Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

ПРОТОКОЛ № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради

Дата: 14.06.2021 16:33
Кількість переглядів: 888

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Голованівської селищної ради

 

від 14 червня 2021 року смт. Голованівськ

 

На засіданні присутні – 8 членів комісії.

 

Голова комісії:

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович- перший заступник селищного голови

 Секретар комісії:

САКАЛ Інна Володимирівна - начальник загально-організаційного відділу Голованівської селищної ради

Члени комісії:

КУЧМІЙ Богдан Борисович  член Голованівського осередка Міжнародної громадської організації «Міжнародний комітет сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою»»

СУЛИМА Ольга Василівна --член Голованівського осередка Міжнародної громадської організації «Міжнародний комітет сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою»»

РИБАК Оксана Олексіївна - лікар- терапевт Клинівської СЛА

ЛЕПЕЦЬКА Зінаїда Володимирівна  сестра медична дільнична Голованівської ЛА

БЕЗКОРОВАЙНА Вікторія Вікторівна економіст

ФОМІНА Елеонора Леонідівна – медичний реєстратор

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про встановлення вимог до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог.

  2. Про встановлення вимог до конкурсних пропозицій.

  3. Про встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі.

  4. Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради.

 

Голосування за порядок денний:

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

САКАЛ Інна Володимирівна

за

3.

КУЧМІЙ Богдан Борисович

за

4.

СУЛИМА Ольга Василівна

за

5.

РИБАК Оксана Олексіївна

за

6.

ЛЕПЕЦЬКА Зінаїда Володимирівна

за

7.

БЕЗКОРОВАЙНА Вікторія Вікторівна

за

8.

ФОМІНА Елеонора Леонідівна

за

Результати голосування:

«за» - 08

«проти» - 00

«утримались» - 00

Прийнято.

 

ГРАБОВИЙ  Д.М.:

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої  є документально підтверджена інформація про: 

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Голова комісії уточнив у кожного члена комісії про наявність таких обставин:

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович - засвідчив, що в нього такі обставини відсутні.

САКАЛ Інна Володимирівна засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

КУЧМІЙ Богдан Борисович- засвідчив, що в нього такі обставини відсутні.

СУЛИМА Ольга Василівна- засвідчила, що в нього такі обставини відсутні.

РИБАК Оксана Олексіївна- засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

ЛЕПЕЦЬКА Зінаїда Володимирівна- засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

БЕЗКОРОВАЙНА Вікторія Вікторівна- засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

ФОМІНА Елеонора Леонідівна засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

 

Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

А також повідомляю про те, рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

 

І. Слухали: Про встановлення вимог до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог.

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Наказом Міністерства охорони здоровя від 23 березня 2002 року № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик»  вимоги до претендента: Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Відсутність у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

Відсутність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
 
Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Голосування:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

САКАЛ Інна Володимирівна

за

3.

КУЧМІЙ Богдан Борисович

за

4.

СУЛИМА Ольга Василівна

за

5.

РИБАК Оксана Олексіївна

за

6.

ЛЕПЕЦЬКА Зінаїда Володимирівна

за

7.

БЕЗКОРОВАЙНА Вікторія Вікторівна

за

8.

ФОМІНА Елеонора Леонідівна

за

 

Результати голосування:

«за» - 08

«проти» - 00

«утримались» - 00

 

ВИРІШИЛИ: встановити вимоги до претендентів, а саме:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Відсутність у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

Відсутність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
 
Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.


 

 

ІІ. Слухали: Про встановлення вимог до конкурсних пропозицій

Відповідно до пункту 29 Порядку вимоги до конкурсної пропозиції:
 конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:
 
    • план реформування закладу протягом одного року;
 
    • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 
    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 
    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Голосування:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

САКАЛ Інна Володимирівна

за

3.

КУЧМІЙ Богдан Борисович

за

4.

СУЛИМА Ольга Василівна

за

5.

РИБАК Оксана Олексіївна

за

6.

ЛЕПЕЦЬКА Зінаїда Володимирівна

за

7.

БЕЗКОРОВАЙНА Вікторія Вікторівна

за

8.

ФОМІНА Елеонора Леонідівна

за

Результати голосування:

«за» - 08

«проти» - 00

«утримались» - 00

 

ВИРІШИЛИ: встановити наступні вимоги до конкурсних пропозицій:
 
конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:
 
    • план реформування закладу протягом одного року;
 
    • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 
    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 
    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

ІІІ. Слухали: Про встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі та строків проведення конкурсу.

 

Відповідно до пункту 30 Порядку документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління.

Пропоную встановити дату початку приймання документів для участі у конкурсі – 15 червня 2021 року.  Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі 29 червня 2021 року. Дата проведення засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів

 30 червня  2021 року.

Дата проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу 01 липня 2021 року.

Голосування:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

САКАЛ Інна Володимирівна

за

3.

КУЧМІЙ Богдан Борисович

за

4.

СУЛИМА Ольга Василівна

за

5.

РИБАК Оксана Олексіївна

за

6.

ЛЕПЕЦЬКА Зінаїда Володимирівна

за

7.

БЕЗКОРОВАЙНА Вікторія Вікторівна

за

8.

ФОМІНА Елеонора Леонідівна

за

Результати голосування:

«за» - 08

«проти» - 00

«утримались» - 00

ВИРІШИЛИ: встановити дату початку приймання документів для участі у конкурсі – 15 червня 2021 року.  Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі 29 червня 2021 року. Дата проведення засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів  

30 червня 2021 року.

Дата проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу 01 липня 2021 року.

ІУ. Слухали: Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Голованівська центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради.

Відповідно до пункту 27 Порядку в оголошенні зазначаються такі відомості:

правові підстави проведення конкурсу;

найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;

дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;

дата і місце проведення конкурсу.

Проект оголошення розданий.

Голосування:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

САКАЛ Інна Володимирівна

за

3.

КУЧМІЙ Богдан Борисович

за

4.

СУЛИМА Ольга Василівна

за

5.

РИБАК Оксана Олексіївна

за

6.

ЛЕПЕЦЬКА Зінаїда Володимирівна

за

7.

БЕЗКОРОВАЙНА Вікторія Вікторівна

за

8.

ФОМІНА Елеонора Леонідівна

за

Результати голосування:

«за» - 08

«проти» - 00

«утримались» - 00

ВИРІШИЛИ: затвердити текст оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради (додається) та оприлюднити на веб-сайті Голованівської селищної ради.

 

Голова конкурсної комісії ___________________ ГРАБОВИЙ Д.М.

 

Секретар конкурсної комісії _________________ САКАЛ І.В.

Члени конкурсної комісії:

 

_______________ КУЧМІЙ Б.Б.

 

  _______________ СУЛИМА О.В.

 

_______________РИБАК О.О.

 

_______________ЛЕПЕЦЬКА З.В.

 

_______________ БЕЗКОРОВАЙНА В.В.

 

_______________ ФОМІНА Е.Л.

 

 

 

Додаток

до протоколу № 1

засідання конкурсної комісії

від 14 червня 2021 року

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора

Комунального некомерційного підприємства

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року  2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі  Порядок), розпорядження голови селищної ради від 11 червня 2021 року № 146   “Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття  посади директора КНПГолованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради»


 Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги » Голованівської селищної ради


 Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 26500, Україна, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вулиця Незалежності, 2.


 Основні напрями його діяльності: зазначені в Статуті підприємства

 

Структурними підрозділами закладу є:  адміністративно-управлінський відділ; допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі; лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, медичні пункти). 

 
 Згідно фінансового плану КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік загальний фонд складає 17604,4 тис.грн. 


 Назва вакантної посади: директор Комунального некомерційного підприємства “Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги Голованівської селищної ради.


 Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 15 червня 2021року.


 Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 29 червня 2021року (включно).


 Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 26500, Україна, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 48, кабінет  № 112 

( І поверх).


 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05252) 2-29-70,

E-mail: golselrada@ukr.net 


 Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі (особа подає особисто або надсилає поштою):
 1) копія паспорта громадянина України;
 2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
року № 1094 (додається);
 3)  резюме у довільній формі;
 4)  автобіографія;
 5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 (додається);
 7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі:

Вимоги до конкурсної пропозиції:
 конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:
     • план реформу
вання підприємства протягом одного року;
     • за
ходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
     • пропозиції щодо залучення
інвестицій для розвитку підприємства;
     • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основн
их показників діяльності підприємства.

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
 9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
 10)
 попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094;
 11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
року № 1094 (додається);
 12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої
 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції») (у вигляді повідомлення від Єдиного Державного реєстру декларацій, яке надійшло на електронну пошту у разі успішного подання Декларації).
 Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
 1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
 2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
 3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
 

Вимоги до претендента:
 Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоровя» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Відсутність у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

Відсутність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.


 Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вільне володіння державною мовою.
 Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.
 Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.
 Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
 
 
Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
 Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» та в розмірі визначеному розпорядженням голови Голованівської селищної ради від 28 січня 2021 року № 25-р «Про встановлення умов оплати праці керівнику Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради».

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Термін контракту від трьох до п’яти років

Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати поточне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності закладу, раціонального використання і збереження закріпленого за закладом майна, а орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці директора.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Дата проведення конкурсу:

30 червня 2021 року— засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
 01 липня 2021 року  — засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам — переможця конкурсу.
 Місце проведення конкурсу та адреса: 26500, Україна, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 48, малий зал засідань ІІІ-й поверх.
 

Дата опублікування оголошення: 14 червня 2021 року

 

Додаток 1
 до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________;

? _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.        ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2
 до Порядку

ЗГОДА
 на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
 (серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р. __________________

(підпис)

 

Додаток 3
 до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________
 
(підпис)

___________________
 
(прізвище, та ініціали)

 

Додаток 4
 до Порядку

ЗАЯВА*
 про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?         

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 


 

  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

2) запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 


 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р. ________________

(підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь