Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення №83 від 27 серпня 2021 року    

Дата: 29.08.2021 15:25
Кількість переглядів: 348

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 27 серпня 2021 року                                                                  №83

 

                                                 смт Голованівськ

 

 

Про створення Координаційної ради

з питань сім'ї, гендерної рівності,

запобігання та протидії домашньому

насильству на період до 2025 року

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”, Закону України від 20 вересня 2011 року № 3739-VI “Про протидію торгівлі людьми” із внесеними до нього змінами, Закону України від 07 грудня 2017 № 2229-19 “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Голованівської селищної ради

В И Р І Ш И В:

  1. Створити Координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми.

2. Визначити координатора з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Голованівської селищної ради – першого заступника селищного голови.

3. Затвердити:

1) Положення про Координаційну раду з питань, сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми (додається);

2) склад Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання і протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми згідно з додатком.

3) план заходів щодо реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на період до 2025 року згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

 

Перший заступник селищного голови                                 Дмитро ГРАБОВИЙ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого

комітету Голованівської

селищної ради

27 серпня 2021 року № 83

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми (далі - Рада) утворюється виконавчим комітетом Голованівської селищної ради.

  2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та Законами України, указами Президента України та постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Кіровоградської обласної ради, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішеннями Голованівської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

ІІ. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

3. Рада створюється з метою контролю за дотриманням Конституції України, Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” та наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року №145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №800-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року», забезпечення взаємодії органів та служб, на які покладена система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству, торгівлею людьми.

 

4. Основними завданнями та функціями Ради є:

розгляд питань, які стосуються питань сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на території Голованівської селищної ради;

участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги сім’ям, які постраждали від домашнього насильства, або насильства за ознакою статі, запобігання та протидія домашньому насильству на території Голованівської селищної ради;

координація зусиль представників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, відділів міської ради, громадських організацій, інших служб щодо вирішення проблем сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству на території Голованівської селищної ради;

ініціювання громадського контролю за дотриманням чинного законодавства з питань сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми; 

взаємодія державних органів та громадськості з питань щодо усунення причин та умов, сприяючих здійсненню домашнього насилля;

надавати закладам та організаціям, окремим громадянам методичну та практичну допомогу, консультації з питань, що входять до компетенції координаційної Ради:

проводити роз’яснювальну роботу за допомогою засобів масової інформації, підвищувати ефективність діяльності правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми;

надавати допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема у працевлаштуванні та професійному навчанні;

співпрацювати з громадськими організаціями, що провадять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми;

проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету і духовній сфері;

проводити конференції, засідання круглих столів, навчальних семінарів, інших масових заходів з питань сім'ї та гендерної рівності на території Голованівської селищної ради;

сприяння розповсюдженню соціальної реклами на території Голованівської селищної ради у закладах охорони здоров’я, учбових закладах з питань сім'ї, здорового способу життя та відповідального батьківства, протидії торгівлі людьми та гендерної рівності;

організація семінарів, “круглих столів”, тематичних лекцій з питань гендерної політики та протидії торгівлі людьми;

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 

5. Раду очолює перший заступник селищного голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

6. Персональний склад Ради, зміни та доповнення в склад Ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Голованівської селищної ради.

7. Засідання проводяться у разі потреби за рішенням голови Ради.

8. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Члени Ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.

9. Рішення ради приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні членів ради та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних Головою, або особою, яка головує на засіданні. У випадку рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні ради є вирішальним.

10. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється виконавчим комітетом Голованівської селищної ради.

 

 

 

 

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ

 

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету Голованівської

27 серпня 2021 року № 83 

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми

Голованівської селищної ради

Голова ради

 

ГРАБОВИЙ

Дмитро Миколайович

-

перший заступник селищного голови

 

Секретар ради

 

ТОФАН

Руслана Іванівна

-

спеціаліст І категорії відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг, фахівець Голованівської селищної ради

 

Члени ради:

 

Явецька

Людмила Іванівна

-

директор інклюзивно-ресурсного центру Голованівської селищної ради ради

 

ДОВГА

Ольга Володимирівна

 

-

начальник відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради

 

ІВАНКОВА

Алла Анатоліївна

 

-

провідний спеціаліст відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради

 

БОРОХ 

Яніна Геннадіївна

 

-

медичний директор КНП “Голованівська ЦРЛ” Голованівської селищної ради

ДЕСЯЦЬКА

Вікторія Володимирівна

-

Лейтенант  ДОПСП Голованівського РВП

 

 

КОПІЄВСЬКА

Олена Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

головний спеціаліст відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради

ТУЗ

Сергій Віталійович

 

-

начальник відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Голованівської

селищної ради

27 серпня 2021 року №83 

 

План

заходів щодо реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на період до 2025 року

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.

Проведення засідань координаційної ради з питань сімейної політики, ґендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми 

Протягом року

Відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради

2.

Здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність (у тому числі розповсюдження відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках

Протягом року

Відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг

Голованівської селищної ради 

КНП Голованівська ЦРЛ» Голованівської селищної ради

   Відділ освіти, молоді

   та спорту 

   Голованівської

   селищної ради  

   Голованівський            

   відділ ГУНП в

   Кіровоградській

   області

3.

Виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на них

Протягом року

Відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг

Голованівської селищної ради 

КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської селищної ради 

Відділ освіти, молоді   та спорту     Голованівської    селищної ради  

  Голованівський відділ ГУНП в   Кіровоградській

   області

 

4.

Взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством

Протягом року

   Голованівський            

   відділ ГУНП в

   Кіровоградській

   області

5.

Інформування постраждалої особи та/або її законного представника (якщо такий представник не є кривдником) про права, заходи та соціальні послуги, якими вона може скористатись

Протягом року

   Голованівський            

   відділ ГУНП в

   Кіровоградській

   області

Відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг

Голованівської селищної ради 

 

6.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з батьками та дітьми шкільного віку з питань запобігання та протидії домашньому насильству

Протягом року

   Відділ освіти, молоді

   та спорту 

   Голованівської

   селищної ради

7.

Проведення виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань запобігання та протидії домашньому насильству

Протягом року

   Відділ освіти, молоді

   та спорту 

   Голованівської

   селищної ради

8.

Контроль за утриманням та вихованням дітей, які перебувають на обліку відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах

Протягом року

Відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг

Голованівської селищної ради

9.

Забезпечення ведення обліку дітей щодо яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення

 

Протягом року

Відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради 

10.

Надання медичної та психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства

Протягом року

КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської селищної ради

 

Інклюзивно-ресурсний центр Голованівської селищної ради

11.

Проведення заходів Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

Листопад

Відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг

Голованівської селищної ради

   Відділ освіти, молоді

   та спорту 

   Голованівської

   селищної ради 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь