Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

ПРОТОКОЛ № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської селищної ради

Дата: 05.05.2021 16:24
Кількість переглядів: 492

ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської селищної ради

 

 

від 05 травня 2021 року                                                           смт. Голованівськ

 

На засіданні присутні – 8 членів комісії.

 

Голова комісії:

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович- перший заступник селищного голови

 

Секретар комісії:

ПЛАХОТНЮК Вячеслав Миколайович -  начальник юридичного відділу Голованівської селищної ради

 

Члени комісії:

ЗОЗУЛЯ Віктор Олексійович – голова Голованівського осередка Міжнародної громадської організації «Міжнародний комітет сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою»»

ЯСІНСЬКИЙ Микола Володимирович --член Голованівського осередка Міжнародної громадської організації «Міжнародний комітет сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою»»

БОРОХ Яніна Геннадіївна   - лікар- педіатр

ДІДУР Ніна Василівна – завідувач господарством

КІРГАН Олександр Васильович -  лікар-психіатр

ПЯНИЧУК Наталія Анатоліївна – медичний реєстратор

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про встановлення вимог до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог.
  2. Про встановлення вимог до конкурсних пропозицій.
  3. Про встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі.
  4. Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської селищної ради.

 

Голосування за порядок денний:

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

ПЛАХОТНЮК Вячеслав Миколайович

за

3.

ЗОЗУЛЯ Віктор Олексійович

за

4.

ЯСІНСЬКИЙ Микола Володимирович

за

5.

БОРОХ Яніна Геннадіївна

за

6.

ДІДУР Ніна Василівна

за

7.

КІРГАН Олександр Васильович

за

8.

ПЯНИЧУК Наталія Анатоліївна

за

 

Результати голосування:

«за»                      - 08

«проти»                - 00

«утримались»      - 00

Прийнято.

 

ГРАБОВИЙ  Д.М.:

 

          Відповідно до пункту 17 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої  є документально підтверджена інформація про: 

 

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

 

Голова комісії уточнив у кожного члена комісії про наявність таких обставин:

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович - засвідчив, що в нього такі обставини відсутні.

ПЛАХОТНЮК Вячеслав Миколайович-  засвідчив, що в неї такі обставини відсутні.

ЗОЗУЛЯ Віктор Олексійович- засвідчив, що в нього такі обставини відсутні.

ЯСІНСЬКИЙ Микола Володимирович - засвідчив, що в нього такі обставини відсутні.

БОРОХ Яніна Геннадіївна - засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

ДІДУР Ніна Василівна - засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

КІРГАН Олександр Васильович - засвідчив, що в неї такі обставини відсутні.

ПЯНИЧУК Наталія Анатоліївна -  засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.

 

     Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

     А також повідомляю про те, рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

 

І. Слухали: Про встановлення вимог до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог.

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Наказом Міністерства охорони здоровя від 23 березня 2002 року № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик»  вимоги до претендента: Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Відсутність у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

Відсутність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
 

Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Голосування:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

ПЛАХОТНЮК Вячеслав Миколайович

за

3.

ЗОЗУЛЯ Віктор Олексійович

за

4.

ЯСІНСЬКИЙ Микола Володимирович

за

5.

БОРОХ Яніна Геннадіївна

за

6.

ДІДУР Ніна Василівна

за

7.

КІРГАН Олександр Васильович

за

8.

ПЯНИЧУК Наталія Анатоліївна

за

 

 

Результати голосування:

«за»                      - 08

«проти»                - 00

«утримались»      - 00

 

ВИРІШИЛИ: встановити вимоги до претендентів, а саме:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Відсутність у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

Відсутність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах
.


ІІ. Слухали: Про встановлення вимог до конкурсних пропозицій

 

Відповідно до пункту 29 Порядку вимоги до конкурсної пропозиції:
конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:
    • план реформування закладу протягом одного року;
    • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Голосування:

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

ПЛАХОТНЮК Вячеслав Миколайович

за

3.

ЗОЗУЛЯ Віктор Олексійович

за

4.

ЯСІНСЬКИЙ Микола Володимирович

за

5.

БОРОХ Яніна Геннадіївна

за

6.

ДІДУР Ніна Василівна

за

7.

КІРГАН Олександр Васильович

за

8.

ПЯНИЧУК Наталія Анатоліївна

за

 

 

Результати голосування:

«за»                      - 08

«проти»                - 00

«утримались»      - 00

 

ВИРІШИЛИ: встановити наступні вимоги до конкурсних пропозицій:
конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:
    • план реформування закладу протягом одного року;
    • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

ІІІ. Слухали: Про встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі та строків проведення конкурсу.

 

Відповідно до пункту 30 Порядку документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління.

          Пропоную встановити дату початку приймання документів для участі у конкурсі – 06 травня 2021 року.  Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі 20 травня 2021 року. Дата проведення засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів  21 травня  2021 року.

Дата проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу 25 травня 2021 року.

 

Голосування:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

ПЛАХОТНЮК Вячеслав Миколайович

за

3.

ЗОЗУЛЯ Віктор Олексійович

за

4.

ЯСІНСЬКИЙ Микола Володимирович

за

5.

БОРОХ Яніна Геннадіївна

за

6.

ДІДУР Ніна Василівна

за

7.

КІРГАН Олександр Васильович

за

8.

ПЯНИЧУК Наталія Анатоліївна

за

 

 

Результати голосування:

«за»                      - 08

«проти»                - 00

«утримались»      - 00

 

ВИРІШИЛИ: встановити дату початку приймання документів для участі у конкурсі – 06 травня 2021 року.  Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі 20 травня 2021 року. Дата проведення засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів   21 травня 2021 року.

Дата проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу 25 травня 2021 року.


ІУ. Слухали: Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської селищної ради.

Відповідно до пункту 27 Порядку в оголошенні зазначаються такі відомості:

правові підстави проведення конкурсу;

найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;

дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;

дата і місце проведення конкурсу.

 

Проект оголошення розданий.

 

Голосування:

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вибір

1.

ГРАБОВИЙ Дмитро Миколайович

за

2.

ПЛАХОТНЮК Вячеслав Миколайович

за

3.

ЗОЗУЛЯ Віктор Олексійович

за

4.

ЯСІНСЬКИЙ Микола Володимирович

за

5.

БОРОХ Яніна Геннадіївна

за

6.

ДІДУР Ніна Василівна

за

7.

КІРГАН Олександр Васильович

за

8.

ПЯНИЧУК Наталія Анатоліївна

за

 

 

Результати голосування:

«за»                      - 08

«проти»                - 00

«утримались»      - 00

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити текст оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської селищної ради (додається) та оприлюднити на веб-сайті Голованівської селищної ради.

 

Голова конкурсної комісії ___________________ Грабовий Д.М.

 

Секретар конкурсної комісії   _________________ Плахотнюк В.М.

 

Члени конкурсної комісії:

 

_______________ЗОЗУЛЯ В.О.

 

_______________ЯСІНСЬКИЙ М.В.

 

_______________БОРОХ Я.Г.

 

_______________ ДІДУР Н.В.

 

_______________ КІРГАН О.В.

 

_______________ ПЯНИЧУК Н.А.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь