Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Увага, карантинні організми

Дата: 23.06.2021 13:34
Кількість переглядів: 378

   Фото без опису

   В останні роки в зв’язку із зниженням культури землеробства, подекуди недбайливим господарюванням, відсутністю в місцевих бюджетах цільових коштів та відсутністю проведення необхідного комплексу заходів щодо боротьби з небезпечними карантинними організмами – американським білим метеликом, повитицею польовою та амброзією полинолистою останні набувають дедалі ширшого розповсюдження на території країни, області та нашої громади зокрема.  

Амброзія полинолиста – один з небезпечних карантинних організмів. Це однорічна рослина родини складноцвітних. Через свою виняткову шкодочинність, негативний вплив на здоров’я людей амброзія посідає одне з перших місць серед злісних бур’янів. Пилок амброзії викликає в людей захворювання на поліноз: спостерігається втрата працездатності, з’являється набряк слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, розвивається астма. Алергени, що містяться в листі, викликають дерматити. В пилку амброзії містяться особливі білки – антигени Е і К. Через слизову оболонку антигени потрапляють до лімфи і крові, спричиняючи захворювання. Враховуючи велику шкоду амброзії полинолистої як для сільського господарства, так і для здоров’я людей, боротьба з нею є одним з 20 найважливіших завдань всіх землекористувачів. Механічне скошування рослин амброзії полинолистої до її цвітіння задля знищення – не ефективне. До знищення рослини призводить лише її викорінення, бо після підрізання стебла рослина здатна до швидкого відтворення наземної частини, причому утворює декілька продуктивних стебел. Механічне скошування рослин амброзії полинолистої застосовують після початку її цвітіння, коли зрізана рослина вже не здатна утворити продуктивні стебла і гине. З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби     з амброзією полинолистою пріоритетне значення надається: механічним, агротехнічним, та хімічним методам боротьби, що застосовуються одночасно.     У населеному пункті:

  • створення штучних фітоценозів з багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої. Цей варіант фітоценотичного контролю заснований на здатності багаторічних трав пригнічувати рослини амброзії і зменшувати її чисельність;
  •  систематичне скошування рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня); виривання рослин амброзії з корінням та їх знищення шляхом спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням решток у санітарних ямах;
  •  знищення рослин амброзії на засмічених присадибних ділянках агротехнічним методом (перекопування або приорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток) та (при можливості) з наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих або газонних трав.

На узбіччях доріг автошляхів, землях загального призначення:

  •  застосування для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями);
  • підсіву багаторічних низькорослих або газонних трав;
  • систематичне скошування рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня). 

   Значної шкоди для посівів завдає злісний карантинний бур’ян – Повитиця польова.  На сьогоднішній день в Україні аре­ал поширення бур’яна охоп­лює прак­тич­но всі об­ласті. Повитиця польова не тільки знижує врожай сільськогосподарських культур, але і погіршує якість продукції, збільшує витрати ресурсів на її виробництво. Повитиця польова  - однорічна рослина-паразит, яка не має ні коренів, ні справжніх листків, обвивається навколо рослини-господаря своїм нит­ко­подібним, жов­тим чи жов­то-гарячим стеблом і присмоктується спеціальними органами, живлячись за рахунок культури. Сходи повитиці польової з'являються у травні-червні, коли добре прогріється повітря і грунт. Проростки звільнившись від оболонки насінини, підіймаються вертикально, у вигляді  блідо-жовтого вусика, роблять кругові рухи проти годинникової стрілки, у пошуках рослини-господаря. Для по­ви­тиці польової ха­рак­тер­ний прак­тич­но не­об­ме­же­ний ріст і здатність до га­лу­жен­ня, то­му один ек­земп­ляр па­ра­зи­та за ко­рот­кий період мо­же об­плу­та­ти де­сят­ки сусідніх рос­лин. Як світло­люб­ний вид по­ви­ти­ця по­льо­ва роз­ви­вається у се­редніх та верхніх яру­сах рос­лин. Розмножується бур’ян насінням і частинами стебла, які дуже добре приживаються. На одній рослині утворюється від 10 до 114 тисяч насінин, які зберігають схожість до 7 років. Оскільки даний вид завдає значної шкоди сільськогосподарським культурам і швидко поширюється на значні площі, необхідно дотримуватися цілого комплексу фітосанітарних заходів. Забороняється завезення на територію України насіння сільськогосподарських культур, яке засмічене насінням бур’яну. Для своєчасного виявлення вогнищ бур’яну необхідне систематичне проведення обстежень посівів культур в певні періоди (враховуючи фази розвитку паразита); очистка насіннєвого матеріалу від повитиці, а також від залишків і частин рослин-господарів повитиці (наприклад берізки польової); сівозміна з висіванням стійких до ураження культур: зернові, квасоля, соя, огірки, гарбузи і бавовник; оран­ка полів, засміче­них по­ви­ти­цею польовою, на всю гли­би­ну ор­но­го ша­ру, що сприяє за­ги­белі про­ростків бур’яну (насіння про­ро­с­тає із гли­би­ни не більше ніж 6 см); виявлені во­гни­ща ура­же­них посівів ви­ко­шу­ва­ти із за­хоп­лен­ням півто­ра­ме­т­ро­вої ділянки, обов’яз­ко­во до цвітіння бур’яну, ско­ше­ну ма­су ви­су­шу­ва­ти, ви­но­си­ти за межі по­ля та спа­лю­ва­ти; ре­тель­не очи­щен­ня ма­шин та зна­рядь, які ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли при зби­ранні вро­жаю із діля­нок, засміче­них по­ви­ти­цею; впро­ва­д­жен­ня у сівозміну полів із чор­ним па­ром; застосування хімічних заходів боротьби згідно з списком пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;  застосування біотехнологічних методів захисту.

Одна з найнебезпечніших для ведення сільського господарства  комах - американський білий метелик  належить до  обмежено поширених карантинних  організмів  на території України та входить до переліку шкідливих організмів ЄОКЗР A2. Американський білий метелик  належить до родини Ведмедиків, який  шкодить квітам, листям та плодам близько 300 видів плодових, декоративних, лісових та інших культур. Найбільш  пошкоджує фруктові культури: яблуню, шовковицю, черешню, сливу, вишню, виноград, грушу, горіх волоський.  Це є причиною великого негативного впливу "американця" на сільське господарство.      Метелик поширюється по всьому світу, в основному, під час перевезення вантажів, в першу чергу, при збиранні ягід та фруктів. Також шкідник пересувається в транспортних засобах, з контейнерами та пакувальним матеріалом.  Особливістю метеликів є білосніжний колір крил і тулуба. Останній має опушення, через що комаха здається пухнастою. Деякі особини на крилах мають розсипані чорні або коричневі плями невеликого діаметру. Вусики метелика мають чорний колір, зі світлим білястим покриттям. Гусениця американського білого метелика має жовтий колір. На останньому етапі гусениця набуває коричневого кольору. Молоді гусениці їдять м’ясисту частину листя, багату соком, залишаючи своєрідний скелет. Дорослі особини здатні впоратися з цим, не залишаючи навіть сліду листя. Цей процес триває до осені. Рослина не може нормально розвиватися. Це впливає на її зовнішній вигляд, врожайність значно знижується. Якщо не вжити заходів, щодо боротьби з американським білим метеликом, то рослина може навіть загинути. Гусениці, як правило, живуть в колоніях. Збираючись у купи, вони заплітають гілки дерев та кущів павутинням.

Для попередження занесення та розповсюдження американського білого метелика слід проводити детальний огляд імпортних та вітчизняних вантажів, пакувального матеріалу, транспортних засобів, які надходять з карантинних зон, регулярно обстежувати багаторічні насадження. Вивіз плодів і садивного матеріалу із заражених господарств, населених пунктів проводити під контролем державних інспекторів управління фітосанітарної безпеки. Для боротьби у виявлених вогнищах шкідника застосовують  агротехнічні та хімічні методи.  Гілки з гніздами обрізають і спалюють. На уражених деревах видаляють мертву кору, стовбури обмазують вапном. На присадибних ділянках застосовують ловильні пояси із картону чи гофрованого паперу, який перед заляльковуванням гусениці знімають і спалюють.

   Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері карантину рослин:

  • - порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 105 КУпАП);
  • - ввезення в Україну чи вивезення з неї, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об’єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю, що тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 106 КУпАП);
  • - невиконання законних вимог  Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів, державних фітосанітарних інспекторів, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, що тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 18826 КупАП).

Голованівська селищна рада закликає підприємства, установи, організації та громадян відповідально поставитись до боротьби з карантинними організмами, систематично обстежувати угіддя, посіви, насадження тощо та своєчасно вживати комплекс профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками, хворобами та бур’янами.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь