Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення № 19 від 04 березня 2021 року   

Дата: 08.03.2021 15:21
Кількість переглядів: 371

  

 

                               ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                         

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 04 березня 2021 року                                                                  № 19

смт Голованівськ

 

Про затвердження Положення

та посадового складу 

селищної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

 

Відповідно до статті 6 Кодексу цивільного захисту України, статей 26, 33, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 "Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій" та відповідно Положення, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 липня 2015 року № 290-р "Про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", з метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них виконавчий комітет Голованівської селищної ради:

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про селищну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) у новій редакції, що додається.

2. Затвердити новий посадовий склад селищної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Селищний голова        Сергій ЦОБЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення виконавчого комітету Голованівської селищної ради

 

04 березня 2021 року № 19

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Голованівської селищної ради

 

1. Селищна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, скорочена назва (далі – Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом  Голованівської селищної  ради для координації діяльності, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та розташованих на території громади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної, обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями комісії є:

1) координація діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території громади, пов’язаної із:

здійсненням оповіщення населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

організацією та здійсненням заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організацією та здійсненням заходів з евакуації (у разі потреби);

організацією та здійсненням радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням керівництва селищної ради та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території громади, щодо  здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

Комісія здійснює методичне керівництво та контроль за роботою об'єктових комісій;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого та об'єктового рівня;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснює координацію діяльності об’єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтування визначення рівня надзвичайної ситуації;

приймає рішення щодо попередньої кваліфікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання на обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

4) у режимі надзвичайного стану:

забезпечує організацію робіт з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" та здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування.

 

5. Комісія має право:

залучати в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

додатково залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади (за погодженням з їх керівниками).

 

6. Головою комісії є голова селищної ради, який керує роботою комісії, а за відсутності голови -  перший заступник селищного голови (заступник голови комісії).

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради на основі пропозицій керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою відповідального секретаря комісії.

 

7. Голова комісії має право:

звертатися до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків.

 

8. Робочим органом комісії, що здійснює підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ економіки, агропромислового комплексу та  інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією селищної ради.

 

9. Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території громади.

11. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет селищної ради.

 

Додаток  2

до рішення виконавчого комітету Голованівської селищної ради 

  

04 березня 2021 року № 19

  

    

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 Голованівської селищної ради

 

Голова комісії -         Селищний голова

 

Заступник голови комісії -  Перший заступник селищного голови

 

Секретар комісії - Головний спеціаліст відділу економіки, агропромислового комплексу та  інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з  корупцією

 

Члени комісії:

 

староста сіл Красногірка, Манжурка, Свірневе, Зелена Балка, Олексіївка,

                     Новоголованівськ, Роздол, Молдовка, Матвіївка, Надеждівка;

староста сіл Ємилівка,с-ще Ємилівка, Новосілка, Мар’янівка; Маринопіль,   

              Розкішне, Костянтинівка;

староста сіл Грузьке, Ясне, Клинове,Вербове;

староста сіл Журавлинка, Цвіткове,Троянка,Наливайка;

староста сіл  Межирічка,Краснопілля, Шепилове, Олександрівка;

 

начальник відділу  економіки, агропромислового комплексу та  інвестицій,

цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з  корупцією;

директор  Голованівського комбінату комунальних  підприємств;

начальник територіального  центру соціального  обслуговування (надання

соціальних  послуг) Голованівської селищної ради;

начальник фінансового відділу Голованівської  селищної ради;

начальник  відділу культури, туризму, культурної спадщини Голованівської  селищної ради;

начальник  відділу освіти, молоді  та  спорту Голованівської селищної ради;

начальник  Голованівського  районного відділу Управління ДСНС України  в  Кіровоградській області;

начальник 13-ДПРЧ Голованівського районного відділу Управління ДСНС України в області;

начальник  Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (за згодою);

 

  військовий комісар Голованівського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

директор комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна  районна  лікарня» Голованівської селищної ради;

в.о. директора комунального некомерційного підприємства «Голованівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської  селищної ради;

директор  ДП «Голованівське лісове господарство» (за згодою);

начальник філії "Голованівський  райавтодор" "ДП Кіровоградський облавтодор";

начальник філії "Голованівський РЕМ" ПрАТ "Кіровоградобленерго";

начальник  Голованівського управління  Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській  області.

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Голованівський селищний голова,

голова селищної комiсiї з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

                                       

                    Сергій ЦОБЕНКО

 

«04» березня 2021 року

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ  С К Л А Д

селищної комiсiї з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

 

Голова комісії

 

ЦОБЕНКО

Сергій Олександрович

-

Голованівський селищний голова

             

Заступник голови комiсiї

              

ГРАБОВИЙ

Дмитро Миколайович

-

перший заступник селищного голови

Секретар комiсiї

 

САКАЛ        

Наталія   Миколаївна 

-

Головний спеціаліст відділу економіки, агропромислового комплексу та  інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з  корупцією

 

 

Члени комiсiї:

 

КОВАЛЬ      

Марина Петрівна

-

староста сіл Красногірка, Манжурка, Свірневе, Зелена Балка, Олексіївка,

Новоголованівськ, Роздол, Молдовка,     Матвіївка, Надеждівка

 

БУЧКО

Ольга Андріївна                 

-

староста сіл Ємилівка,с-ще Ємилівка, Новосілка, Мар’янівка; Маринопіль,Розкішне, Костянтинівка;

 

 

КОПІЄВСЬКИЙ

Валерій Анатолійович 

 

              

-

староста сіл Грузьке, Ясне, Клинове,Вербове;

 

 

ГОВОРУН

Ярослав Петрович

-

староста сіл Журавлинка, Цвіткове,Троянка,Наливайка;

 

 

САДКОВА

МирославаВ алентинівна

-

староста сіл  Межирічка,Краснопілля, Шепилове, Олександрівка;

 

 

 

АРТВІХ

Ірина Олександрівна                 

-

начальник відділу  економіки, агропромислового комплексу та  інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з  корупцією;

 

 

 

САПОЖКОВ

Сергій Віталійович

-

начальник Голованівського комбінату комунальних  підприємств;

 

 

        

ДУДНИК

Антоніна Анатоліївна

-

начальник територіального  центру соціального  обслуговування (надання соціальних  послуг) Голованівської селищної ради;

 

 

ПАХОЛЮК

Людмила Миколаївна

-

начальник фінансового відділу Голованівської  селищної ради;

 

 

 

ПІЩИК

Тетяна Володимирівна                 

-

начальник  відділу культури, туризму, культурної спадщини Голованівської  селищної ради;

 

 

ТУЗ

Сергій Вікторович

-

начальник  відділу освіти, молоді  та  спорту Голованівської селищної ради;

 

 

ПРУДКИЙ

Василь Васильович

-

начальник  Голованівського  районного відділу Управління ДСНС України  в  Кіровоградській області;

 

 

КОРНІЦЬКИЙ

Олексій Васильович

-

начальник 13-ДПРЧ  Управління ДСНС України в області;

 

 

 

 

 

 

ПОНОМАРЕНКО

Вячеслав Миколайович

 

 

МАЛЮК           

Віталій Сергійович

 

 

 

БУГАЄНКО                           

Ольга Петрівна

 

 

ФОМЕНКО

Марина Петрівна

 

 

 

 

ГОНЧАРЕНКО

Косянтин Васильович

 

 

 

БОНДАРУК

Віктор Володимирович

 

 

СЕРДЮК

Сергій Іванович

 

 

 

КОЛОМІЙЧУК

Радій Анатолійович

 

начальник  Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (за згодою);

 

військовий комісар Голованівського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

 

 

директор комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна  районна  лікарня» Голованівської селищної ради;

 

в.о. директора комунального некомерційного підприємства «Голованівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської  селищної ради;

 

 

директор ДП «Голованівське лісове господарство» (за згодою);

 

 

начальник філії "Голованівський  райавтодор" "ДП Кіровоградський облавтодор";

 

 

 

начальник філії "Голованівський РЕМ" ПрАТ "Кіровоградобленерго";

 

 

начальник  Голованівського управління  Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській  області.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь