Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення №27 від 26 лютого 2022 року   

Дата: 02.03.2022 15:43
Кількість переглядів: 345

 

Фото без опису

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фото без опису

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від 26 лютого 2022 року                                                                  №27

 

                                                 смт Голованівськ

 

« Про затвердження Порядку  використання

коштів резервного фонду селищного

бюджету»

 

 

    Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" (із змінами) виконавчий комітет Голованіської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

     1. Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду селищного бюджету , згідно додатка №1.

 1. Структурним підрозділам Голованівської селищної ради забезпечити додержання Порядку, затвердженого даним рішенням.
 2. Фінансовому відділу селищної ради забезпечити фінансування заходів згідно з порядком.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, управління комунальною власністю та соціально- економічного розвитку.     

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                               Сергій ЦОБЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету  Голованівської селищної ради

26 лютого 2022р.  № 27

ПОРЯДОК

використання коштів резервного фонду селищного бюджету

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів резервного фонду селищного бюджету і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів з резервного фонду селищного бюджету та звітуванням про їх використання.
 2. Резервний фонд селищного бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту селищного бюджету.
 3. Обсяг коштів резервного фонду селищного бюджету щороку затверджується рішенням про бюджет Голованівської селищної ради
 4. Обсяг резервного фонду селищного бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду селищного бюджету.
 5. Розподіл бюджетних призначень резервного фонду селищного бюджету здійснюється на підставі розпорядження голови Голованівської селищної ради.

 

 1. Напрями та умови використання коштів резервного фонду селищного бюджету
 1. Кошти резервного фонду селищного бюджету можуть використовуватися на здійснення:
 1. заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру;
 2. заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом’якшення її можливих наслідків;
 3. інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів селищного бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту селищного бюджету, тобто на момент затвердження селищного бюджету не було визначених законодавчими актами, рішеннями селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради підстав для проведення таких заходів.

До таких заходів не можуть бути віднесені заходи, перелік яких визначено пункту 7 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 (із змінами).

 1. За рахунок коштів резервного фонду селищного бюджету можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з селищного бюджету не були проведені або були проведені частково, про що видається відповідне розпорядження голови селищної ради.
 2. Розпорядження голови селищної ради про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету видається тільки у межах встановлених призначень на цю мету в селищному бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.
 3. Кошти з резервного фонду селищного бюджету виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у розпорядженні голови селищної ради про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету.
 4. Кошти з резервного фонду селищного бюджету суб’єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб’єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави (або частка майна спільної власності територіальної громади) становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників коштів селищного бюджету лише на умовах повернення.
 5. Умови повернення коштів до селищного бюджету, виділених з резервного фонду селищного бюджету, зокрема строки та поетапний графік, визначаються у договорі, укладеному між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачем коштів.

 

 1. Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету
 1. Звернення про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету подаються голові селищної ради:
 1. структурними підрозділами селищної ради (стосовно підприємств, установ і організацій спільної власності територіальної громади), щодо яких селищною радою делеговані повноваження із забезпечення галузевої політики, та

по об’єктах комунальної власності територіальної громади, підприємствах, організаціях та установах інших форм власності, що знаходяться на  території громади.

 1. Звернення структурних підрозділів селищної ради згідно з підпунктом 2 пункту 10 приймаються до розгляду у разі відсутності або недостатності коштів підприємств, резервних фондів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.
 2. У зверненні на ім’я голови селищної ради зазначається:
 1. напрям використання коштів резервного фонду селищного бюджету;
 2. головний розпорядник бюджетних коштів, по видатках на здійснення яких пропонується виділити кошти з резервного фонду селищного бюджету;
 3. обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду селищного бюджету, в тому числі на умовах повернення;
 4. підстави для здійснення заходів за рахунок селищного бюджету;
 5. інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел (власних коштів підприємств, страхових винагород тощо) та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду селищного бюджету не будуть виділені.
 1. До звернення обов’язково додаються:
 1. розрахунки обсягу коштів, які пропонується виділити з резервного фонду селищного бюджету;
 2. перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру та інших заходів за формою, згідно з додатком до цього Порядку;
 3. документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини не проведення страхування);
 4. інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру та інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 1) пункту 6 цього Порядку, до звернення обов’язково додаються:

 1. акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;
 2. узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно - відбудовчих та інших невідкладних робіт з висновками відповідних експертів;
 3. експертний висновок  селищної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо рівня надзвичайної ситуації на підставі матеріалів обстежень на місці події та висновків відповідних органів.
 1. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету на цілі, передбачені у пункті 7 цього Порядку, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.
 2. Селищна рада не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення фінансовому відділу селищної ради про розгляд звернення та підготовку пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету. До виконання доручення у разі необхідності можуть залучатися інші структурні підрозділи селищної ради та територіальні органи міністерств і відомств України в громаді.

У разі потреби селищна рада дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

 1.   комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;
 2. відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок резервного фонду селищного бюджету;
 3. відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

У разі, коли термін виконання доручення не вказано, структурні підрозділи селищної ради, визначені в абзацах першому-п’ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки фінансовому відділу селищної ради.

 1. У разі необхідності виділення коштів за напрямами, передбаченими у підпунктах 1), 2) пункту 6 цього Порядку, голова селищної ради направляє звернення на розгляд  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для підготовки пропозицій щодо доцільності виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету.
 2. Фінансовий відділ селищної ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду селищного бюджету та надає їх у тижневий термін відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради .
 3. Відділ економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від структурних підрозділів селищної ради, згідно з пунктом 15 цього Порядку, і на основі рішення  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і пропозицій  фінансового відділу селищної ради робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду селищного бюджету.
 4. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6-14 цього Порядку, відповідальний виконавець, визначений у дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення, повертає звернення про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та надає інформацію про це керівництву селищної ради.

У разі, коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду селищного бюджету відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в селищному бюджеті для резервного фонду, відділ економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради терміново повідомляє про це керівництво селищної ради та фінансовий відділ селищної ради.

 

 1. Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету
 1. Відділ економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради є відповідальним за підготовку та подання проектів розпоряджень голови селищної ради про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету відділ економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради готує відповідний проект розпорядження голови селищної ради, в якому визначаються:

 1. головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду селищного бюджету;
 2. напрям використання коштів з резервного фонду селищного бюджету;
 3. обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду селищного бюджету;
 4. умови повернення коштів, виділених з резервного фонду селищного бюджету.
 1. Відділ економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради погоджує проект розпорядження голови селищної про виділення коштів із резервного фонду селищного бюджету з фінансовим відділом селищної ради та структурним підрозділом селищної ради - головним розпорядником бюджетних коштів, у разі необхідності - з іншими структурними підрозділами селищної ради, і подає його в установленому порядку на розгляд керівництву селищної ради.
 2. Голова селищної ради видає розпорядження про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету виключно за наявності висновків відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради, фінансового відділу селищної ради та (у разі виділення коштів за напрямами, передбаченими підпунктами 1) і 2) пункту 6 цього Порядку) рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
 3. У разі потреби за дорученням голови селищної ради термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету може бути скорочено.

 

 1. Виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету, ведення обліку та звітності
 1. Після видання розпорядження голови селищної ради про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету:
 1. головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє фінансовий відділ селищної ради коди економічної , функціональної та програмної класифікації видатків селищного бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним розпорядженням;
 2. фінансовий відділ селищної ради закріплює за видатками код економічної , функціональної та програмної класифікації економічної , функціональної та програмної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду селищного бюджету, затвердженого зазначеним рішенням і вносить в установленому порядку зміни до розпису селищного бюджету.
 1. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису селищного бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
 2. Управління Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області після внесення змін до розпису селищного бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду селищного бюджету проводяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду селищного бюджету, Управлінню Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, або інших заходів, погодженого з відділом економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради, фінансовим відділом селищної ради та копії договору про повернення до відповідного бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, укладеного між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем.
 3. Відділ економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради веде реєстр та проводить моніторинг виданих розпоряджень голови селищної ради про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету і щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує голову селищної ради  про витрачання цих коштів.

Управління Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області щокварталу не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради інформацію щодо залишків коштів резервного фонду селищного бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та кодів тимчасової (функціональної та/або програмної) класифікації видатків з резервного фонду селищного бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів - пояснення про причини невикористання коштів резервного фонду селищного бюджету.

За результатами аналізу фактичних залишків резервного фонду селищного бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відділ економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд керівництва селищної ради проект розпорядження голови селищної ради про зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду селищного бюджету.

 1. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду селищного бюджету, подають відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради, Управлінню Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області звіт про використання коштів відповідно до переліку робіт або інших заходів, погодженого відповідно до пункту 26 цього Порядку, а у разі виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до селищного бюджету.
 2. Управління Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду селищного бюджету і подає фінансовому відділу селищної ради і відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.
 3. Додатково кошти з резервного фонду селищного бюджету для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду селищного бюджету та подання відділу економіки, агропромислового комплексу, інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки та боротьби з корупцією Голованівської селищної ради та фінансовому відділу селищної ради  звіту про їх цільове використання.

 

 

 

 

 

Керуюча справами, секретар виконкому                Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь