Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення № 11 від 25 лютого 2021 року      

Дата: 26.02.2021 15:12
Кількість переглядів: 299

             

 

                               ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                         

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 25 лютого 2021 року                                                                  № 11

смт Голованівськ

 

 

Про створення комісії з питань

захисту прав дитини Голованівської селищної ради

 

З метою ефективного правового та соціального захисту дітей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», із змінами, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Голованівської селищної ради:

В И Р І Ш И В : 

1.Створити комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Голованівської селищної ради.

2.Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Голованівської селищної ради (додаток 1).

3.Затвердити персональний склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Голованівської селищної ради (додаток 2).

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Грабового Д.М.

        

Селищний голова                                                         Сергій ЦОБЕНКО

                                             

                                                               

 

                                                                          Додаток 1

                                                                   до рішення виконавчого комітету

                                                                  Голованівської селищної ради

                                                                   від 25.02 2021 року № 11

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Голованівської селищної ради

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є органом, що утворюється виконавчим комітетом Голованівської селищної ради. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 (в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800).

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти.

2) Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

3) Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема: 

- подання відділом у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради заяви та документів для реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі.

- доцільності надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини; 

- доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про  позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; 

- вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі; 

- підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

- доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; 

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 

- доцільності встановлення і припинення опіки, піклування; 

- стану утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків; 

- стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами,  піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами; 

- доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

4. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

- взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу); 

- направлення  (у разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

Розглядає питання щодо обгрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування) та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі – інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня враховується думка дитини,  у разі, коли  вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

2.6. Розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування ( поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

2.7. Комісія має право: 

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія. 

- залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою). 

                                 3. Структура комісії

3.1. Комісію з питань захисту прав дитини очолює  селищний голова Голованівської селищної ради.

Організаційне забезпечення  діяльності комісії здійснюється  відділом у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради. 

3.2. Голова комісії має заступника, який у разі відсутності голови комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) проводить планові та позапланові засідання, з правом підпису відповідних протоколів засідань комісії.

3.3. До складу комісії на громадських засадах входять працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти.

 

3.4. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Голованівської селищної ради.

3.5.  Повноваження голови комісії з питань захисту прав дитини:

- організація роботи комісії;

- скликання і проведення засідань комісії;

- представництво у відносинах з фізичними та юридичними особами;

- підпис документів комісії;

- здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та покладених на голову комісії.

3.6. Повноваження заступника голови  комісії з питань захисту прав дитини

- сприяння голові комісії в організації роботи комісії;

- виконання доручень голови комісії;

- за відсутності голови здійснення його повноважень;

- виконання інших повноважень, покладених на нього комісією чи її головою.

3.7. Повноваження секретаря комісії з питань захисту прав дитини:

-  прийняття від суб'єктів соціальної роботи матеріали, та підготовка  їх  для розгляду   на засіданні комісії;

-  формування порядку денного засідань комісії;

-  ведення протоколів засідань комісії;

-  оформлення протоколів комісії та витягів з них;

-  забезпечення  ведення діловодства та архіву комісії;

-  виконання інших повноважень, покладених на нього комісією чи її головою.                                                   

У разі тимчасової відсутності секретаря комісії виконання його обов'язків покладається на іншого члена комісії.

                          

4. Засідання комісії

4.1. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

4.2.Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

4.3. До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

     У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попереджені письмово.

4.4. На засідання комісії можуть запрошуватися старости, представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

4.5. Комісія  відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

4.6. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.7. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається в письмовій формі і додається до нього (них).

4.8. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.9.Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Голованівської селищної ради розроблено відділом у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради.

 

Керуючий  справами, секретар виконкому               Любов БЕЗВЕРХНЯ                             

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Голованівської селищної ради

від 25.02.2021 року № 11

СКЛАД

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Голованівської селищної  ради

Цобенко Сергій Олександрович               

 

голова Голованівської селищної ради, голова комісії

Грабовий Дмитро Миколайович             

 

перший заступник селищного голови, заступник голови комісії

Довга Ольга Володимирівна

 

начальник відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг,  секретар комісії

Члени комісії:

- Головний спеціаліст відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради;

- Провідний спеціаліст відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради;

- Начальник управління соціального захисту населення Голованівської райдержадміністрації - Начальник відділу освіти молоді та спорту Голованівської селищної ради;
 - Начальник Голованівського районного відділу державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро);

- Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення діяльності ради Голованівської селищної ради;

- Начальник відділу Голованівського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Кіровоградській області.
 
- районний лікар-педіатр КНП «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської селищної ради.

 

Керуючий  справами, секретар виконкому               Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь