимог  ПКУ.

 • надходження до селищного бюджету податкових надходжень від сплати зборів та податків   орієнтовно у розмірі 42248,9 тис. грн, що дозволить забезпечення виконання у 2025 році місцевих програм;
 • дотримання вимог законодавства, зокрема Податкового кодексу України;
 • прозорість та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернати

Опис альтернативи

Альтернатива 1 (не прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2025 рік.)

Не прийняття регуляторного акту, що встановлює місцеві  податки та збори на 2025 рік відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, у разі не встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків і зборів, такі податки та збори сплачуються платниками згідно з попередніми рішеннями. Таким чином, надходження до  селищного бюджету від податку будуть менше запланованих. Негативний вплив буде завдано громаді селищної ради, оскільки зменшення надходжень до бюджету поставить під загрозу фінансування соціально важливих місцевих програм.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

 Забезпечує  досягнення цілей  державного  регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які взяли участь в обговореного проєкту рішення.

Вдасть можливість встановити єдиних для всієї території Голованівської селищної ради, економічно обґрунтованих ставок місцевих податків і зборів.

 Забезпечить належне фінансування програм соціально-економічного розвитку селища.

Приведення нормативно-правового акту Голованівської селищної ради до вимог Податкового кодексу України (зі змінами).

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Залучення до бюджету 42248,9тис.грн., що призведе до часткового виконання запланованих програм та заходів на 2025 рік.

 

 

Недоотримання  місцевим бюджетом коштів у сумі 160,4 тис.грн, що не дозволить дотриматися усіх соціальних стандартів та забезпечити якісний рівень життя,  а, відповідно, призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення на соціальної нестабільності.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Приведення регуляторного акта органу місцевого самоврядування у відповідність до норм ПКУ та удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів селища.

 Отримання до бюджету громади орієнтовно 42248,9 тис. грн, що можуть бути спрямовані на виконання  цільових програм, які є складовою Програми економічного і соціального розвитку.

Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

Існування ризику переходу  діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків і зборів.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Несплата податку вплине на економію коштів суб’єктів господарювання, як наслідок чого можливе офіційне оформлення найманих працівників, підвищення розміру заробітної плати, незначне зменшення споживчих цін. Залучення до бюджету 42248,9 тис. грн, що призведе до часткової реалізації соціальних програм.

Втрата частини надходжень до селищного бюджету на прогнозованому рівні близько 160,4тис. грн., вплине на неможливість виконання  деяких  місцевих програм та  вирішення проблем громади.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Залучення до бюджету орієнтовно 42248,9 тис. грн.

Повноцінна реалізація бюджетних програм,  задоволення потреб та вимог громади.

Можливе зниження кількості робочих місць та розміру заробітної плати у найманих працівників суб’єктів підприємництва у випадку переходу їх роботи «в тінь» на 9 %

 

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

суб’єктів

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Х

2

98

480

682

Питома вага групи у загальній кількості, %

Х

100

100

100

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Втрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Суб'єкти господарювання – платники місцевих податків і зборів у 2025 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня 2024 року.

Залишення у суб’єктів господарювання коштів у сумі 160,4 грн., які можуть бути спрямовані на розвиток підприємницької діяльності.

Буде сплачено до бюджету 42248,9тис.грн.

 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Врахування пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Буде досягнуто баланс інтересів ОМС, громади і платників податків

 

Витрачання суб’єктами господарювання власних коштів на сплату податків. Спрямування власних коштів суб’єктів господарювання не на свій розвиток, а на сплату податку.

  

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, через те, що під дію рішення селищної ради підпадають виключно суб’єкти малого та мікробізнесу.

4. Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

 Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

 

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки місцевих податків і зборів у відповідність до вимог ПК України  

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не сплата місцевих податків та зборів через відсутність регулювання призведе до:

- реєстрації громадянами та суб’єктами господарювання необлікованого нерухомого майна;

- можливого офіційного оформлення  найманих працівників, підвищення розміру заробітної плати;

-незначне зменшення споживчих цін;

- можливості суб'єкту господарювання зекономлені кошти спрямувати на свій  розвиток

Відсутність надходжень до селищного бюджету, внаслідок чого втрачається біля 160,4 тис.грн., що негативно вплине на виконання в повному обсязі місцевих програм.

Погіршення  інфраструктури на території селищної ради.

Залишаться неврегульовані відносини між суб’єктами господарювання та селищною владою.

 

Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм.

Альтернатива 2

Наповнення дохідної частини селищного бюджету орієнтовно на 160,4 тис.грн. за рахунок сплати місцевих податків та зборів дасть можливість виділити кошти з селищного бюджету під виконання  програм Соціально-культурного та економічного розвитку.

Витрачання власних коштів суб’єктами господарювання, що може вплинути на скорочення робочих місць, виплату заробітної плати найманим працівникам у конвертах, підвищення споживчих цін.

Витрачання суб'єктами господарювання власних коштів на сплату податку, а не на свій розвиток.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми, забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Додаткові надходження до бюджету селища на прогнозованому рівні складуть 160,4 тис. грн., що забезпечить фінансування селищних програм.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Дана альтернатива не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

У разі не прийняття регуляторного акту, податок справлятиметься по  ставкам минулого року.. Наслідком є недоотримання надходжень до селищного бюджету коштів на прогнозованому рівні 160,4 тис.грн. Негативний  вплив буде задано громаді, оскільки зменшення надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування місцевих програм.

Х

Альтернатива 2

Обрана

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі, оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок.

Прийняття проекту дозволить забезпечити збільшення надходжень до  сільського бюджету орієнтовно у розмірі 160,4 тис.грн. та можливість реалізації місцевих програм, які спрямовані на підвищення рівня життя жителів сільської ради.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, тому зовнішнім ризиком   на його дію є внесення змін до  чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. 

 

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2 - встановлення економічно обґрунтованих  розмірів місцевих  податків і зборів, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податок, а бюджет наповнювався.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.

Цим регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради  економічно обґрунтовані ставки зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2025 рік. Регуляторним актом  регламентовані  розміри ставок податку для суб'єктів господарювання.

При встановлені ставок враховувалися дохідність суб'єктів господарювання, аналізувалися прогнози соціально-економічного розвитку селищної ради та розмір наповненості селищного бюджету від сплати податку.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування думки та пропозицій суб’єктів господарювання.   

 Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який  передбачає виконання заходів:

1. Про оприлюднення проєкту регуляторного акту "Про встановлення місцевих

податків і зборів на території Голованівської селищної ради на 2025 рік" буде оприлюднено на сайті Голованівської селищної ради з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

2.  Направлення проєкту регуляторного акту «Про встановлення місцевих  податків і зборів на території Голованівської селищної ради на 2025 рік» з аналізом регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

3. На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийняття  селищною радою рішення щодо встановлення  єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного та транспортного податків на території Голованівської селищної ради на 2025 рік, враховуючи  результати  обговорення та отримані пропозиції від Державної регуляторної служби України.

4. Оприлюднення  прийнятого  рішення. 

Дане рішення буде передано до Голованівського управління Головного управління  ДФС у Кіровоградській області  у строки, передбачені законодавством.        

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень селищної ради належить прийняття рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів для населення на території Голованівської селищної ради. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом розв'язання проблеми та ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Проєктом рішення затверджуються :

- місцеві податки і збори на 2025 рік;

- пільги зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання.

Механізм розв'язання визначеної проблеми:

-    затвердження рішення  про встановлення  ставок місцевих податків і зборів  на  території  Голованівської селищної  ради  на  2025  рік;

-   інформування  платників  даного  податку про встановлені правила справляння  місцевих податків і зборів на 2025 рік.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і землекористувачами, які сплачують місцеві податки і збори у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України й цим рішенням.

При розробці проєкту проведено консультації з суб’єктами господарювання – платниками місцевих податків і зборів  щодо можливості сплачувати податок за запропонованими ставками. При встановлені ставок враховувалися вид використання земельної ділянки, дохідність видів господарської діяльності, аналізувалися прогнози соціально-економічного розвитку селища, платоспроможність населення, що впливає на отримання прибутку суб’єктами підприємництва та сплати ними земельного податку.

 6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрат  Голованівської селищної ради  на виконання вимог регуляторного акта не передбачено.

Зазначене регулювання стосується 468 суб’єктів мікропідприємництва, що зареєстровані на території Голованівської селищної ради, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва.

 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Відповідно до вимог Податкового кодексу України дане рішення Голованівської селищної  ради встановлюється на 2025 рік.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, які визначені для відстеження результативності цього  регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки місцевих податків і зборів у відповідність до вимог ПК України  

Показник

І кв.

2025

ІІ кв.

2025

ІІІ кв.

2025

ІV кв.

2025

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, грн..

7658,8

11438,6

10403,2

12748,3

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од

682

682

682

682

час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання на сплату податку не збільшиться. Усі процедури встановлюються ПКУ

розмір коштів,  що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

7658,8

11438,6

10403,2

12748,3

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Про оприлюднення проєкту буде оголошено на офіційному сайті  Голованівської селищної ради .

 

 

 

 

 

 

 9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Так як строк дії акту один рік (2025 рік) тому буде здійснено базове відстеження результативності дії регуляторного акта (до набрання чинності РА) та повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – з 01 по 15 жовтня 2025 року.

Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності і, відповідно, статистичний вид даних, що будуть надані завдяки інформації  та даних фінансового відділу  селищної ради.

Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку змін у законодавстві.

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікропідприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «22» березня 2024 року по «20» березня 2025 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

3

 

Отримання інформації та пропозицій

2

Телефонні запити до бізнесу

8

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірюваня   впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 689(одиниць), у тому числі мікропідприємництва 580   (одиниці).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє  вплив 100 %.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування  оцінки

У перший рік

Оцінка  «прямих» витрат суб’єктів  малого підприємництва на виконання  регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування  обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури (уточнити): сплата податку (в середньому на одного суб’єкта малого чи мікропідприємництва)

61 948

6

Разом, гривень

ФормулаLсума рядків  (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

61 948

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

682

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

42 248 536

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо  виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації  про  вимоги регулювання

Формула: витрати часу наотримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. х 140,2 грн. = 140,2 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0,5 год/3611

(1 людино –години)

11

Процедури офіційного звітування

+

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

140,2

15

Кількість   суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати  вимоги  регулювання, одиниць

682

16

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 

67 550, 0

 

Витрати періодичні (за наступний рік)та за п’ять років не здійснювалися, тому що строк дії акту складає один рік.

Розрахунки здійснено з урахуванням середньої заробітної плати по регіону .

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

42 248 536

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

72 344,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

 42 248 536

4

Бюджетні  витрати  на адміністрування  регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого  регулювання

 42 248 536

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо  запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що  отримані в селищній раді  та під час телефонних консультацій із СПД визначено, що  зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно.

Зауваження і пропозиції від платників місцевих податків і зборів приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту письмовому вигляді за адресою: 26500, Кіровоградська область, Голованівський район, смт Голованівськ вул. Соборна,48.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь