Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення № 20 від 24 лютого 2022 року  

Дата: 01.03.2022 15:37
Кількість переглядів: 453

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 24 лютого 2022 року                                                                  № 20

                                                 смт Голованівськ

 

Про  пункти видачі засобів індивідуального захисту

органів дихання непрацюючому населенню

        

Керуючись статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» та з метою організаційного забезпечення здійснення заходів  щодо  захисту  населення селищної ради в особливий період виконавчий комітет Голованівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про пункти видачі засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню Голованівської селищної ради  (додаток №1).

2. Затвердити Перелік пунктів видачі засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню Голованівської селищної ради  (додаток №2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабового Дмитра.

 

Селищний голова                                                              Сергій ЦОБЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 
до рішення виконавчого комітету Голованівської селищної ради
від 24лютого 2022 року №20

 

ПОЛОЖЕННЯ

про пункти видачі засобів індивідуального захисту

органів дихання непрацюючому населенню

Голованівської селищної ради Кіровоградської області

 

І. Загальна частина.

 

1. Це Положення встановлює порядок створення пунктів видачі                    (далі - ПВ) засобів індивідуального захисту органів дихання (далі - ЗІЗ) непрацюючому населенню, їх структуру та оснащення, функціональні обов’язки фахівців ПВ.

2. Видача непрацюючому населенню ЗІЗ організовується селищною радою та Виконавчим комітетом селищної ради після введення особливого періоду.

3. Загальний термін видачі ЗІЗ непрацюючому населенню не може перевищувати одну добу з моменту прийняття рішення про їх видачу.

 

ІІ. Пункти видачі індивідуального захисту.

 

1. З метою своєчасної видачі ЗІЗ населенню на базі підпорядкованих селищній раді підприємств, установ та організацій створюються пункти видачі засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню.

2. У своїй діяльності особовий склад ПВ ЗІЗ керується законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту, рішеннями Виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями  селищного голови та  цим Положенням.

3. Пункти видачі ЗІЗ поділяються на:

1) селищний – зберігаються ЗІЗ для видачі на об'єктові ПВ ЗІЗ та здійснюється видача ЗІЗ безпосередньо населенню;

2) об'єктові - створюються на підпорядкованих селищній раді підприємствах, установах та організаціях для безпосередньої видачі ЗІЗ населенню.

4. Місця створення ПВ ЗІЗ визначаються рішенням Виконавчого комітету селищної ради.

5. Загальна кількість ПВ ЗІЗ повинна забезпечувати видачу ЗІЗ усьому непрацюючому населенню протягом 24 годин.

6. Термін вивезення ЗІЗ з селищного ПВ ЗІЗ до об’єктових ПВ ЗІЗ не повинен перевищувати 16 годин.

7. Термін приведення у готовність ПВ ЗІЗ до прийому ЗІЗ не повинен перевищувати 8 годин.

8. З питань підготовки до розгортання ПВ ЗІЗ керівники пунктів взаємодіють із структурним підрозділом з питань цивільного захисту Виконавчого комітету селищної ради та територіальним підрозділом ДСНС України в області.

ІІІ. Основні завдання об’єктових пунктів видачі ЗІЗ.

 

До основних завдань об’єктових ПВ ЗІЗ відносяться:

1) видача засобів індивідуального захисту непрацюючому населенню;

2) ведення обліку непрацюючого населення, яке проживає на підвідомчій території, за віковими категоріями (дорослі, діти до 1,5 року, діти від 1,5 до               7 років, діти від 7 до 17 років);

3) надання розрахунків у потребі ЗІЗ за віковими категоріями для непрацюючого населення, яке проживає на підвідомчій території, до Виконавчого комітету селищної ради;

4) надання допомоги населенню в підготовці засобів індивідуального захисту до використання;

5) збереження матеріальної бази ПВ ЗІЗ та підтримка його в готовності до використання.

 

ІV. Організаційна структура пунктів видачі ЗІЗ.

 

1. До складу об’єктових ПВ ЗІЗ входять:

1) начальник пункту видачі ЗІЗ;

2) заступник начальника пункту видачі ЗІЗ;

3) відділення розвантаження та завантаження ЗІЗ;

4) відділення видачі ЗІЗ дорослому населенню;

5) відділення видачі ЗІЗ для дітей.

2. Кількість штатної чисельності об’єктових ПВ ЗІЗ повинна забезпечити швидку видачу ЗІЗ населенню з урахуванням позмінної роботи персоналу.

3. До основних завдань відділень видачі ЗІЗ належить:

1) перевірка комплектності й справності ЗІЗ;

2) сортування ЗІЗ за розмірами;

3) підбір лицьових частин ЗІЗ;

4) безпосередня видача ЗІЗ;

5) ведення облікових відомостей щодо видачі ЗІЗ.

4. До складу відділення розвантаження та завантаження ЗІЗ входить не менше 4 осіб.

5. Начальники та особовий склад пунктів видачі ЗІЗ призначаються рішенням керівників підприємств, установ та організацій, визначених рішенням Виконавчого комітету селищної ради як місця створення ПВ ЗІЗ.

6. Начальники пунктів видачі ЗІЗ підпорядковуються керівництву Виконавчого комітету селищної ради, а також керівникам суб’єктів господарювання, установ і організацій, на базі яких ці пункти створено.

 

V. Порядок роботи пункту видачі ЗІЗ.

 

1. Діяльність пунктів видачі ЗІЗ забезпечується за рахунок суб’єктів господарювання, установ і організацій, на базі яких ці пункти створено.

2. Укомплектування пункту видачі ЗІЗ документацією, устаткуванням та інструментом здійснюється завчасно, у мирний час згідно з додатком.

3. Навчання та тренування особового складу ПВ ЗІЗ проводиться згідно з планами підготовки.

4. Пункт видачі ЗІЗ розпочинає функціонувати після отримання розпорядження щодо видачі ЗІЗ.

Особовий склад відділення розвантаження та завантаження ЗІЗ розвантажує транспорт та переносить зазначені засоби на склад пункту видачі. У подальшому це відділення забезпечує безперебійне постачання ЗІЗ до відділень видачі ЗІЗ.

5. Кожна партія ЗІЗ, що надходить на ПВ ЗІЗ, підлягає комісійному зовнішньому огляду і перевірці, після чого робиться відповідний запис в акті приймання-передачі ЗІЗ.

6. Особовий склад відділення видачі ЗІЗ відкриває ящики, перевіряє комплектність та справність ЗІЗ, здійснює їх збирання та сортування відповідно до розмірів лицьової частини.

7. Після завершення підбору лицьової частини здійснюється видача ЗІЗ населенню згідно із списками та ведеться облік виданих ЗІЗ.

8. Після завершення видачі ЗІЗ населенню начальником ПВ ЗІЗ подається звіт про видачу ЗІЗ населенню, копії відомостей про видачу ЗІЗ та відомості про залишки ЗІЗ до Виконавчого комітету селищної ради та до селищного              ПВ ЗІЗ (для об’єктових пунктів видачі ЗІЗ).

9. Залишки ЗІЗ зберігаються на ПВ ЗІЗ до отримання наступних розпоряджень Виконавчого комітету селищної ради.

 

VІ. Функціональні обов’язки посадових осіб пунктів видачі ЗІЗ.

 

1. Начальник пункту видачі ЗІЗ зобов’язаний:

1) у режимі повсякденного функціонування системи цивільного захисту:

знати кількість і види ЗІЗ, призначених для видачі;

організувати укомплектування пункту меблями, устаткуванням та документацією;

щороку уточнювати списки особового складу ПВ ЗІЗ та порядок його оповіщення;

щороку уточнювати списки населення для отримання ЗІЗ;

2) у режимі надзвичайної ситуації системи цивільного захисту (при отриманні розпорядження щодо видачі ЗІЗ):

здійснити оповіщення та збір особового складу пункту видачі ЗІЗ;

проінструктувати особовий склад пункту видачі ЗІЗ щодо заходів безпеки і правил видачі ЗІЗ;

організувати розгортання пункту видачі ЗІЗ та своєчасне отримання ЗІЗ;

забезпечити видачу ЗІЗ населенню за уточненими списками в установлений термін;

контролювати облік виданих ЗІЗ;

після завершення видачі ЗІЗ подати до Виконавчого комітету селищної ради та до селищного ПВ ЗІЗ (для об’єктових пунктів видачі ЗІЗ) звіт про видачу ЗІЗ населенню, копії відомостей про видачу ЗІЗ та відомості про залишки ЗІЗ.

2. Командир відділення розвантаження та завантаження ЗІЗ зобов’язаний:

1) знати місця розвантаження і складування ЗІЗ;

2) проінструктувати особовий склад відділення щодо заходів безпеки при розвантаженні ЗІЗ;

3) своєчасно зустріти транспорт та відбути на ньому з особовим складом відділення для отримання ЗІЗ, прийняти ці засоби згідно із обліковими документами;

4) організувати роботи з розвантаження і складування ЗІЗ на пункті видачі;

5) забезпечити безперебійне постачання ЗІЗ до відділень видачі ЗІЗ;

6) після закінчення видачі ЗІЗ здати начальнику пункту видачі вільну тару та залишки ЗІЗ.

 

3. Командири відділень видачі ЗІЗ зобов’язані:

1) знати принцип роботи, склад і комплектність ЗІЗ, а також порядок  їх підбору для дітей та дорослих;

2) навчати особовий склад відділення практичним навичкам щодо підбору лицьових частин;

3) організувати перевірку комплектності й справності ЗІЗ, отриманих від відділення розвантаження та завантаження ЗІЗ;

4) забезпечити проведення сортування ЗІЗ на робочих місцях згідно з розмірами лицьової частини (маски);

5) організувати підбір лицьових частин за їх розмірами та видачу ЗІЗ населенню за уточненими списками;

6) вести облік виданих ЗІЗ, про результати видачі доповісти начальнику пункту видачі ЗІЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

документації, устаткування та інструментів, необхідних
для роботи на пунктах видачі засобів індивідуального захисту органів дихання

1. До документації пунктів видачі ЗІЗ належать:

1) документ або копія документа про створення пункту видачі ЗІЗ;

2) штатно-посадовий список особового складу пункту видачі ЗІЗ;

3) посадові інструкції особового складу пункту видачі ЗІЗ;

4) розрахунок потреби у ЗІЗ;

5) списки на видачу ЗІЗ (на об’єктових пунктах видачі ЗІЗ);

6) порядок оповіщення особового складу пункту видачі ЗІЗ у робочий і неробочий час;

7) книга обліку матеріальних засобів;

8) бланки відомостей щодо видачі ЗІЗ;

9) паспорти на ЗІЗ, інструкції з їх використання;

10) інструкція з дотримання правил безпеки та організації роботи на місцях під час роботи на пункті видачі ЗІЗ.

2. До устаткування пункту видачі ЗІЗ входить:

1) табличка біля входу в будівлю, у якій розташовано пункт видачі ЗІЗ 1од.

2) таблички, що позначають місце видачі ЗІЗ - по 1 од. на кожне відділення видачі ЗІЗ;

3) табличка, що позначає місце перевірки протигазів - 1 од.;

4) калькулятор - 1 од. на кожне відділення видачі ЗІЗ;

5) столи і стільці - на кожне робоче місце;

6) кольорові плакати щодо ЗІЗ - 1 комплект;

7) кравецький метр для виміру вертикального і горизонтального обхвату голови - 1 од. на кожне відділення видачі ЗІЗ;

8) ємність для води - не менше 2 од. на кожне відділення видачі ЗІЗ;

9) ганчір’я - 10 кг;

10) дезинфікуючий розчин для обробки масок ЗІЗ, що були у використанні, із розрахунку 10 мл на кожний ЗІЗ;

11) медична аптечка - 1 од.;

12) гасові або акумуляторні лампи - не менше 2 од. на кожне відділення;

13) канцелярське приладдя;

14) бейджі із вказівкою посади, прізвища, імені і по батькові особового складу пункту видачі ЗІЗ - 1 од. на кожну особу;

15) інструмент для розбирання і упаковки дерев'яної тари.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2 
до рішення виконкому Голованівської селищної ради
від 24 лютого  2022 року №20

 

      ПЕРЕЛІК

           пунктів видачі засобів індивідуального захисту органів  дихання непрацюючому   населенню Голованівської селищної  ради Кіровоградської 

                                                          області

 

 

№ з/п

Назва установи (організацї), де створено пункт видачі

Адреса розташування/ телефон

Селищний, обєктовий

1

Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

смт Голованівськ

вул. Міклея,5

(моб.0988448563)

Об’єктовий

2

Ємилівська філія № 2 Голованівського ліцею. ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

селище Ємилівка,

вул. Центральна,буд 1. (моб.0968048735)

Об’єктовий

3

Новосільська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

село Новосілка,

вул.Центральна,буд.50 (моб.0986212346)

Об’єктовий

4

Троянська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

село Троянка

вул. Шкільна буд.2 (моб.0977142215)

Об’єктовий

5

Свірнівська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

село Свірневе,

вул.Перемоги, буд. 2

(моб.0969206909)

Об’єктовий

6

Наливайківська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

село Наливайка

вул. Центральна буд.1. (моб.0968048735)

Об’єктовий

7

Межиричківська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г. Шевченка Голованівської селищної ради

село Межиріка,

вул. Чкалова буд.5  (моб.0968885651)

Об’єктовий

8

Красногірська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

село Красногірка, провулок Шкільний, будинок,1 (моб.0676617873)

Об’єктовий

9

Клинівська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка

село Клинове

вул. Шевченка буд. 8

(моб.0959320770)

Об’єктовий

10

Вербівська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.шевченка Голованівської селищної ради

село Вербове

 вул.Шевченка буд. 16 ( моб.0974045552)

Об’єктовий

11

Журавлинська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г. Шевченка

село Журавлинка

вул. Шкільна буд. 30 (моб.0985486732)

Об’єктовий

12

Ємилівська філія № 1 Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

село Ємилівка, вул. Дружби,буд.7

(моб.0965785529)

Об’єктовий

13

Голованівська філія ім. Г.В.Міклея Голованівського ліцею Голованівської селищної ради

селище Голованівськ вул. Івана Богуна

(моб.0966233394)

Об’єктовий

14

Шепилівська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради

село Шепилове

вул.Шевченка

( моб.0961650910)

Об’єктовий

15

Молдовська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шечвенка Голованівської селищної ради

село  Молдовка

вул. Суворова буд. 69 (моб.0684628342)

Об’єктовий

16

Голованівський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок»

смт Голованівськ

вул. Урожайна, 48

(моб.0971978785)

Об’єктовий

17

Голованівська  селищна рада

смт Голованівськ,

вул. Соборна,48;

(05252) 2-19-30        

Селищний

18

Красногірський старостинський  округ №1

с. Роздол,

вул. Одеська,1

(моб.0966832153)

Селищний

19

Ємилівський старостинський округ №2

с.Ємилівка,

 вул. Центральна,34

(моб.0982491072)

Селищний

20

Грузький  старостинський округ №3

с.Грузьке вул.Центральна,6

(моб.0662403143)

Селищний

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь