Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення № 10 від 25 лютого 2021 року

Дата: 26.02.2021 15:01
Кількість переглядів: 298

                                             

 

                               ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                         

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 25 лютого 2021 року                                                                  № 10

смт Голованівськ

 

Про орган опіки та піклування при виконавчому 
 комітеті Голованівської селищної ради

З метою забезпечення реалізації особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування, керуючись Конституцією України, статтями 55, 56 Цивільного кодексу України, Сімейним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88 і згідно пункту 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком Голованівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Створити при виконавчому комітеті Голованівської селищної ради орган опіки та піклування з питань забезпечення реалізації прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки і піклування. 

2. Затвердити Положення про орган опіки та піклування (Додаток 1). 

3. Затвердити склад органу опіки та піклування при виконавчому комітеті Голованівської селищної ради (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника селищного голови Грабового Д.М.

Селищний голова                                                            Сергій ЦОБЕНКО

 

Додаток 1

                                                                                   до рішенням виконкому

                                                                                   Голованівської селищної  ради 
                                                                                    від 25 лютого 2021р.№10


 П О Л О Ж Е Н Н Я

про орган опіки та піклування при виконавчому комітеті 
 
Голованівської селищної ради

 

І. Загальні положення.

1.1.Орган опіки та піклування створюється при виконавчому комітеті селищної ради на час її повноважень для вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування, забезпечення реалізації прав дітей та недієздатних (обмежено дієздатних) осіб.

Орган опіки та піклування є дорадчим органом, головним завданням якого є попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та піклування.

1.2. Орган опіки та піклування у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Сімейним кодексом України, Законами України «Про звернення громадян», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Правилами опіки та піклування, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також рішеннями виконавчого комітету і селищної ради, та цим Положенням.

1.3. Діяльність органу опіки та піклування здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі дітей та громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

1.4. Орган опіки та піклування створюється в складі 7 – 12 осіб. Кількісний склад ради пропонується виконкомом селищної ради залежно від обсягу його роботи як органу опіки.

1.5. До складу органу опіки та піклування входять депутати, представники установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення.
 Орган опіки та піклування залучає до своєї роботи державні та громадські організації, підприємства та установи, розташовані на території с
елищної ради.

1.6. Очолює орган опіки та піклування селищний голова.
 Склад органу опіки та піклування та її голова затверджуються рішенням виконавчого комітету с
елищної ради.

1.7. Орган опіки та піклування безпосередньо підпорядкована виконкому селищної ради і працює у тісному контакті з районною службою у справах неповнолітніх, сектором превентивної діяльності Голованівського відділення поліції Голованівського  ГУНП у Кіровоградській області, відділами освіти та охорони здоров’я, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.

ІІ. Матеріали, що розглядає орган опіки та піклування.

1.2. Орган опіки та піклування попередньо розглядає матеріали про:

а) влаштування неповнолітніх, які за станом здоров’я потребують догляду і не можуть захищати свої права та інтереси;

б) встановлення опіки над неповнолітніми віком до 15 років, які залишилися без батьківського піклування, та над повнолітніми особами, визнаними судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства;

в) встановлення піклування над неповнолітніми віком від 15 до 18 років, над громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами, а також над особами, які за станом здоров’я не можуть самостійно захищати свої права;

г) встановлення опіки над майном підопічної особи;

д) розділ спадщини, належної неповнолітньому, та встановлення над нею опіки;

є) доцільність перегляду раніше прийнятого рішення виконкому селищної ради про призначення опікуна (піклувальника) над особою або майном;

ж) повернення належного неповнолітнім або недієздатним особам майна, яким незаконно заволоділи рідні або стороні особи, стягнення збитків, заподіяних цими особами;

з) стан утримання і виховання неповнолітніх у сім’ях опікунів (піклувальників) та виконання останніми покладених на них обов’язків як опікунів (піклувальників);

і) порушення в установленому порядку питання:

- про позбавлення батьків чи усиновителів, які ведуть аморальний спосіб життя і негативно впливають на виховання неповнолітніх, прав на їх виховання;

- про відібрання неповнолітнього від батьків, якщо дальше перебування дитини в сім’ї загрожує її життю, здоров’ю, правильному моральному вихованню;

- про скасування акта усиновлення (удочеріння);

- про повернення батькам дітей особами, які утримують їх у себе не маючи на те законних підстав.

к) спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища або імені дитини; 

л) доцільності зміни прізвища дітей;

м) спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

н) участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

о) спорів, пов’язаних з вихованням дітей;

п) погодження кандидатур прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

р) інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.

 

2.2. Крім того, на своїх засіданнях орган опіки та піклування розглядає і заслуховує:

а) інформації членів органу опіки та піклування про наслідки обстеження стану утримання, виховання, оздоровлення і медичного обслуговування підопічних у сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у державних установах, куди вони влаштовані, про збереження і охорону належного підопічному майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків їх майна та грошових вкладів;

б) звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків щодо підопічних;

в) звіти керівників шкіл, шкіл - інтернатів, дошкільних дитячих установ, будинків - інтернатів, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів різних відомств та профтехучилищ про стан утримання, виховання і захисту прав та інтересів неповнолітніх, які залишились без батьківського піклування, надання їм пільг, встановлених законодавством;

г) звіти керівників підприємств, установ, організацій де працюють неповнолітні, які залишилися без батьківського піклування, про додержання трудового законодавства.

 

ІІІ. Організаційне забезпечення діяльності органу опіки та піклування.

3.1. Формою роботи органу опіки та піклування є засідання, які проводяться один раз на місяць або за потребою. Графік проведення засідань органу опіки та піклування погоджується з головою органу опіки та піклування.

3.2. Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина складу ради.
 Засідання органу опіки та піклування веде її голова або за його відсутності - заступник.

3.3. На кожному засіданні органу опіки та піклування ведеться протокол, в якому вказуються питання, що розглядалися та результати їх розгляду. Протокол засідання ведеться секретарем органу опіки та піклування (за його відсутності членом органу опіки та піклування за визначенням головуючого).
 Протокол засідання органу опіки та піклування та витяги з нього підписують голова (у разі відсутності голови - заступник голови) та секретар (член органу опіки та піклування, що виконував його обов’язки).

3.4. Організаційно-технічне забезпечення роботи (складання порядку денного, збір та узагальнення матеріалів для розгляду питань на засіданні, підготовка протоколів засідань та контроль їх виконання) та скликання засідання покладається на секретаря органу опіки та піклування.

3.5. Відповідальність за запрошення на засідання заявників та інших осіб покладається на представників від відповідних відділів та управлінь, які вносять питання на розгляд органу опіки та піклування.

3.6. Голова органу опіки та піклування перед внесенням матеріалів на розгляд органу опіки та піклування уважно вивчає їх і, якщо є потреба, повертає для додаткової перевірки, проводить бесіду з неповнолітнім, з особами, яких передбачається призначити опікунами (піклувальниками), майбутніми усиновителями, з особами, заінтересованими у вирішенні цих питань.

3.7. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови ради є вирішальним.

3.8. Рекомендації або загальна думка більшості членів органу опіки та піклування, присутніх на засіданні, чітко формулюється в протоколі і в письмовій формі разом з матеріалами, які розглядалися, подаються на розгляд і остаточне рішення виконкому селищної ради. 

Висновки органу опіки та піклування додаються до матеріалів, які виносяться на розгляд виконкому селищної ради або у вигляді рекомендацій надаються особі чи закладу, стосовно якого розглядалося питання.

Окрема думка члена, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання.

3.9. З питань внесених на розгляд органу опіки та піклування доповідають представники відповідних управлінь та відділів. Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників), в їх же присутності формулюється відповідний висновок або рекомендація.

3.10. Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання), засвідченої належним чином.

3.11. Розгляд спорів, що виникають між особами, проводиться за участю заявника (заявників) та всіх інших учасників спору. Про час та місце розгляду питання вказані особи повідомляються завчасно.

Без присутності заявника питання не розглядаються.

3.12 .За умови злісної неявки (не менше двох разів) інших учасників спору або неможливості їх присутності за інших умов, що мають істотне значення, питання розглядається без їх присутності. Рішення про розгляд питання без присутності інших учасників спору приймається членами органу опіки та піклування у порядку, встановленому для прийняття рекомендацій або висновків.

3.13. Присутність на засіданні органу опіки та піклування малолітніх і неповнолітніх допускається, як виняток, за умови, коли така присутність необхідна для всебічного розгляду питання. При цьому враховується віковий та психологічний стан дитини, можливість її чітко усвідомлювати зміст запитань, які їй ставляться.

 

ІV. Прикінцеві положення.

4.1. Члени органу опіки та піклування виконують свої обов’язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов’язані сприяти діяльності органу опіки та піклування та її членів.

4.2. Члени органу опіки та піклування не повинні розголошувати інформацію про осіб, особливо неповнолітніх, яку вони отримали в результаті роботи органу опіки та піклування.


 

Керуюча справами, секретар виконкому                   Любов БЕЗВЕРХНЯ 

 

Додаток 2

до рішенням виконкому

Голованівської селищної ради  
  від
25 лютого 2021 р.№10


 Склад
 органу опіки та піклування з питань забезпечення

реалізації прав та інтересів фізичних осіб, які потребують

опіки і піклування

 

Цобенко Сергій Олександрович - голова органу опіки та піклування, селищний голова;

Грабовий Дмитро Миколайович-заступник голови органу опіки та піклування, перший заступник селищного голови.

Безверхня Любов Олексіївна - секретар органу опіки та піклування, керуючий справами, секретар виконкому.

Члени органу опіки та піклування :

Плахотнюк Вячеслав Миколайович – начальник юридичного відділу;

Довга Ольга Володимирівна- начальник відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг;

Ткач Валентина Леонідівна – директор територіального центру;

Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник відділу УСЗН (за згодою);

Піщик Тетяна Володимирівна – депутат селищної ради, секретар постійної комісії з соціальних питань;

Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради ради;

Фоменко Марина Петрівнадиректор КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою);


 
 

Керуюча справами, секретар виконкому                         Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь