Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення №37 від 22 березня 2022 року

Дата: 28.03.2022 15:37
Кількість переглядів: 358

Фото без опису

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фото без опису

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від 22 березня 2022 року                                                                  №37

 

смт Голованівськ

 

Про затвердження порядку надання одноразової

матеріальної допомоги, на період дії воєнного
стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, членам

сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали

 (беруть) безпосередню участь у бойових діях або
забезпечували (забезпечують) здійснення заходів

 з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії на території Голованівської селищної

ради»

 

            Керуючись  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», Указом Президента України від 24.02.2022року №64 «Про введення воєнного стану в Україні» та у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Голованівської селищної ради у 2022 році виконавчий комітет Голованівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги, на період дії воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали  (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів  з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії на території Голованівської селищної ради, додаток №1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника селищного голови Грабового Д.М.

 

Селищний голова                                                               Сергій ЦОБЕНКО

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток №1

                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                            Голованівської селищної  ради 

                                                                             22 березня 2022 року  №37

 

ПОРЯДОК

надання одноразової матеріальної допомоги, на період дії воєнного
стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих)
та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або
забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії

І.         Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової матеріальної допомоги, на період дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (далі - І "Порядок).

Головним розпорядником коштів, передбачених в селищному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги на період дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (далі - одноразова матеріальна допомога), є Голованівська селищна рада.

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги

1. У разі отримання поранення, контузії, каліцтва (травми) одноразова матеріальна допомога у розмірі 15 000 гривень виплачується особам, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечую)" ь) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, які зареєстровані та проживають на території Голованівської селищної ради, а саме:

- військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) Збройних Сил, Сил територіальної оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних. операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським;

-  учасникам бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

-  особам з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

-  учасникам війни, відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

-  ветеранам війни, яким встановлено статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни до початку введення воєнного стану 24 лютого 2022 року.

2. Одноразова матеріальна допомога у разі загибелі (смерті) особи, зазначеної у пункті 1 розділу I цього Порядку, надається у розмірі 30000 гривень одному із членів сім’ї загиблого (померлого), який зареєстрований та проживає па території Голованівської селищної ради, у порядку черговості родинних зв’язків:

- дружина (чоловік);

- один з повнолітніх дітей (опікун або піклувальник малолітніх та неповнолітніх дітей);

- один із батьків.

 

4. Для оформлення, одноразової матеріальної допомоги особи зазначені у пунктах 1-2 розділу II особисто додають до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання заяву (у довільній формі).

 

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу громадянина України;
 • копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи (у разі надання копії паспорта у формі картки);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • копія документа, що підтверджує родинний зв'язок або факт спільного проживання однією сім'єю (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, рішення суду про встановлення факту родинних відносин) (для членів сімей загиблих (померлих));
 • копія свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих (померлих));
 • копія лікарського свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих (померлих));
 • витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) із списків особового складу військової частини, підрозділу, органу, територіальної оборони (для членів сімей загиблих (померлих);
 • копія висновку військово-лікарської комісії, яким затверджено, що особа померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період дії воєнного стану безпосередньо під час участі у бойових діях або
 • забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (для членів сімей померлих);
 • копія довідки медичних закладів, які підтверджують факт поранення, контузії, каліцтва заявника під час його участі у період дії воєнного стану безпосередньо під час участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;
 • копія документа, який підтверджує безпосередню участь заявника, у період дії воєнного стану, у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;
 • копія військового квитка або військового посвідчення (для осіб, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми під час безпосередньої участі у період дії воєнного стану, у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;
 • копія пільгового посвідчення (для осіб визначених підпунктами 2-5 пункту 1 розділу II .Порядку);
 • банківські реквізити заявника.

5.Під час подання копій документів, заявники надають їх оригінали для огляду.

6.У випадку неможливості особистого отримання одноразової матеріальної допомоги особами, які визначені пунктом 1 розділу II цього Порядку, заява та документи, надаються членом, сім'ї або законним представником Одержувача одноразової матеріальної допомоги.

7.Персональні дані осіб, отримані у зв'язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних”.

8.У разі отримання повторних поранень, контузії, каліцтва або травми, одержаних у період дії воєнного стану, під час участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, одноразова матеріальна допомога надається повторно на підставі нової заяви та документів, визначених пунктом З розділу II Порядку.

9.Строки та терміни давності за фактами, які засвідчують, загибель (смерть) або поранення, контузію, каліцтво, травму особи, яка у період дії воєнного стану, брала участь у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії при зверненні заявників для отримання одноразової матеріальної допомоги не встановлені.

10.Орган соціального захисту населення приймає рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової матеріальної допомоги протягом 5 робочих днів з дня надходження заяви та документів.

11.У разі прийняття рішення про призначення одноразової матеріальної допомоги орган соціального захисту населення протягом 30 календарних днів перераховує кошти на особистий банківський рахунок Одержувача одноразової матеріальної допомоги.

III. Відмова у наданні одноразової матеріальної допомоги

1.Підставою для відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги є:                                    -  подання неповного пакету документів;

- неналежність особи до суб’єктів отримання одноразової матеріальної допомоги.

2.Особам, щодо яких прийнято рішення про відмову в наданні одноразової матеріальної допомоги, орган соціального захисту населення надсилає письмове повідомлення з обгрунтуванням такої відмови.

3.У разі усунення виявлених недоліків заявники мають право подати документи

повторно.

4.Рішення про відмову у наданні одноразової матеріальної допомоги може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

IV. Звітність та контроль за використанням бюджетних коштів

1.Інформацію щодо потреби у виплаті одноразової матеріальної допомоги відділ у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради негайно подають до відділу бухгалтерського обліку та звітності Голованівської селищної ради.

2.Відділу у справах дітей, сім’ї та надання соціальних послуг Голованівської селищної ради вести інформацію про кількість осіб, яким надана одноразова матеріальна допомога.

3.Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Керуюча справами, секретар виконкому                 Любов БЕЗВЕРХНЯ

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь