Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення №84 від 27 серпня 2021 року   

Дата: 29.08.2021 15:34
Кількість переглядів: 361

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 27 серпня 2021 року                                                                  №84

 

                                                 смт Голованівськ

 

Про схвалення Прогнозу

бюджету Голованівської селищної ради

на 2022-2024 роки

 

                  Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Голованівської селищної ради Пахолюк Л.М. щодо необхідності схвалення прогнозу бюджету Голованівської селищної ради на 2022- 2024 роки, з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу, своєчасного та якісного процесу формування прогнозу  селищного бюджету на 2022-2024 роки, відповідно до ст.ст.75, 751 Бюджетного кодексу України ,  постанови  Кабінету Міністрів України від 26.04.2003  № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами), керуючись ст. 28 Закону України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Голованівської селищної ради

  

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити Прогноз бюджету Голованівської селищної ради на 2022- 2024 роки (додатки 1- 12 ).

 2. Фінансовому відділу Голованівської селищної ради подати Прогноз бюджету Голованівської селищної ради на 2022- 2024 роки на розгляд селищній раді.

 3. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на  фінансовий відділ.

 4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

 

Перший заступник селищного голови                                 Дмитро ГРАБОВИЙ

 

                                       Додаток

                                                          до рішення виконкому

                                                             від 27.08.2021 року №84

 

                                                      ПРОГНОЗ

селищного бюджету Голованівської селищної ради на 2022-2024 роки

 

1.Загальна частина

Прогноз бюджету Голованівської селищної ради на 2022-2024 роки розроблений відповідно до вимог статті 751 Бюджетного кодексу України на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, постанов Кабінету Міністрів України та визначає основні напрями дій на середньостроковий період, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
 Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями селищного бюджету у середньостроковій перспективі.
 Головною метою для територіальної громади на середньостроковий період є забезпечення відновлення та економічного зростання Голованівської територіальної громади та підвищення її конкурентоспроможності.

Основними завданнями Прогнозу є:

 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ територіальної громади;

 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

 • удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

        Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини селищного бюджету з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Голованівської селищної ради базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

 

 1. Основні прогнозні  показники економічного та соціального розвитку

Основні прогнозні показники селищного бюджету є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності на 2022 -2024роки.

При здійсненні прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки застосовані такі основні   прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку громади:

 

Назва

2022

2023рік

2024рік

ЧЧ         Чисельність наявного населення(осіб)

 

 

 

 

16156

15938

15720

   Загальний приріст населення

 

-216

-218

 

-218

Індекс споживчих цін (грудень до грудня

Попереднього року) відсотки

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (грудень догрудня

Попереднього року) відсотки

107,8

106,2

105,7

 

Під час формування видаткової частини на 2022-2024 роки враховано такі

показники:

а) Мінімальна заробітна плата:

з січня 2022року–6500 гривень;

з жовтня 2022 року- 6 700 гривень;

з січня 2023року–7 176гривень;

з січня 2024 року–7 765гривень.

  б) Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з січня 2022року–2983 гривень;

з жовтня 2022 року- 2982 гривні;

з січня 2023 року–3 193гривні;

з січня 2024 року–3411гривень.

3.Загальні показники бюджету (додаток 1)

4.Показники доходів селищного бюджету (додаток 2)

Прогноз доходів бюджету селищної ради розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2022–2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями.
          За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету селищної ради  (біля 60 %) є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, місцеві податків та зборів та інших виплат.

 Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету селищної ради:

 • збільшення кількості робочих місць;
   - своєчасна виплата заробітної плати;
   - сприятливий клімат для інвестицій в економіку селищної ради;
   - проведення  заходів  детінізації  відносин у сфері зайнятості  населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної  плати;
   - своєчасне погашення по додаткових зобов’язань перед бюджетом;
   - збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Голованівської селищної ради є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету  Голованівської селищної ради на 2022 рік прогнозується в сумі 146 687 570 грн., із них:

-Доходи (без урахуванняміжбюджетнихтрансфертів) – 95 914 870 грн., в т.ч.

Податкові надходження – 93 951 570 тис.грн.,

Неподаткові надходження – 930 300 грн.,

Доходи від операцій з капіталом –3 000 грн.,

Власні надходження бюджетних установ–1 030 000 грн;

 

- Офіційні трансферти 50 772 700 грн у т.ч.:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –48 528 500 грн.,

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим  бюджетам –2 244 200 грн.

 

Обсяг дохідної частини бюджету Голованівської селищної ради на 2023 рік прогнозується в сумі 162 850 765 тис.грн., із них:

-Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) –107 156 405 грн., в т.ч.

Податкові надходження – 105 072  405 грн.,

Неподаткові надходження – 948 000 грн.,

Дохди від операцій з капіталом – 3 000 грн.,

Власні надходження бюджетних установ – 1 133 000 грн..

- Офіційні трансферти 55 694 360 грн.  у т.ч.:

            субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 53 150 600 грн.,

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим  бюджетам –2 543 760 грн.

 

Обсяг дохідної частини бюджету Голованівської селищної ради на 2024 рік прогнозується в сумі 173 600 808 грн., із них:

   -Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)– 113 963 511 грн., в т.ч.:

Податкові надходження – 111 783 311 грн.,

Неподаткові надходження – 966 200 грн.,

Доходи від операцій з капіталом– 3 000 грн.,

Власні надходження бюджетних установ – 1 211 000 грн.

 

- Офіційні трансферти 59 637 297 грн у т.ч.:

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 56 777 600 грн.,

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим  бюджетам –2 859 697 грн.

 

5. Показники фінансування селищного бюджету, показники місцевого боргу та надання місцевих гарантій (додаток3-додаток5)

        На стадії планування та в ході внесення змін до селищного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України в бюджеті  Голованівської  селищної ради можуть виникати:
 - дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;
 - профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;
 - дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку  коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду бюджету Голованівської селищної ради, крім власних надходжень бюджетних установ.

   Надходження та витрати селищного бюджету збалансовано.

Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2023 роки будуть уточнюватися залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

6. Показники видатків селищного бюджету (додаток6, додаток7)

Ключовим завданням бюджетної політики  лишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи., фінансування бюджетних видатків на період 2022-2024 років. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Обсяг видаткової частини бюджету Голованівської селищної ради на 2022 рік прогнозується в сумі 146 687 570 грн.,  в тому числі по загальному фонду – 145 519 170 грн., по спеціальному фонду 1 168 400 грн.

Обсяг видаткової частини бюджету Голованівської селищної ради на 2023 рік прогнозується в сумі 162 850 765 грн.,  в тому числі по загальному фонду – 161 576 265 грн., по спеціальному фонду 1 274 500 грн.

Обсяг видаткової частини бюджету Голованівської селищної ради на 2024 рік прогнозується в сумі 173 600 808 грн.,  в тому числі по загальному фонду – 172 245 208 грн., по спеціальному фонду 1 355 600 грн.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

 

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями апарату селищної ради та її виконавчих органів є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян об’єднаної громади незалежно від місця їх проживання. У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

-оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування,

-підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання  активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

-упровадження в навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів;

- модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення якості освіти;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

- 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною  середньою освітою;

-підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами;

 • створення сприятливих умов для якісного харчування учнів;

 • приведення інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу у відповідність із сучасними вимогами;

 • підвищення якості надання освітніх послуг здібним та обдарованим учням;

 • підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають високі досягнення у роботі з учнівською молоддю;

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі будуть забезпечення рівного і  справедливого  доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація мережі  закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

 • поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості;

 • підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я,

 • посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;

 • покращення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я;

 • забезпечення закладів охорони здоров'я громади кваліфікованими працівниками, подальше впровадження системи заохочення медичних працівників до роботи в закладах охорони здоров'я на території громади.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту. У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

-забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;

-підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями, молоддю;

-забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції, а також соціальної підтримки  учасникам антитерористичної операції;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення якості послуг закладів, що надають соціальні послуги особам, що опинилися у складних життєвих обставинах;

-поліпшення матеріального стану незахищених верств населення.

Культура та мистецтво

Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей;

- оптимізація мережі  закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

- збереження, примноження культурних надбань;

- створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

У 2022 та 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

- проведення ремонтних робіт закладів культури;

-забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури Основними результатами, яких планується досягти, є:

-покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

-забезпечення високого рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят.

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку у цій сфері є залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового  способу життя. У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

-збереження і розвиток мережі спортивних споруд,

-удосконалення механізмів морального та матеріального заохочення до високих спортивних результатів;

 • оновлення спортивної матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

    Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань.

 

Комунальне господарство та благоустрій

Пріоритетними завданнями житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, розвиток благоустрою в населених пунктах громади. У 2022?2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підтримання  в належному стані водогонів та водопроводів;

- сприяння розвитку благоустрою:

- освітлення доріг, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників;

-збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані;

- охорона та благоустрій парків, річок;

- обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ;

-  збір та вивезення твердих побутових відходів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищити рівень забезпеченості населення комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

- покращити рівень благоустрою населених пунктів.

 

7.Фінансування бюджету (додаток8-додаток10)

 

Надходження та витрати селищного бюджету збалансовано.

Конкретні показники обсягу видатків бюджету розвитку на 2022-2023 роки будуть уточнюватися залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

8.Взаємовідносини селищного бюджету з іншими бюджетами (додаток 11, додаток 12)

        До селищного бюджету  з державного бюджету планується надходження освітньої субвенції в 2022 році в сумі 48 528 500 грн., в 2023 році – 53 150 600 грн. з обласного бюджету планується отримати субвенцій в 2022 році в сумі 1 864 200 грн., в 2023 році – 2 156 560 грн., в 2024 – 2 464 697 грн. Для  утримання  комунальної установи «Голованівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» з Побузького селищного бюджету очікується отримати субвенції  в 2022 році в сумі 300 000 грн., в 2023 році – 300 000 грн. 2024 – 300 000 грн. та з Перегонівського сільського бюджету в 2022 році – 80 000 грн., в 2023 році – 87 200 грн., в 2024 році – 95 000 грн.

З селищного бюджету планується субвенція до районного бюджету на утримання  «Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району» в 2022 році в сумі 290 600 грн., в 2023 – 313 800 грн., в 2023 році – 369 200 грн.

 

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь