Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення №76 від 02 серпня 2021 року  

Дата: 04.08.2021 14:39
Кількість переглядів: 462

Фото без опису

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фото без опису

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 02 серпня 2021 року                                                                  №76

 

                                                 смт Голованівськ

 

Про  створення  ланки  територіальної

підсистеми  ЄДСЦЗ    та  затвердження

Положення  про   ланку Голованівськкої селищної

територіальної  громади

територіальної  підсистеми  єдиної  державної

системи цивільного захисту

 

З  метою  реалізації  заходів  цивільного  захисту,  визначення  складу  органів управління  та  сил  цивільного  захисту,  планування  їх  діяльності  щодо  ефективного захисту  населення  і  територій  у  разі  загрози  виникнення  або  при  виникненні надзвичайних ситуацій, керуючись пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”виконавчий комітет  селищної  ради

 

ВИРІШИВ:

1.  Створити Голованівську селищну ланку   територіальної  громади  територіальної  підсистеми ЄДСЦЗ

2.  Затвердити  Положення  про  Голованівську  селищну ланку  територіальної  громади територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту,  що додається.

3.  Структурним  підрозділам Голованівської селищної  ради  територіальної  громади  та підпорядкованим  комунальним  підприємствам  (установам)  забезпечити  реалізацію Положення, затвердженого цим рішенням.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   селищного голову.

 

 

Селищний голова                                                                   Сергій ЦОБЕНКО

 

 

 

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення виконавчого комітету Голованівської  селищної ради

від 02.08.2021 року №76

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Голованівську ланку територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

 

  1. Загальна частина.

 

1.1.  Положення  про Голованівську селищну  ланку  територіальної  громади  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Ланка ТГ) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності Ланки ТГ, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.

1.2. Основною метою створення і функціонування Ланки ТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) є здійснення заходів щодо захисту населення і територій об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

1.3. Ланка ТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про ЄДСЦЗ” та цим Положенням.

          1) забезпечення готовності органів управління та підтверджених їй сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

       2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій громади від надзвичайних ситуацій;

       3) планування заходів цивільного захисту;

       4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

       5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

       6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

       7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території громади, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

       8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемії, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

       9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

       10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців селищної ради, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

       11) здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;

       12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

       13) забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;

       14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

       15) інші завдання, визначені законом.

5. Голованівська селищна ланка територіальної підсистеми складається із   підприємств, установ і організацій усіх  форм  власності що функціонують  на території громади.

Положення про ланку територіальної підсистеми затверджується органом, що її утворив.

 6. Безпосереднє керівництво Голованівської селищної ланки територіальної підсистеми здійснюється посадовою особою, яка очолює орган, що створив таку ланку.

 7. До складу ланки територіальної підсистеми  входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання (додаток 1).

На структурні підрозділи  районної  ланки покладається виконання функцій у сфері цивільного згідно з додатком 2.

 8. У складі селищної ланки функціонують і органи управління цивільного захисту, координаційні органи та сили цивільного захисту.

 

9. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є:

       на місцевому рівні – виконавчий комітет ради територіальної  громади,  підрозділ з питань цивільного  захисту - відділ економіки, АПК та  інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією, Голованівське районне управління Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області;

       на об’єктовому рівні – керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

 10. Для координації діяльності селищної ланки територіальної підсистеми, суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту функціонують:

       на місцевому рівні – селищна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

       на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій.

       Діяльність зазначених комісій провадиться відповідно до положень про них.

 11. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в   селищній раді та на об’єктах господарювання у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких провадиться відповідно до положень про такі комісії. Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник ланки або суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня.

 12. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку у районах виникнення надзвичайних ситуацій у селищній ланці територіальної підсистеми функціонують:

       1) на місцевому рівні оперативно-чергові, чергові та диспетчерські служби територіальної громади;

       2) на об’єктовому рівні чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій (в яких вони створені).

 13. Для управління селищної ланки територіальної підсистеми використовується телекомунікаційна мережа загального користування та внутрішньорайонна система оповіщення.

 14. До складу сил цивільного захисту селищної ланки територіальної підсистеми входять згідно з додатком 3:

       підрозділ (частини) Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області;

       комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;

       об’єктові та територіальні формування цивільного захисту;

       галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

       добровільні формування цивільного захисту.

       До складу територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту  селищної ланки територіальної підсистеми включаються органи управління, суб’єкти господарювання, за переліком, згідно з додатком 4.

       Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб’єктом господарювання, який утворив таку службу.

 15. Облік сил цивільного захисту в територіальній  громаді ведеться районним управлінням Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

 16. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в районі або в межах конкретної її території встановлюється один із таких режимів функціонування територіальної підсистеми:

       повсякденного функціонування;

       підвищеної готовності;

       надзвичайної ситуації;

       надзвичайного стану.

 17. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій селищна ланка територіальної підсистеми цивільного захисту функціонує в режимі повсякденного функціонування.

 18. Підставами для тимчасового введення на  території громади або в межах конкретної її території режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

 19. Підставами для тимчасового введення га  території громади або в межах конкретної її території режиму надзвичайної ситуації є виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.

       Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 (із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року       № 297 та від 29 травня 2013 року №380).

 20. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в громаді або в межах конкретної її території вводиться за рішенням селищного голови.

       У період дії надзвичайного стану в разі його введення селищна ланка територіальної підсистеми функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами.

       В особливий період селищна ланка територіальної підсистеми функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із законами України “Про правовий режим воєнного стану” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами.

 21. Основними завданнями, що виконуються  ланкою територіальної підсистеми, є:

       1) у режимі повсякденного функціонування:

       забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

       забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

       здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;

       розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

       здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

       забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

       організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

       створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

       організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

       підтримання у готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

       2) у режимі підвищеної готовності:

       здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

       формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

       посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

       уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

       уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

       приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

       3) у режимі надзвичайної ситуації;

       уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;

       здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

       призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

       визначення зони надзвичайної ситуації;

       здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

       організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

       організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

       організація та здійснення (у разі потреби) заходів з евакуації;

       організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

       здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

       інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

       4) у режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

 22. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільового) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях ланка територіальної підсистеми переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.

       Переведення ланки територіальної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

 23. Для організації діяльності  ланки територіальної підсистеми  територіальною  громадою розробляється план основних заходів цивільного захисту селищної  ради на відповідний рік.

 24. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій територіальною громадою, суб’єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

 25. Функціонування ланки територіальної підсистеми  в особливий період здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

 26. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварії на таких об’єктах.

 27. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми, під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани такої взаємодії.

 28. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності  ланки територіальної підсистеми здійснюють Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області та управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації.

29. З метою забезпечення здійснення заходів в ланці територіальної підсистеми щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

30. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

31. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

32. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов’язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту  від них.

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС України.

33. Керівництво проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в ланці територіальної підсистеми під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається:

1) селищною радою у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого (об’єктового) рівня – селищний голова;

5) керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного об’єктового рівня – керівник або один із керівників суб’єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов’язків. 

34. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

35. Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташоване таке підприємство, установа чи організація, а також відповідними підрозділами районного  управління Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області,  районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградські області,  КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської селищної  ради  тощо.

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об’єкт, на якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту селищної ланки територіальної підсистеми.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Аварійний пошук і рятування людей здійснюється суб’єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

36. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

37. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в селищній ланці територіальної  підсистеми , можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.

38. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

39. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

40. В  селищній ланці територіальної підсистеми  з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організація управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

41. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні – між органами місцевого самоврядування, їх силами, а також суб’єктами господарювання.

42. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і оперативно-черговою службою Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області організується обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

43. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та при ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються відповідними органами місцевого самоврядування.

 44. Забезпечення фінансування селищної ланки територіальної підсистеми  здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел.

 

                                                                                                                                                                

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 3

 

                                                                         до Положення

                                                                                                                                                                                                                                                    (пункт 15)

 

ПЕРЕЛІК

сил цивільного захисту    Голованівської селищної  ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

 

№ з/п

Найменування підрозділу та відомча (територіальна) належність

Найменування формувань

Місце розташування та телефон

Склад, чисель-ність форму-вання (чисель-ність чергової зміни)

Завдання, які виконує формування, райони (об’єкти)

1

2

3

4

5

6

І. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ

1

13 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС у Кіровоградській області

Державна аварійно-   рятувальна служба

смт Голованівськ,

вул. Соборна, 3а

(05252) 3-01-01

38 (8)

Проведення аварійно-рятувальних робіт

ІІ. СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ РАЙОНУ

1

 Голованівський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»

 

 

 

 

 

 

 

Спеціалізована служба енергетики

смт Голованівськ,

вул. Матросова, 45

(05252)2-17-04

 

 

 

31 (8 )

 

 

 

 

 

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аваріями на мережах та  об’єктах паливно-енергетичного комплексу в районі

2

Голованівське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській  області,

 

ДП «Голованівське лісове господарство»,

 

 

Спеціалізована служба із  захисту сільськогосподарських тварин і рослин

смт. Голованівськ,

вул. Соборна, 48

2-15-84, 2-13-74

 

смт. Голованівськ

вул.Соборна,87

0967085568

 

 

12 (4 )

 

 

 

 

2 (2)

 

 

Здійснення  заходів по захисту рослин, продукції  рослинництва в  районі

3

Відділ інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунального господарства, містобудування та  архітектури Голованівської  селищної  ради

КП «Голованівський «ККП»,

 

 

 

 

Комунально-технічна та інженерна спеціалізована служба

смт. Голованівськ,

вул. Соборна, 48

(05252)2-22-30

 

 

смт. Голованівськ,

вул. Соборна,

(05252) 2-23-

38

 

 

 

 

 

15 (7 )

 

 

 

 

8 (4)

 

Ліквідація наслідків надзвичайних  ситуацій, пов’язаних з аваріями на мережах та об’єктах житлово-комунального господарства в  районі

4.

Відділ  економіки АПК та  інвестицій,цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією Голованівської  селищної ради,

 ФОП «Лабенко В.М.», ФОП «Конякіна А.В.»

 

СТ «Надія»

 

 Спеціалізована служба торгівлі, харчування та  матеріального забезпечення

смт. Голованівськ,

вул. Соборна,48

(05252)2-1930,

2-23-38

 

 смт.Голованівськ, вул. Соборна,8

 

смт. Голованівськ,

вул.Покровська,2

0679024538

9 (4)

 

 

 

 

 

3 (0)

 

3(1)

 Здійснення  заходів щодо  забезпечення населення постраждалих  районів продуктами харчування та  товарами першої необхідності у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 

 

 

 

 

 

 

5.

КНП «Голованівська центральна  районна лікарня «Голованівської  селищної  ради», КНП «Голованівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної  ради

 

 

 

 

 

 

 

Медична спеціалізована служба

смт. Голованівськ, вул. Незалежності,3

(05252)2-13-60

22(12)

 Надання  невідкладної медичної  допомоги та  лабораторних  досліджень медичного, мікробіологічного та санітарно-гігієнічного профілю в районі проведення рятувальних та інших  невідкладних робіт у Голованівському  районі

             

 

6.

ДМД №341/3 м. Благовіщенське Дніпропетровської філії  ПАТ «Укртелеком»,

13-ДПРЧ  3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській  області,

Голованівський РВП ГУНП в Кіровоградській  області

 

 

 

Спеціалізована служба зв’язку і оповіщення

смт. Голованівськ

вул. Соборна, 39

 (05252) 2-16-35

смт Голованівськ,

вул. Соборна, 3а

(05252) 3-01-01

смт. Голованівськ, вул. Соборна,28

(05252)2-17-74

 

 

 

10 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення оповіщення при загрозі виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та  відновлення зв’язку в ході  ліквідації наслідків надзвичайних  ситуацій у Голованіському районі

7.

13 ДПРЧ  3ДПРЗ Головного управління ДСНС у Кіровоградській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протипожежна  спеціалізована  служба

смт Голованівськ,

вул. Соборна, 3а

(05252) 3-01-01

 

 

 

32 (6)

 

 

 

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння  пожеж в Голованівському  районі

8.

Відділ економіки, АПК та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з  корупцією Голованівської  селищної ради, 

Філія «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський  облавтодор»,

 

 

 

 

 

Спеціалізована служба транспортного  та технічного забезпечення

смт Голованівськ,

вул. Соборна,48 (05252)2-19-30

 

 

смт. Голованівськ

вул. Соборна,9

(05252)2-26-60

 

 

8 (2)

 

 

 

 

31 (0)

 

 

 

Здійснення перевезення  евакуйованих  і вантажів у разі виникнення надзвичайних ситуацій у Голованівському  районі

9

Голованівський РВ поліції Головного управління Національної  поліції в Кіровоградській області

 

 

Спеціалізована служба охорони громадського порядку

смт Голованівськ,

вул. Соборна, 28

(05252)2-17-74

 

 

 

 

45 (8)

 

 

 

Забезпечення громадського порядку та охорона матеріальних  цінностей в ході ліквідації надзвичайних ситуацій у Голованівському районі

 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1

 

13 ДПРЧ 3ДПРЗ  Головного управління ДСНС у Кіровоградській області

 

 

 

 

 

 

 

Зведений загін

 

смт Голованівськ,

вул. Соборна, 3а

(05252) 3-01-01

 

 

 

 

41 (6)

 

 

 

 

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

2

Голованівський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»

 

 

 

 

Аварійно-технічна бригада по електромережах

смт. Голованівськ, вул.. Матросова,39

 

(05255)2-14-82

 

 

31 (2)

 

 

 

 

 

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на електромережах

3

Відділ інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунальногоо господарства, містобудування  та архітектури Голованівської  селищної  ради

Голованівський  комбінат комунальних підприємств

 

 

 

 

Аварійно-технічна бригада з водопровідної мережі

смт. Голованівськ, вул. Соборна,48

(05252) 2-19-30

 

смт. Голованівськ

вул. Соборна,5

(022)2-23-38

 

 

 

 

14 (4)

 

 

 

8 (4)

 

 

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на водопровідних мережах, насосних станціях, очисних спорудах

4

Філія «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор»

 

 

 

 

 

 

Команда з ремонту та відновлення доріг та мостів

смт. Голованівськ,

вул.Соборна,9

(05252)2-26-60

 

 

 

32 (0)

 

 

 

 

 

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ремонтом та відновленням доріг та мостів

5

ТОВ АФ «Шевченка»,

 

 

 

ТОВ АПК «Розкішна»,

 

 

 

ТОВ АФ «Ватутіна»,

 

 

 

ТОВ АФ «Хлібороб»

 

 

 

Автоколони з перевезення евакуйованих та вантажів

смт. Голованівськ

 вул. Соборна,37

(05252)2-19-47

 

 

вул. Соборна, 37

(05252)2-18-28

 

с. Шепилове Шевченка, 5а 

тел. 0503412760

 

с. Наливайка

 тел. 0505395067

 

 

Згідно Плану евакуації

населення

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевезення евакуйованих та вантажів уразі виникнення надзвичайних ситуацій

6

Відділ  інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунального  господарства містобудування та архітектури Голованівської  селищної ради

 

 

Група інженерної розвідки

смт. Голованівськ , вул.. Соборна,48

т.(05252) 2 -19- 30

 

 

3 (2)

 

 

 

 

Проведення інженерної розвідки у разі виникнення надзвичайних ситуацій

7

 

Голованівське районне управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській  області

 

Голованівське районне лабораторне відділення ДУ «Кіровоградський  обласний  лабораторний центр МОЗ України»

 

 

 

Група радіаційної та хімічної розвідки

 

смт. Голованівськ , вул. Соборна,9а

т. (05252)3-01-01

 

смт. Голованівськ, вул. Ціолковського,1

(05252) 2-16-54

 

 

 

 

 

 

3 (2)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

 

Проведення радіаційної та хімічної розвідки у разі виникнення надзвичайних ситуацій

8

Відділ економіки, АПК та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією Голованівської селищної  ради

Голованівське  районне управління ГУ ДСНС України у Кіровоградскій області

Голованівське  районне лабораторне відділення «Кіровоградського обласного лабораторного центру Міністерства охорони  здоров’я України»

 

 

 

Розрахунково-аналітична група

смт. Голованівськ, вул. Соборна,48

(05252)2-19-30

 

смт. Голованівськ , вул. Соборна,9а

т. (05252)3-01-01

 

 

смт. Голованівськ, вул. Ціолковського,1

(05252) 2-16-54

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій

9

ДМД 341/3 м. Благовіщенськ Дніпропетровської філії ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

Відділ економіки, АПК та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією Голованівської селищної  ради

Голованівське районне управління Головного управління ДСНС України в Кіровоградській  області, Голованівський  районний  відділ  поліції Національної поліції в Кіровоградській  області

 

 

  

Група зв’язку

смт. Голованівськ, вул. Соборна,39

(05252)2-18-70

 

смт. Голованівськ, вул. Соборна,48

(05252)2-19-30

 

смт. Голованівськ , вул. Соборна,9а

т. (05252)3-01-01

 

 

смт. Голованівськ, вул. Соборна,28

(05252)2-17-74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення сталого зв’язку у районі виникнення надзвичайних ситуацій

 

ІV. СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1

Голованівська  селищна рада

Сили цивільного  захисту Голованівської районної  ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Кіровоградської області

смт. Голованівськ,

вул.Соборна,48

(05252)2-18-60

445 (74)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території селищної  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток 2

                                                                                     до Положення

                                                                                     (пункт 7)

 

ФУНКЦІЇ

органу місцевого самоврядування  Голованівської  селищної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Кіровоградської області

 

 орган місцевого  самоврядування  в селищній  ланці територіальної підсистемі єдиної системи цивільного захисту Кіровоградської області (далі – територіальна підсистема) забезпечує, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з питань цивільного захисту.

 

І. Відділ  економіки  агропромислового розвитку та  інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією Голованівської селищної  ради

1. Забезпечення цивільного захисту на території громади.

2. Забезпечення виконання завдань створеною  ланкою територіальної підсистеми.

3. Розроблення та забезпечення реалізації , місцевої програми та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

4. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

5. Підтримка у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.

6. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громади. А також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

8. Організація та керівництво проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення.

10. Контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій.

11. Розроблення та здійснення на території  заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період.

12. Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх до ДСНС України.

13. Віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

14. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

15. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки І і ІІ категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

16. Взаємодія з Голованівським  районним   управлінням ГУ ДСНС України щодо виконання завдань цивільного захисту.

17. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

18. Забезпечення функціонування районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).

19. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб  селищної  ради, суб’єктів, господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

20. Організація виконання вимог чинного законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту

21. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

22. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

23. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.

24. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

25. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.

26. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з ДСНС України, з фонду таких споруд.

  27. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

  28.Організація забезпечення населення, постраждалого від наслідків надзвичайних ситуацій, або евакуйованого із районів надзвичайних ситуацій, районів можливих бойових дій харчуванням, промисловими товарами першої необхідності та побутовими послугами (у разі необхідності).

29. Визначення потреби та вартості продуктів харчування, товарів першої необхідності, побутових послуг для евакуйованого населення із районів надзвичайних ситуацій.

30. Формування дислокації підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, які можуть залучатися до забезпечення постраждалого населення та формувань цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, продовольчими товарами, товарами першої необхідності та побутовими послугами.

31. Бере участь у відпрацюванні практичних заходів (навчання) щодо евакуації (відселення) населення із районів можливих надзвичайних ситуацій та порядку їх забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами першої необхідності.

 32.Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.

33. Організує та забезпечує здійснення на території  району заходи щодо захисту працівників агропромислового розвитку, сільськогосподарських тварин і рослин, продовольства, кормів, фуражу і води на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, та природного характеру.

34. Здійснення збору, аналітичної обробки інформації про надзвичайні ситуації, пов’язані з ураженням сільськогосподарських тварин і рослин хворобами, шкідниками, екстремальними метеорологічними явищами, прогнозування та оцінка їх наслідків, визначення на цій основі потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах.

35. Забезпечення підготовки сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на зараженій місцевості, обробки заражених сільськогосподарських тварині рослин, знезараження територій, тваринницьких комплексів і приміщень, в тому числі і складських.

36. Організація та проведення евакуації сільськогосподарських тварин і продукції рослинництва в небезпечні місця у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

37. Надання експертних висновків щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форм власності, та коштів, необхідних для їх відшкодування.

38. Здійснює агрохімічне обстеження грунтів та продукції рослинництва.

39. Забезпечення участі сил і засобів (у межах тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у районі виникнення надзвичайних ситуацій.

ІІ.  Голованівське  районне  управління  Головного Управління Державної служби України знадзвичайних ситуацій у Кіровоградській області

1. Забезпечення на території селища координації діяльності, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

2. Здійснення управління підрозділами (частинами) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів оперативного реагування на території громади до дій за призначенням у межах компетенції.

3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль за їх здійсненням.

4. Здійснення інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів.

 5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням.

6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків.

7. Надання на запити замовників вихідних даних та вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, необхідних для розроблення проектної документації.

8. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:

з евакуації населення;

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

9. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій.

10. Проведення просвітницької та практично-навчальної роботи щодо підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту.

11. Виконання піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях).

12. З’ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

13. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною безпекою.

14. Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів і норм, а також виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

15. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та облік.

16. Участь, спільно з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини.

 17. Контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням місцевого та об’єктового резервів матеріальних та фінансових ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності у межах територіальної підсистеми.

18. Організація взаємодії з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області щодо навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки посадових осіб  громади  і суб’єктів господарювання, організація розгляду та погодження програм з навчання  населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема пожежно-технічного мінімуму та організація і контроль їх виконання.

19. Методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та ведення їх обліку.

20. Участь в атестації в межах компетенції аварійно-рятувальних формувань і рятувальників.

21. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Конституції та законів України.

 

ІІІ. Відділ інфраструктури, енергетики, захисту довкіля, житлово-комунального  господарства, містобудування  та  архітектури Голованівської  селищної  ради

         1. Організація нагляду за об’єктами житлово-комунальної сфери.

         2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери і майну громадян на території громади внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів.

         3. Створення комплексних схем захисту населення пунктів та об’єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

4. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об’єктах.

 5. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення загиблих на територіях впливу надзвичайних ситуацій.

6. Здійснення моніторингу питної води централізованих систем водопостачання, стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд, які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу, пов’язаного з підтопленням і підняттям рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень у громаді.

7. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах промисловості, транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємствах на території громади.

8. Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості, транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємствах  громади заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого функціонування в особливий період.

9. Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації населення, майна у безпечні райони.

10. Здійснення функцій компетентного державного органу з перевезення небезпечних вантажів залізничним та автомобільним транспортом.

11. Забезпечення перевезення у межах територіальної  громади сил і засобів, матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту.

12. Організація роботи автотранспортних підприємств громади, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій.

 13. Сприяння розвитку інфраструктури транспорту в громаді, формування та удосконалення автотранспортної мережі, ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів та вантажів у межах громади.

14. Підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств транспорту та зв’язку  громади.

         15. Забезпечення виконання  заходів запобігання та реагування на  надзвичайні  ситуації у процесі  здійснення в  районі будівництва підвідомчих об’єктів.

         16. Організація  проведення розрахунку потреби в матеріальних  ресурсах, необхідних  для  проведення аварійно-рятувальних робіт, а  також для  повного відновлення цих об’єктів.

        17. Організація і здійснення  заходів цивільного захисту на  підвідомчих

об’єктах.

       18. Забезпечення участі  сил і  засобів підлеглих  формувань (у  межах  їх  тактико-технічних можливостей), спеціалізованих будівельно-монтажних  і проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та  інших  невідкладних робіт на територіях  впливу надзвичайних ситуацій.

      19. Контроль за  якістю проведення відбудовчих  робіт на території громади.

     20.Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайним  ситуаціям у  процесі здійснення на  території громади будівництва та  інженерного  захисту об’єктів і територій. Державний архітектурно- будівельний контроль та ліцензування.

     21. Комплексне освоєння підземного  простору населених  пунктів для  взаємопогодженого розміщення в ньому  споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для  укриття населення в разі  виникнення надзвичайних  ситуацій.

     22.Урахування під  час  розроблення генеральних  планів забудови населених  пунктів і ведення містобудування в умовах підвищеного  ризику можливості виникнення надзвичайних  ситуацій на окремих  територіях.

     23. Організація проведення  розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам  комунальної  сфери і  майну громадян на території громади внаслідок надзвичайних  ситуацій, потреби в  матеріальних ресурсах, потрібних для  проведення аварійно-рятувальних та  інших  невідкладних робіт, а  також для  повного відновлення цих об’єктів.

     24. Створення  комплексних схем захисту населених  пунктів та  об’єктів від  небезпечних природних  процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протилавинних, протиерозійних та  інших інженерних споруд спеціального призначення.

    25. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території  селищної ради.

  ІV.Фінансовий відділ Голованівської  селищної  ради

1. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в місцевому  бюджеті.

         2. Передбачення під час формування проектів  місцевого бюджету та програми економічного і соціального розвитку Голованівської селищної  ради , з урахуванням реальних можливостей, та фінансування видатків на виконання заходів щодо створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

V. Заклади охорони здоров’я  Голованівської  селищної ради

       1. Організація медичного забезпечення, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту.

       2. Організація медичної евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань, організація та координація роботи закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості постраждалих у разі виникнення надзвичайної ситуації.

         3. Організація взаємодії медичних сил, засобів та закладів охорони здоров’я на територіальному рівні у сфері медичного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій; координація роботи із забезпечення готовності органів охорони здоров’я до дій у надзвичайних ситуаціях.

4. Завчасне створення, підготовка та використання в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості сил і засобів незалежно від форм власності та господарювання, додаткових тимчасових мобільних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’я.

 

5.  Участь закладів охорони здоров’я в організації комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районах надзвичайних ситуацій, які здійснює територіальний орган  Голованівського  управління Головного управління Держпродспоживслужби  України в області.

6. Проведення збору та аналізу інформації про медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозу її розвитку у районах виникнення надзвичайних ситуацій та прилеглих територіях, розроблення рекомендацій щодо здійснення заходів з метою зниження негативного впливу таких ситуацій.

7. Накопичення необхідного резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та іншого спеціального майна і техніки для здійснення заходів з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

8. Організація роботи  служби медицини, екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, забезпечення її функціонування та удосконалення діяльності.

9. Розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення, завчасне створення та підготовку спеціальних медичних формувань для роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

10. Організація підготовки та перепідготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги постраждалим, організація та проведення навчально-тренувальних заходів з підрозділами системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закладами охорони здоров’я з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

11. Організація та проведення згідно з програмами, затвердженими Міністерством охорони здоровя України, навчання та практичної підготовки немедичних працівників з питань надання домедичної допомоги.

12. Організація інших заходів, пов’язаних з медичним захистом залежно від надзвичайної ситуації, що склалася.

         13. Організація і здійснення заходів, у межах своєї компетенції, щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території громади.

          14. Організація та здійснення лабораторних досліджень щодо якості санітарно-епідеміологічного контролю за станом довкілля, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами питного водопостачання надзвичайної ситуації.

         15. Організація інших заходів, пов’язаних із забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення, залежно від надзвичайної ситуації, що склалася.

VІ. Заклади освіти, молоді та спорту Голованівської  селищної ради

 

1. Організація підготовки спеціалістів з питань безпеки життєдіяльності, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

2. Організація вивчення у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах основ безпеки життєдіяльності, забезпечення їх відповідними підручниками і посібниками.

3. Організація та проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

 

             VІІ . Відділ у  справах  дітей, сім’ї та надання  соціальних  послуг Голованівської  селищної ради

         1. Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок  надзвичайної  ситуації.

 

ІХ. Заклади  культури та  туризму селищної  ради

         1. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат національної культурної спадщини району в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Методичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт на об’єктах, які становлять культурне надбання національного та регіонального значення.

3. Здійснення  державного контролю за вивезенням (евакуацією) із району та ввезенням в область матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Х. Сектор інформаційної діяльності та  комунікацій  з  громад кістю районної державної адміністрації

         1. Своєчасне і об’єктивне інформування населення області про наслідки надзвичайних ситуацій в Україні, області і за їх межами.

         2. Позачергова передача повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.

         3.Надання органам виконавчої влади, Головному управлінню ДСНС України в області та управлінню з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації ефірного часу для проведення пропаганди засад безпеки життєдіяльності, а також створення на їх замовлення спеціальних рекламних кліпів і роликів з цих питань.

         4. Централізоване використання мереж зв’язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інформації незалежно від форми власності та підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

ХІ.  Голованівське управління  Головного  управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області

 

         1. Організація і здійснення заходів, у межах своєї компетенції, щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території  району.

         2. Здійснення моніторингу сільськогосподарських тварин і продуктів з них.

         3. Організація і координація роботи з епізоотичного і токсикологічного контролю, ліквідації епізоотій на території району.

 

         4. Забезпечення оперативного одержання інформації про надзвичайні ситуації, її опрацювання і оповіщення суб’єктів господарської діяльності про небезпеку.

         5. Забезпечення безпеки харчової сировини і готової продукції для населення району, постраждалого в результаті надзвичайних ситуацій.

         6. Забезпечення участі сил і засобів (у межах тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у районі виникнення надзвичайних ситуацій.

         7. Організація та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

         8. Своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження населення, прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних та профілактичних заходів з локалізації та ліквідації осередку біологічного зараження, режимів обсервації, карантину та забезпечення лікування інфекційних хворих.

         9. Організація та проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики інфекційних захворювань серед населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та проведення санітарно-протиепідемічних заходів в районі надзвичайної ситуації.

         10. Організація та здійснення заходів щодо недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань у разі надзвичайних ситуацій, забезпечення заходів щодо санітарної охорони територій та суб’єктів господарювання у зоні надзвичайної ситуації.

         11. Організація та здійснення санітарно-епідеміологічного контролю за станом довкілля, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини та забезпеченням санітарного і епідемічного благополуччя населення, залежно від надзвичайної ситуації, що склалася.

 

ХІІ. ДП «Голованівське  лісове господарство» 

 

          1. Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на території державного лісового фонду.

2. Організація і забезпечення проведення заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з пожежами у державному лісовому фонді, а також масовим поширенням хвороб і шкідників рослинності.

3. Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій під час гасіння лісових пожеж, а також проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з лісовими пожежами.

 

4 Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах, які входять до складу галузі.

5. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у здійсненні заходів реагування на надзвичайні ситуації, що виникли на підвідомчих об’єктах і територіях.

 

ХІІІ. Голованівський  відділ поліції Головного  управління Національної поліції в Кіровоградській області

1. Забезпечення охорони публічного порядку, ведення боротьби із злочинністю, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних у культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Надання допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, посадовим особам у проведенні евакуації населення з місць, небезпечних для проживання.

3. Забезпечення сил та засобів під час проведення аварійно-рятувальних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Забезпечення охорони режимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження та під час їх ліквідації.

5. Планування та здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі проведення евакуаційних заходів в мирний час та в особливий період.

6. Організація охорони публічного (громадського) порядку на збірних і приймальних пунктах евакуації, пунктах посадки (висадки), на маршрутах евакуації та в безпечних районах розміщення евакуйованого населення.

7. У межах компетенції, забезпечення дотримання режиму перевезень автомобільними дорогами та допуск до зон (районів) надзвичайних ситуацій.

8. Забезпечення готовності органів управління, сил і засобів функціональної підсистеми забезпечення єдиної державної системи охорони публічного порядку та безпеки дорожнього руху до дій, спрямованих на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

9. Здійснює оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій в населених пунктах, де система централізованого оповіщення не охоплює все населення, яке може потрапити у зону можливого ураження.

 

ХІV. ДМД №341/3 м. Благовіщенське Дніпропетровської

 філії ПАТ “Укртелеком”

 

 

         1. Здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем централізованого оповіщення і зв’язку на   місцевому рівні в усіх режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.

2. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно/пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуаціях.

 

                                                                                            

                                                                                          Додаток 4

                                                                                                                                                                                                                              до Положення

                                                                                                                                                                                                                                (пункт 15)

 

ПЕРЕЛІК

спеціалізованих служб цивільного захисту  Голованівської  селищної ланки територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту, що утворюються

органами управління і суб’єктами господарювання

 

№ з/п

Назва служби

Органи управління, підприємства, установи та організації, що утворюють спеціалізовані служби цивільного захисту

Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту

Заступники начальника спеціалізованої служби цивільного захисту

1

2

3

4

5

1.

Спеціалізована служба енергетики

 Голованівський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»

 

 

Начальник Голованівського РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»

Гол. інженер Голованівського РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»

 

 

 

2.

Спеціалізована служба із захисту сільськогосподарських тварин і рослин

 Відділ  економіки, АПК та  інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією Голованівської селищної ради,

Голованівське  управління Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській  області

ДП «Голованівське лісове господарство»,

 

Начальник Голованівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській  області

 Головний  спеціаліст відділу економіки, агропромислового  комплексу та інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією Голованівської селищної ради,

 ДиректорДП «Голованівське  лісове  господарство»

 

 

3.

Комунально-технічна та інженерна спеціалізована служба

Відділ інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунального господарства, містобудування  та  архітектури селищної  ради,

 КП «Голованівський ККП»

 

 Начальник відділу інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунального господарства, містобудування  та  архітектури селищної  ради

 

 Начальник КП «Голованівський ККП»,

 

4.

Спеціалізована служба торгівлі, харчування та  матеріального забезпечення

 Відділ   економіки,агропромислового комплексу та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з  корупцією селищної ради,  агропромислового розвитку,

 ФОП «Лабенко В.М.», ФОП «Конякіна А.В.», СТ «Надія»

 

Відділ   економіки,агропромислового комплексу та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з  корупцією селищної ради,  агропромислового розвитку

Головний спеціаліст відділу економіки,агропромислового комплексу та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з  корупцією селищної ради,  агропромислового розвитку

5

Медична спеціалізована служба

КНП «Голованівська центральна  районна лікарня «Голованівської  селищної  ради», КНП «Голованівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної  ради

 

 

 Медичний директор КНП « Голованівська  центральна районна лікарня» Голованівської селищної ради

Начальник Голованівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській  області

6

Спеціалізована служба зв’язку і оповіщення

ДМД №341/3 м. Благовіщенське Дніпропетровської філії  ПАТ «Укртелеком»,

3-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській  області,

Голованівський РВП ГУНП в Кіровоградській  області

 

  Начальник відділу   економіки,агропромислового комплексу та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з  корупцією селищної ради 

 Фахівець з  технічного обліку ДМД№341/3м. Благовіщенське Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком»

 

7

Протипожежна  спеціалізована  служба

Голованівський РВ Управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області

 

 

 

13 ДПРЧ Головного управління ДСНС у Кіровоградській області

 

 

 Начальник Голованівського  районного  управління Головного управління ДСНС України в Кіровоградській області

Начальник 3ДПРЗ ГУ

ДСНС України у Кіровоградській області

8

Спеціалізована служба транспортного  та технічного забезпечення

 Відділ  інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунальногогосподарства, містобудування  та  архітектури Голованівської  селищної  ради

Філія «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський  облавтодор»,

 

Начальник відділу  інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунальногогосподарства, містобудування  та  архітектури Голованівської  селищної  ради

Директор філії «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський  облавтодор»,

 

 

9

Спеціалізована служба охорони громадського порядку

 

Голованівський РВП Головного управління Національної  поліції в Кіровоградській області

 

 

Начальник РВ поліції ГУНП в Кіровоградській  області,

 

Заступник  начальника Голованівського РВП з превентивної діяльності ГУННП в Кіровоградській  області

 

 

 

                                                                       

 

 

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь