Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення    №77 від 02 серпня 2021 року      

Дата: 04.08.2021 14:40
Кількість переглядів: 321

Фото без опису

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фото без опису

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 02 серпня 2021 року                                                                  №77

 

                                                 смт Голованівськ

 

 

 Про спеціалізовані служби цивільного захисту 

Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року,    постанов    Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 08 липня 2015 року №459 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Положення про селищні спеціалізовані служби цивільного захисту (додається).

2.Контроль за  виконанням цього рішення покласти на  першого заступника голови Грабового Д.М.

 

 Селищний голова                                                         Сергій ЦОБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Рішенням виконавчого комітету

                                                                               Голованівської селищної ради

                                                                       від 02.08.2021 рок №77                                                                                                   

                                                          ПОЛОЖЕННЯ

                       про селищні спеціалізовані служби цивільного захисту

1.Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад спеціалізованих служб цивільного захисту Голованівського селищної ради (далі – спеціалізовані служби), організацію управління ними та їх функціонування.

2.У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) розвідка – комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації для визначення загального характеру і орієнтовного обсягу руйнувань в осередку ураження, зони надзвичайної ситуації та умов проведення рятувальних робіт;

2) спеціальна розвідка – комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації з метою одержання в повному обсязі відомостей про пожежну, інженерну, радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку тощо.

       Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та інших законодавчих актах.

 3. Спеціалізовані служби (енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, комунально-технічна та інженерна, медична, зв’язку і оповіщення, протипожежна, торгівлі, харчування та матеріального забезпечення, транспортного та технічного забезпечення, охорони публічного (громадського) порядку, входять до складу сил цивільного захисту громади та складаються з селищних та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту відповідно до функціональної спрямованості.

 4. Спеціалізовані служби утворюються в територіальній громаді  для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення. Спеціалізовані служби утворюються згідно з Переліком селищних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що утворюються органом управління і суб’єктами господарювання, затвердженим Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

5. Об’єктові спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення на суб’єктах господарювання. Об’єктові спеціалізовані служби утворюються керівником суб’єкта господарювання на суб’єкті з чисельністю працівників більше 52 осіб шляхом формування ланок, команд, груп.

 6. Спеціалізована служба провадить свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб’єктом господарювання, який утворив таку службу.

Положення про спеціалізовані служби погоджуються селищним головою . 

7. Основними завданнями спеціалізованих служб є: 

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, її ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб. 

8. Спеціалізовані служби відповідно до покладених на них завдань:

1) спеціалізована служба енергетики:

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах мережі електропостачання;

забезпечує енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності); забезпечує енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення;

визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання паливно- енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх функціонування; координує заходи, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий період;

2) спеціалізована служба із захисту сільськогосподарських тварин і рослин:

проводить моніторинг стану забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь, продукції рослинництва, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб;

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; проводить роботи з ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснює епізоотичний, фітосанітарний і токсикологічний контроль під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснює відповідно до компетенції контроль за безпечністю харчових продуктів і кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій,

бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх виготовлення рослинного та тваринного походження;

бере участь у здійсненні заходів щодо спеціальної обробки територій, приміщень, сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та рослинництва;

бере участь у підготовці сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на зараженій місцевості, спеціальної обробки тварин і рослин, що заражені (уражені), знезаражені території, приміщень, де зберігається продукція тваринництва та рослинництва;

здійснює агрохімічне обстеження, ветеринарну діагностику, лікування тварин, що заражені (уражені),

знезаражує посіви, пасовища і продукцію тваринництва та рослинництва; здійснює ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи;

бере участь у здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для тварин від впливу небезпечних факторів ураження; організовує заходи із знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу та інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню; забезпечує створення резерву спеціального майна і засобів для захисту свійських тварин та сільськогосподарських рослин у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у сільськогосподарському виробництві на забруднених територіях, здійснюють контроль за безпечністю такого виробництва;

бере участь у зборі, утилізації або знищенні загиблих тварин і відходів тваринного походження;

3) комунально-технічна та інженерна спеціалізована служба: 

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

визначає шкоду, заподіяну об’єктам комунальної сфери, суб’єктам господарювання і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

здійснює розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовує та здійснює організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проведення невідкладних аварійно/ відновлювальних робіт на них та їх спорудах;

здійснює посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;

організовує підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; виконує функції замовника будівництва протизсувних, протиповеневих, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

організовує обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, здійснюють заходи щодо їх безпечної експлуатації; забезпечує реалізацію державної політики у сфері будівництва об’єктів на території громади;

веде облік спеціальної та інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у тому числі і на об'єктах комунальної сфери, залучають її до проведення таких робіт;

 4) служба торгівлі, харчування та матеріального забезпечення:

розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій; організовує закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту та на пункт управління;

забезпечує продовольством і промисловими товарами першої необхідності особовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує речовим майном пункти санітарної обробки людей;

забезпечує створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює організаційні заходи щодо створення резерву матеріально- технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на  надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період, на базі суб’єктів господарювання, які утворили такі служби;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

5) медична спеціалізована служба:

організовує медичне забезпечення, надає медичну допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

організовує взаємодію сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

надає екстрену медичну допомогу пораненим та постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій,

здійснює медичне сортування поранених;

організовує евакуацію постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров'я з урахуванням медичних показань; організовує роботу закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

ізолює інфекційних хворих і контамінованих осіб, проводять їх санітарну обробку і деконтамінацію та надає екстрену медичну допомогу;

організовує та здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує та здійснює медичні профілактичні заходи серед населення та особового складу підрозділів цивільного захисту;

 створює резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів з медичного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проводить постійну роботи з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги,

організовує навчання та тренування підрозділів системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

навчає немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

збирає, аналізує, узагальнює дані про медичну і санітарно-епідемічну обстановку,

прогнозує її розвиток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення;

 6) спеціалізована служба зв’язку і оповіщення:

організовує взаємодію з центрами управління операторів телекомунікацій;  організовує та здійснює заходи щодо забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня;

здійснює оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечує функціонування у населених пунктах і місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту;  

 визначає шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;   організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

забезпечує зв’язком сили цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечує надійним зв’язком органи місцевого самоврядування, органи управління і сили цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

7) протипожежна спеціалізована служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводить першочергові (невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха; забезпечує органи управління і сили протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

координує дії з планування та здійснення організаційних та інженерно- технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів і територій;

8) спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення: забезпечує здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на транспорті;

         веде облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подають відповідні відомості керівництву галузевої спеціалізованої служби;

 здійснює перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, річковим та повітряним транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

бере участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій;

         організовує забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами;  

          забезпечує відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;  

         розробляє та здійснюють заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

       організовує ремонт техніки, механізмів, приладів та інших технічних засобів, що вийшли з ладу під час здійснення заходів з цивільного захисту; здійснює евакуацію пошкодженої та несправної техніки до місць проведення ремонтних робіт;

     визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

         9) спеціалізована служба охорони публічного (громадського) порядку:

        бере участь, відповідно до компетенції, у забезпеченні публічного(громадського) порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

        повідомляє відповідним державним органам і громадським об’єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

        надає допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

       бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

       визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з охорони громадського порядку. 

        9. Організаційну структуру спеціалізованих служб, кількість їх підрозділів визначають керівники органів, які утворили такі служби, з урахуванням техногенно-екологічної та природної обстановки, виробничих  умов, функціонального призначення, обсягів виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і території у мирний час та особливий період, наявності та стану матеріально-технічної бази.

      10. Органом управління селищних спеціалізованих служб цивільного захисту є структурний підрозділ селищної  ради, на якого покладено обов’язки з питань цивільного захисту.

      11. Спеціалізовану службу очолює керівник відповідного органу управління такої служби.

     12. Функціонування та залучення спеціалізованих служб для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту у таких режимах. В особливий період спеціалізовані служби функціонують відповідно до зазначеного Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами.

     13. Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані, ведеться завчасно відповідним органом управління спеціалізованої служби. 

      14. Підготовка спеціалізованих служб проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 (Офіційний вісник України, 2013 р., №50, ст.1787), Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст.. 1788), Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819;(Офіційний вісник України, 2013р., № 89;, ст. (3269). 

 

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь