Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення № 43 від 26 травня 2021 року  

Дата: 28.05.2021 15:47
Кількість переглядів: 277

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 26 травня 2021 року                                                                  № 43

 

                                                 смт Голованівськ

 

Про затвердження Положення про штаб

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Голованівської селищної ради

 

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та відповідно до вимог статті 76 Кодексу цивільного захисту України

 

Виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  Голованівської селищної ради (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника селищного голови  Грабового Д.М.

 

Селищний голова                                           Сергій ЦОБЕНКО

 

                                                                           Додаток 1

                                                                           до рішення виконавчого комітету

Голованівської селищної ради

«26 » травня 2021 року №43

 

ПОЛОЖЕННЯ

про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Голованівської селищної ради

 

I. Загальні положення

 

1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2014 року № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за   47/26492, та визначає завдання, функції і порядок діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - НС) селищної ради.

2. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації селищної ради                   (далі – Штаб) є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

3. Рішення про утворення та ліквідацію Штабу, його кількісний та персональний склад, місце розгортання та строк прибуття залучених до його роботи працівників приймає керівник робіт з ліквідації наслідків НС у формі розпорядження.

4. До складу Штабу входять керівники структурних підрозділів селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, місцевих підрозділів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області,  місцевих підрозділів територіальних органів міністерств та відомств України в області, підприємств, установ та організацій, що беруть участь у ліквідації наслідків НС.

5. Робота Штабу в особливий період організовується відповідно до вимог правового режиму особливого періоду.

 

II. Завдання та функції штабу з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації

 

1. Основними завданнями Штабу є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС.

2. Відповідно до покладеного на нього завдання основними функціями Штабу є:

1) визначення зони НС та зони можливого ураження, кількості і місць перебування в них людей, організація їх рятування та надання їм допомоги, запобігання пошкодженню майна;

2) збирання даних про обстановку в зоні НС, їх аналіз та узагальнення, прогнозування масштабів і наслідків НС;

3) визначення головних напрямів ліквідації наслідків НС, розробка оперативних планів заходів з ліквідації наслідків НС і здійснення заходів щодо їх реалізації;

4) визначення складу і кількості сил та засобів, необхідних для залучення до ліквідації наслідків НС, термінів їх залучення згідно з планами реагування на НС, планами взаємодії органів управління та формувань у разі виникнення НС, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії;

5) підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС щодо ліквідації наслідків НС та забезпечення безпеки постраждалих, їх реєстрація в установленому порядку після підписання та доведення до виконавців;

6) забезпечення реалізації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС щодо організації та координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС;

7) безпосередня організація і координація дій залучених до ліквідації наслідків НС місцевих формувань, підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України та інших військових формувань, органів і підрозділів внутрішніх справ, а також громадських організацій і волонтерів;

8) взаємодія з відповідною спеціальною комісією з ліквідації наслідків НС;

9) ведення обліку робіт, що виконуються під час ліквідації наслідків НС;

10) ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок НС;

11) організація інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід ліквідації її наслідків та правила поведінки в зоні НС;

12) здійснення інформаційної взаємодії з центрами управління в НС відповідного рівня;

13) організація матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

14) ведення оперативно-технічної та звітної документації Штабу .

 

III. Керівництво роботою районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та організація його діяльності

 

1. Керівництво роботою Штабу здійснює начальник Штабу.

Керівник робіт з ліквідації наслідків НС призначає начальника Штабу. Начальник штабу є заступником керівника робіт з ліквідації наслідків НС та виконує обов’язки керівника робіт з ліквідації наслідків НС у разі його відсутності.

Працівники, залучені до роботи у складі Штабу, підпорядковуються начальнику Штабу.

2. Начальник Штабу відповідає за:

1) організацію роботи Штабу ;

2) своєчасну підготовку, організацію виконання, доведення до виконавців та контроль виконання розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

3) безперервну організацію і координацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

4) ведення оперативно-технічної та звітної документації Штабу .

3. Начальник Штабу зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво роботою Штабу;

2) проводити постійний моніторинг оперативної обстановки у зоні НС, ходу ліквідації наслідків НС;

3) вносити пропозиції керівнику робіт з ліквідації наслідків НС щодо способів і методів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

4) організовувати доведення до відома виконавців розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків НС та організовувати їх виконання.

4. Штаб розгортається в районі виникнення НС або в іншому місці, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків НС, і працює у цілодобовому режимі позмінно.

5. Залежно від рівня НС, обсягу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС за рішенням начальника Штабу у складі Штабу можуть утворюватись робочі групи:

1) аналізу ситуації і підготовки даних - для збору і аналізу інформації про обстановку в зоні НС, ведення робочої карти (схеми) зони НС, обліку залучених сил і засобів, підготовки оперативної документації;

2) безпосереднього реагування - для управління і координації дій залучених сил і засобів безпосередньо у місці проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, розстановки сил на вирішальних та інших головних напрямах ліквідації наслідків НС та керівництва роботами у зоні НС;

3) організаційна - для організації і підготовки засідань Штабу, спеціальної комісії з ліквідації наслідків НС, підготовки і реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

4) управління резервом сил - для розстановки та обліку сил і засобів цивільного захисту, що додатково залучаються до ліквідації наслідків НС, підготовки пропозицій начальнику Штабу щодо їх застосування під час ліквідації наслідків НС;

5) представників органів влади, установ та організацій - для координації і обліку залучених сил і засобів, доведення рішень керівника робіт з ліквідації наслідків НС, контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і подання звітних матеріалів до групи аналізу ситуації і підготовки даних;

6) матеріально-технічного забезпечення - для організації матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з урахуванням використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС органів влади та суб’єктів господарювання;

7) організації зв’язку - для організації зв’язку в зоні НС з керівництвом  селищної ради, місцевих підрозділів УДСНС України в області та взаємодіючими формуваннями, забезпечення функціонування засобів телекомунікації та інформатизації Штабу, а також офісної техніки;

8) взаємодії з населенням та засобами масової інформації - для роботи зі зверненнями громадян та інформування населення через засоби масової інформації про обстановку в зоні НС, хід ліквідації наслідків НС, прогноз розвитку НС та правила поведінки в зоні НС;

9) інші робочі групи.

6.  Органи влади, установи та організації завчасно визначають представників та експертів, які залучатимуться до роботи у складі Штабу, та організовують їх підготовку шляхом проведення з ними відповідних занять та тренувань.

7. Штаб має право одержувати від органів влади, підприємств, установ та організацій документи та повну і достовірну інформацію щодо причин виникнення НС, наслідків, спричинених НС, та заходів, які вживалися для її ліквідації.

8. Штаб веде оперативно-технічну та звітну документацію з урахуванням оперативної обстановки у зоні НС та ходу ліквідації наслідків НС.

9. Після ліквідації наслідків НС Штаб узагальнює документи та формує архівну справу у двох примірниках, а також готує проект звіту про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків НС для подальшого його подання керівником робіт з ліквідації наслідків НС виконавчому комітету селищної ради.

10. Діяльність Штабу припиняється після завершення виконання покладених на нього завдань на підставі рішення керівника робіт з ліквідації наслідків НС про ліквідацію Штабу.

 

IV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи штабу

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації селищної ради

 

1. За особами, включеними до складу Штабу, на час виконання покладених на них обов’язків зберігається заробітна плата (грошове забезпечення) за основним місцем роботи.

2. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи Штабу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3. Штаб забезпечується комплектом оперативно-технічної документації, нормативно-правовими актами з питань організації реагування на НС, засобами зв’язку та оргтехнікою.

 

Керуюча справами, секретар виконкому                 Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь