Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення № 73 від 28 липня 2021 року        

Дата: 30.07.2021 14:34
Кількість переглядів: 351

Фото без опису

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фото без опису

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 28 липня 2021 року                                                                      № 73

 

смт Голованівськ

 

Про посадових осіб, уповноважених складати

протоколи про адміністративні правопорушення

       

           Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою підвищення відповідальності фізичних та юридичних осіб за правопорушення в сфері благоустрою, захисту прав громадян на відпочинок та безпеку, боротьби зі стихійними звалищами, захаращенням території селища, забезпечення ефективної роботи з профілактики правопорушень у цій галузі виконавчий комітет Голованівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

1. Надати повноваження щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення передбаченні ст.ст. 150, 152, 154 КУпАП, посадовим особам згідно з переліком (додається).

2. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (додається).

 3. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті організувати та провести відповідне навчання з уповноваженими особами.

 4. Голованівському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області сприяти уповноваженим особам у їхній діяльності.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника селищного голови Грабового Д.М., керуючого справами, секретаря виконкому ради Безверхню Л.О.

 

Селищний голова                                                     Сергій ЦОБЕНКО

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток

                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                 від 28.07.2021року №73

 Перелік посадових осіб, які уповноваженні на складання протоколів про адміністративні правопорушення передбаченні ст.ст. 150, 152, 154 КУпАП

 

1. Головний спеціаліст відділу  інфраструктури, енергетики,запхисту довкілля, ЖКГ та будівництва;

2. Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів.

3. Старости

 

 

Керуюча справами, секретар  виконкому ради                   Любов БЕЗВЕРХНЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішення виконавчого  комітету

                                                                                  від 28.07.2021 року №73

 

                                               ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зафіксовані посадовими особами, уповноваженими виконавчим комітетом Голованівської селищної ради

І. Загальні положення

1. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зафіксовані посадовими особами, уповноваженими виконавчим комітетом Голованівської селищної ради (далі - Інструкція).

 2.Інструкція визначає порядок оформлення та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення, зафіксовані уповноваженими посадовими особами.

 ІІ. Порядок оформлення адміністративних матеріалів

1. При вчиненні громадянами адміністративного правопорушення уповноважені посадові особи згідно зі статтями 254, 255, 256 КУпАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1 до Інструкції). Бланки протоколів про адміністративні правопорушення друкуються уповноваженими особами шляхом використання копіювальної техніки за зразком. У верхній частині бланку обов’язково повинно міститися найменування установи, підприємства чи органу самоорганізації, уповноважена особа якої складає протокол.

 2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи, яким рішенням виконавчого комітету Голованівської селищної ради делеговано повноваження на їх складання, що передбачено у ст.255 КУпАП.

3. Реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою.

4. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, відносно якої він складений.

 5. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У разі відмови особи в отриманні протоколу, про це робиться позначка про відмову, зазначаються свідки такої відмови, та копія протоколу направляється поштою листом з повідомленням не пізніше наступного дня.

 6. При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії. Зазначається число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений. Указується посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол. У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначається: - повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові; - число, місяць і рік народження, адреса місця народження; - громадянство; -найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, то про це робиться відмітка; - фактичне місце проживання особи, на час вчинення правопорушення; - місце реєстрації фізичної особи яка вчинила правопорушення; - якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, зазначається число, місяць і рік скоєння попереднього правопорушення, повна назва органу, яким особа притягалася до адміністративної відповідальності, стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення: попередження, штраф (на яку суму) тощо. - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, посвідчення водія, студентський квиток і т.д., дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали). У випадках, передбачених КУпАП, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється від підписання протоколу про адміністративне правопорушення він складається в присутності двох понятих із зазначеним їх «Анкетних даних», адреси проживання та ставляться підписи. Особі, яка притягається до відповідальності, перед складанням протоколу роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені ст. 10, 59, 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП, а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови ставити підпис - про це робиться відповідна відмітка. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право надати письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис, а також може робити заяви і клопотати по суті складання протоколу та розгляду справи (у разі відмови від пояснення або підписання протоколу про це робиться запис посадової особи, яка склала протокол, що підтверджується підписами понятих, свідків). Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

7. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення і висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

8. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення: заяви, пояснення правопорушників, потерпілих, свідків правопорушення, фото та відеофіксація. Кожний документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи, печатки тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.

 9. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення, на протязі 7 календарних днів він надсилається на розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання порушника.

 10. Протокол, який не відповідає вимогам зазначеної Інструкції, повертається особі, яка його склала для належного оформлення.

 

 

Керуюча справами, секретар  виконкому ради                  Любов БЕЗВЕРХНЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                 Додаток 

                                                                                        до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                       про    адміністративні правопорушення

 

                                                             ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення «____»___________20____ року №_________ (дата складання протоколу) Місце складання протоколу: ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Я, ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ , (посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол) особа уповноважена виконкомом Голованівської селищної ради (рішення від «28» липня 2021року №73) керуючись статтями 254-256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про наступне: Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності: Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

 дата ____.____.________ та місце народження _____________________________________

місце проживання та реєстрації___________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________ телефон _________________________ посада, місце роботи ____________________________________________________________ юридична адреса місця роботи, робочий телефон ___________________________________ ______________________________________________________________________________ документ, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення тощо) _________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ідентифікаційний номер (за наявності)_____________________________________________ Місце скоєння правопорушення __________________________________________________ ______________________________________________________________________________

час, дата вчинення (виявлення) о ____ год. ____ хв. «_____» _______________ 20 ____ року і суть адміністративного правопорушення __________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ що є порушенням ч. _____ статті ______, а також статтею(ями) _______________________ Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункт(и) ______________________ Правил благоустрою території Голованівської селищної ради, затверджених рішенням Голованівської селищної ради __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Свідки і потерпілі правопорушення, якщо вони є: ______________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, побатькові, адреса) ___________________________________________________________ ______________________ (підпис) ______________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я,по батькові, адреса) ___________________________________________________________ ______________________ (підпис) Чи притягався до адміністративної відповідальності протягом року: ___________________ Відповідно до вимог ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Згідно ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення особа, яка притягається до адміністративного правопорушення має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Зі змістом статей 63 Конституції України та 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення ознайомлений(на) ____________________________ _________________ (прізвище, ініціали) (підпис)

 

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

 Я, ____________________________________________________________________________ ознайомлений(на) з протоколом і по суті його поясняю та/або зауважую: _______________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

 До протоколу додається: ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Підписи: Посадової особи, яка склала протокол : ______________ ___________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

 Особи, на яку накладено протокол: __________________ ___________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Другий екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення № _________________ отримав(ла) _____________________ _____________________________________________ (підпис особи, на яку складено протокол) (прізвище, ініціали)

 

 

 

                                                     ПОВІДОМЛЕННЯ

про розгляд справи про адміністративне правопорушення гр. ___________________________________________ повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ____ год. ____ хв.. «_____» ________ 20____ року в приміщенні Голованівської селищної ради, за адресою: вул. Соборна,48, кабінет 112. Ознайомлений(на), що інформація щодо розгляду справи може повідомлятися шляхом направлення sms-повідомлення.

Повідомлення отримав(ла): __________________ ___________________________________                            (підпис особи) (прізвище, ініціали)

                           

                                   

 

 

 

                                             ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконкому Голованівської селищної  ради «Про посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення»

Наразі на території Голованівської селищної ради проблемним питанням є боротьба зі стихійними звалищами, захаращенням  території, місцями стихійної торгівлі, порушенням права громадян на безпечний та спокійний відпочинок тощо. Органи місцевого самоврядування  разом з працівниками поліції проводять систематичні рейди та перевірки, складають відповідні протоколи, але враховуючи обсяги таких правопорушень вони фізично не взмозі охопити всю територію громади. В той же час, до виконавчого комітету  надходить велика кількість скарг та звернень громадян на діяльність підприємців у дворах житлових багатоповерхівок, пунктів прийому вторинної сировини, які внаслідок ігнорування законодавства та правил добросусідства перешкоджають нормальному відпочинку мешканців, засмічують територію навколо кафе та магазинів, дитячі майданчики. Такі противоправні дії вчиняють як відвідувачі так й працівники таких закладів, прибирання засміченої території не здійснюється, карантині рослини не своєчасно або взагалі не знищуються. Не менш проблемним питанням є не дотримання чистоти та порядку в самих багатоповерхових будинках, порушення прав мешканців будинку іншими мешканцями (забруднення, встановлення додаткових перегородок, клітин, обмеження проходу). В приватному секторі є проблемним питанням засмічення території загального користування, виникнення звалищ. Також виникає питання порушення режимі тиші в нічній час, порушення пов’язані з утриманням собак та котів безвідповідальними власниками. Пропонується надати можливість відповідальним особам, які мають намір змінити місто на краще, дати можливість вести боротьбу з такими порушеннями законим шляхом, а саме надати повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення передбаченні ст. 150 «Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями», ст. 152 «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» ст. 154 «Порушення правил тримання собак і котів» Відповідно до ч.2. ст. 255 КУпАП посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад мають право складати протоколи, за порушення передбаченні ст.ст. 150,152,154 КУпАП. Повноваження щодо складання протоколів пропонується надати посадовим особам Голованівської селищної ради. Посадові особи, яким будуть надані такі повноваження пройдуть обов’язкове навчання щодо порядку оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, їм буде надана методична та практична допомога. Розгляд таких протоколів буде здійснювати адміністративна комісія при виконавчому комітеті в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Керуюча справами, секретар  виконкому ради                            Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь