Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення №30 від 03 березня 2022 року

Дата: 05.03.2022 15:46
Кількість переглядів: 361

Фото без опису

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фото без опису

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від 03 березня 2022 року                                                                  №30

 

                                                 смт Голованівськ

 

   Про   затвердження організаційно-

   методичних вказівок з  підготовки

   населення селищної  ради до дій у

   надзвичайних  ситуаціях

 

Відповідно до статті  Кодексу цивільного  захисту України, пункту 7   Порядку здійснення навчання населення  діям у  надзвичайних  ситуаціях, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 (зі  змінами), наказу  Державної  служби України з  надзвичайних  ситуацій від 14 грудня 2021 року №821 «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з  підготовки  населення до  дій надзвичайних  ситуаціях на 2022-2023 роки» та з  метою забезпечення організації  підготовки населення селищної ради до  дій у  надзвичайних ситуаціях виконавчий комітет Голованівської селищної ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити організаційно-методичні вказівки з  підготовки населення  Голованівської  селищної  ради до  дій  у  надзвичайних  ситуаціях на 2022-2023 роки,(додаються).

2.Контроль  за виконанням  цього  розпорядження покласти  на першого

  заступника селищного  голови Грабового Дмитра.

 

 

Селищний  голова                                                                   Сергій ЦОБЕНКО

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішенням виконавчого комітету

                                                                            Голованівської селищної  ради 

                                                                             03 березня 2022 року  №30

 

                           ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

     з підготовки населення Голованівської  селищної  ради до  дій у    

                        надзвичайних ситуаціях на 2022-2023 роки

            

                                     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

  1. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Голованівської селищної  ради до дій у надзвичайних ситуаціях на 2022-2023 роки (далі - Організаційно-методичні вказівки) підготовлено відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України.                                                         2.З метою подальшої реалізації вимог Кодексу цивільного захисту України та створення умов для вдосконалення механізму організації навчання населення  селищної  ради діям у надзвичайних ситуаціях, пріоритетними напрямками на 2022-2023 роки пропонується вважати:

       1)розвиток системи функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, як фактору забезпечення спроможності  Голованівської  ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  до дій в умовах загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, зниженню людських, матеріальних і фінансових втрат за їх наслідками;

      2)координацію та здійснення спільних дій із забезпечення підготовки органів управління та сил цивільного захисту до дій у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, в умовах особливого періоду та терористичного акту шляхом проведення місцевих та об'єктових командно-штабних, штабних та спеціальних навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

      3)створення належних умов для розвитку і забезпечення дієвого функціонування освітньої підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів  діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) селищної  ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

      4)укріпленню потенціалу територіальних громад щодо інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце їх проживання, засвоєння певних знань та вмінь з акцентом на запобігання можливих ризиків та загроз здоров'ю та життю, як необхідної умови безпечного способу життя;

     5) поширення  у  суспільстві основних засад культури, безпеки, формування правильної  соціальної позиції щодо  власної безпеки, мотиватиції безпечної поведінки в  різних  сферах  життєдіяльності.

         3.Організаційно-методичні вказівки рекомендовані для  використання керівниками суб’єктів  забезпечення цивільного  захисту всіх  рівнів, для  організації відповідної  роботи посадових осіб органів управління та  сил цивільного  захисту, а також  фахівців, діяльність яких  пов’язана з організацією і  здійсненням заходів з  питань цивільного  захисту.

 

                                             ІІ.  РЕКОМЕНДАЦІЇ

     органам  місцевого  самоврядування, підприємствам, установам та

                                               організаціям

  1. Керівникам  ланок  територіальної  підсистеми єдиної  державної системи цивільного  захисту у  межах визначених  законодавством України  повноважень органів місцевого  самоврядування з  метою  забезпечення навчання  з  питань цивільного  захисту посадових  осіб органів  місцевого  самоврядування та  суб’єктів   господарювання комунальної  власності, а  також здійснення підготовки  населення до  дій у  надзвичайних ситуаціях рекомендовано:
  1. забезпечити  організацію та  проведення заходів з  підготовки:

 органів  управління ланки територіальної  підсистеми та  підпорядкованій  їй  сил цивільного  захисту з  урахуванням  вимог Порядку підготовки до  дій за  призначенням органів  управління та  сил  цивільного захисту, затвердженого   постановою Кабінету  Міністрів України від 26  червня 2013 року №443 (зі змінами) (далі –Порядок підготовки  до  дій за призначенням), плану  основних  заходів цивільного  захисту України на  рік, та річного плану. Тематику  штабних тренувань спрямувати  на відпрацювання алгоритму дії щодо  приведення у  вищий  ступінь готовності та  виконання завдань цивільного  захисту під  час  реалізації оборонних  заходів;

     селищних і  об’єктових спеціалізованих  служб цивільного  захисту відповідно  до  вимог Положення  про  спеціалізовані служби цивільного  захисту, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року №469 та  Порядку підготовки до дій за  призначенням;

територіальних і  об’єктових формувань цивільного  захисту відповідно до  вимог  Порядку утворення, завдання та  функції формувань цивільного  захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня  2013 року №787 та Порядку підготовки до  дій за  призначенням.

     Під  час проведення  спеціальних тренувань з  формуваннями провести рекогносцировку місць  розгортання та  зосередження територіальних формувань цивільного  захисту, визначених для  виконання завдань в  особливий  період, та  об’єкти, на  які буде  зосереджено основні  зусилля таких  сил:

      Керівного складу та фахівців, діяльність  яких пов’язана з  організацією і здійсненням заходів з питань цивільного  захисту органів  місцевого  самоврядування, підприємств, установ та  організацій, що  належать до  сфери їх  управління, шляхом  проходження функціонального  навчання у навчально-методичному центрі цивільного  захисту та  безпеки життєдіяльності Кіровоградської  області;

  2) організувати та  забезпечити умови  для  проходження:

  одноденних навчальних зборів з  керівниками підрозділів (фахівцями) з  питань цивільного  захисту органів місцевого  самоврядування на  базі  територіальних курсів цивільного  захисту та  безпеки  життєдіяльності (навчально-консультаційних пунктів) з  питань  реалізації заходів  захисту населення  і  територій від надзвичайних ситуацій у  мирний  час  та  в  особливий  період відповідно  до плану основних заходів на 2022 рік;

       курсів  підвищення кваліфікації за спеціальністю «Цивільна  безпека» для  фахівців з питань цивільного захисту   органів місцевого  самоврядування на  базі  навчально-методичного центру  цивільного  захисту та  безпеки  життєдіяльності Кіровоградської  області або  інших  закладів освіти, що  мають ліцензію для  впровадження діяльності з  надання такої освітньої послуги;

        3)спланувати, затвердити план  проведення і  склад тих для  кого здійснюється показ (з числа фахівців з питань цивільного  захисту органів  територіальних  громад) та  організувати у 2022-2023 роках згідно з  вимогами Порядку проведення СОН (СОТ) проведення  показових спеціальних об’єктових навчань з  питань цивільного  захисту на  базі одного з  підприємств, що  входить  до  складу однієї із ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

          4)скласти, на  підставі узгоджених графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і  тренувань на  суб’єктах господарювання та затвердити плани-графіки проведення практичної підготовки осіб керівного  складу і фахівців, діяльність яких пов’язана  з  організацією і  здійсненням заходів цивільного  захисту на  рік згідно  з  вимогами Порядку проведення СОН (СОТ) та  забезпечити  їх  виконання;

          5)організувати контроль за  здійсненням практичної  підготовки під  час проведення спеціальних об’єктових навчань і  тренувань з  питань  цивільного захисту на  підприємствах, в установах та  організаціях, що  належать  до  сфери управління, згідно  з вимогами Порядку проведення  СОН (СОТ);

        6) передбачити у  період  проведення в адміністративно-територіальних одиницях командно-штабних навчань  з органами  управління та  силами цивільного  захисту проведення суб’єктами господарювання не  менше ніж 30  відсотків запланованої у поточному  році кількості спеціальних об’єктових навчань і  тренувань з  питань цивільного  захисту;

       7)  скласти  та  подати в  установлений термін заявки на  функціональне навчання за  державним замовленням на  плановий  рік на  підставі потреби у  навчанні, використовуючи  результати обліку  осіб на  території  відповідної адміністративно-територіальної  одиниці, які  зобов’язані проходити функціональне  навчання, та  періодичності проходження функціонального  навчання окремих  категорій осіб, зазначеної у  додатку 1 до Порядку функціонального  навчання;

     8) організувати розроблення та  затвердити:

організаційно-методичні вказівки з  підготовки населення до  дій у  надзвичайних ситуаціях на 2022-2023 роки та організовувати  контроль за  їх  виконанням;

        положення про організацію роботи консультаційних  пунктів при  місцевих органах виконавчої влади та  органах місцевого  самоврядування згідно з вимогами Порядку навчання  населення.

      9) забезпечити:

          інформування населення про  надзвичайні  ситуації, у  зоні  яких або у  зоні можливого  ураження від  яких  може  опинитися місце  проживання громадян, а  також про  способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими  ситуаціями;

      доведення  до  населення, враховуючи ускладнення воєнно-політичної обстановки  в  державі, порядку дій у  випадку застосування противником засобів ураження, проведення евакуаційних  заходів, оприлюднення інформації про  місця  розташування та  стан готовності захисних  споруд цивільного  захисту та  інших  споруд, призначених для укриття всіх  верств  населення;

     підготовку  та  видання навчальних, навчально-наочних посібників, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів , пам’яток листівок інших  друкованих  відео та  аудіо матеріалів. Кожна  людина має  чітко усвідомлювати свої  дії у  надзвичайних ситуаціях та  ту  допомогу, на  яку вона  може розраховувати за таких  умов;

     діяльність консультаційних пунктів при  органах місцевого самоврядування, особливо  в  частині створення  умов для  оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними  засобами захисту і  надання  допомоги постраждалому у невідкладному  стані;

     запровадження постійних  рубрик у  засобах масової інформації, зокрема друкованих, а  також за  допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та  інтерактивних засобів та  соціальної  реклами;

подання  звітності з  питань навчання населення діям у  надзвичайних ситуаціях відповідно до  Примірного  табеля термінових та  строкових донесень з питань цивільного  захисту, затвердженого  наказом ДСНС від 11 жовтня 2014 року №578 (далі-Табель термінових  донесень);

    10) спланувати проведення з  керівництвом підпорядкованих підприємств, установ та організацій підбиття  підсумків з  виконання основних  заходів з  навчання працівників діям у  надзвичайних ситуаціях за  окремий  плановий  період і  визначення завдань на  наступний  плановий  період.

      4.Керівникам підприємств, установ та  організацій селищної  ради з  метою здійснення  навчання працівників з  питань  цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки, рекомендується:

  1. здійснити відповідно до  вимог статті 20  Кодексу  цивільного захисту України  навчання:

працівників з  числа осіб керівного  складу та  фахівців визначених  додатком1 до  Порядку функціонального  навчання у  навчально-методичному центрі цивільного  захисту та  безпеки життєдіяльності Кіровоградської  області та  після  його  проходження відповідні  відомості про навчання з  питань цивільного  захисту внести  до реєстру зарахованих осіб Державного  реєстру загальнообов’язкового державного соціального  страхування;

        утворити навчальні  групи та  здійснити навчання працівників діям у  надзвичайних ситуаціях шляхом  курсового та індивідуального навчання за  Програмою загальної  підготовки працівників до дій у  надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС від 06 червня 2014 року №310 (зі змінами);

       затвердити  програми спеціальної  підготовки працівників, що  входять до  складу спеціалізованих служб і  формувань цивільного  захисту, та  забезпечити проведення  з  ними занять безпосередньо на  підприємствах, в  установах та  організаціях або  на  договірній  основі у  навчально - методичному центрі цивільного  захисту та  безпеки життєдіяльності Кіровоградської  області.

Особливу  увагу зосередити на  порядку приведення у  готовність спеціалізованих  служб і  формувань цивільного захисту до  дій  у  складі угрупування сил цивільного  захисту, визначених для  виконання завдань в  особливий  період;

       провести з  призначеними відповідальними  особами з  обслуговування  фонду  захисних споруд тренування щодо  порядку дій із  підготовкою таких  споруд до  укриття  населення (укомплектування запасами матеріалів, обладнання, інструменту та  засобами, необхідними для  приведення у готовність захисних споруд), у  тому  числі осіб з  інвалідністю та  інших  мало мобільних груп  населення;

     організувати, відповідно до  Порядку  затвердження програм навчання та  інструктажів з  питань пожежної  безпеки, організації та контролю за  їх  виконанням, затвердженого  наказом МВС від 05 грудня 2019  року №1021

 зареєстрованим  у   Міністерстві  юстиції України 03  лютого 2020 року за №089/34391, проведення  під  час  прийняття  на  роботу і  за   місцем праці  інструктажів працівників  з  питань пожежної  безпеки, цивільного  захисту та  дій у  надзвичайних ситуаціях розроблених на  підставі  програм підготовки працівників та  чинних  на  підприємстві, в  установі та  організації  правил, інструкцій, планів реагування на  надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з  питань цивільного  захисту, техногенної та  пожежної  безпеки;

      визначити  порядок проведення з  працівниками занять з пожежно-технічного мінімуму з  призначенням відповідальних  за  їх  проведення, з  урахуванням вимог  Правил пожежної  безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 року №1417 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697;

      забезпечити проходження  особами, які  залучаються до  проведення безпосередньо на  підприємствах, в  установах та  організаціях інструктажів і  навчання з питань  цивільного  захисту, пожежної та  техногенної безпеки спеціальної  підготовки у  навчально-методичному  центрі цивільного  захисту та  безпеки життєдіяльності Кіровоградської  області;

  1. організувати та  здійснити відповідно  до  вимог  статті 20 Кодексу цивільного  захисту України проведення об’єктових навчань і  тренувань з  питань  цивільного  захисту:

     розроблення та  за  узгодженням з  відповідним територіальним  підрозділом головного  управління ДСНС України в  області та  виконавчим  органом місцевого самоврядування затвердити  графіки проведення спеціальних  об’єктових навчань і  тренувань з  питань  цивільного  захисту на  підприємстві, в установі, організації  на  рік;

      проведення навчально-методичним центром цивільного  захисту та  безпеки життєдіяльності Кіровоградської  області інструкторсько-методичних занять з керівництвом спеціальних об’єктових навчань з питань  цивільного  захисту на  суб’єктах господарювання, віднесених до однієї із  категорій цивільного  захисту або тих, хто  продовжує виробничу  діяльність в  особливий  період чи  має в  користуванні хоча б один об’єкт підвищеної  небезпеки;

     проведення засідання об’єктових комісій із залученням представників територіального  підрозділу головного  управління ДСНС України в  області з  оцінки  готовності (допуску) персоналу до  проведення спеціальних об’єктових навчань з  питань  цивільного  захисту;

      відпрацювання практичних  дій персоналу, застосовуючи  засоби оповіщення, колективного та  індивідуального захисту, у  режимах підвищеної готовності надзвичайної  ситуації та воєнного  стану, підтримання стійкості функціонування до, під час і  після настання  надзвичайної ситуації.  За  отриманими  результатами внести необхідні уточнення та  зміни до  планів реагування на  надзвичайні  ситуації та  цивільного  захисту на  особливий  період;

        практичну  підготовку персоналу та  проведення спеціальних  об’єктових навчань і  тренувань з  питань  цивільного  захисту;

        подання  до  органу місцевого  самоврядування та територіального органу ДСНС звіту за  результатами проведених спеціальних об’єктових навчань і  тренувань;

  1.  забезпечити:

проходження  посадовими  особами навчання  з  питань пожежної  безпеки за  програмами  навчання з  питань пожежної  безпеки з  урахуванням  вимог Порядку навчання  населення;

ведення  документації з  питань  організації навчання працюючого  населення (переліки навчальних  груп, осіб  керівного складу і  фахівців, які  підлягають у  поточному  році навчанню у  сфері цивільного  захисту, та  посадових  осіб, які проходять навчання та  перевірку знань з  питань пожежної  безпеки, робочі навчальні  плани і  програми, розклади  занять, графіки  консультацій, журнали  навчання, плани  підготовки і  проведення спеціальних  об’єктових навчань і  тренувань тощо);

  1. Вжити  заходів щодо  удосконалення матеріально-технічної бази з  підготовки працівників до  дій у  надзвичайних ситуаціях шляхом виділення ділянок, споруд, приміщень для  обладнання в них навчальних  ділянок, пунктів, класів тощо;
  2. Обладнати (оновити) в кожному окремо  розташованому структурному  підрозділі підприємства, установи та  організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного  захисту та  забезпечити його  наповнення навчальними і  наочними посібниками, передбаченими загальною  програмою підготовки  працівників до  дій у  надзвичайних ситуаціях, інформаційними стендами з  доведення основних  заходів, що  виконуються підприємством, установою, організацією відповідно  до  об’єктового плану реагування на  надзвичайні  ситуації.

   

Керуюча справами, секретар виконкому                Любов БЕЗВЕРХНЯ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь