Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції до проекту Закону України Реєстраційний № 7253 про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних н

Дата: 10.08.2022 15:07
Кількість переглядів: 1072

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції до проекту Закону України Реєстраційний № 7253 про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки

 З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, зважаючи на те, що метою збройної агресії Російської Федерації є позбавлення Українського народу незалежності і суверенітету та повернення його до стану залежності, як було у часи Російської імперії та Союзу Радянських Соціалістичних Республік, визнаючи, що століття російського панування на українських землях супроводжувались системними заходами, спрямованими на асиміляцію Українського народу, заборону та викорінення української мови та культури, руйнування його традицій, духовної культури і етнічної самобутності, а також систематичними масовими репресіями, наслідком яких стало знищення мільйонів людей, вшановуючи пам'ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами російського імперського панування в Україні, продовжуючи процес відродження національної пам'яті Українського народу і захисту українського культурного та інформаційного простору, започаткований ухваленням Законів України "Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" і "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну" зважаючи на те, що підкорення народів іноземному пануванню і їхня експлуатація є запереченням основних прав людини, як це наголошується у Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам, що прийнята резолюцією 1514 (XV) Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1960 року, засуджуючи усі форми колоніалізму, керуючись статтею 11 Конституції України, яка зобов’язує державу сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, Верховна Рада України ухвалює цей Закон. Стаття 1. Сфера дії цього Закону Цей Закон засуджує російську імперську політику в Україні, визначає правові основи заборони пропаганди її символіки та встановлює порядок ліквідації символів російської імперської політики. Стаття 2. Визначення термінів 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 1) пропаганда російської імперської політики – публічна глорифікація і виправдання російської імперської політики, поширення інформації, спрямованої на виправдання російської імперської політики, а також публічне використання продукції, що містить символіку російської імперської політики, публічне заперечення злочинів (репресивних заходів) проти Українського народу; 2) російська імперська політика (російська колоніальна політика) – система заходів, що здійснювались органами управління, збройними формуваннями, політичними партіями, недержавними організаціями, установами, підприємствами, групами чи окремими громадянами (підданими) Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, і були спрямовані на підкорення, експлуатацію та асиміляцію Українського народу. 3) символіка російської імперської політики – символіка, що включає: а) будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації; б) гімни Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, чи їх фрагменти; в) зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць (крім тих, що є чинними адміністративно-територіальними одиницями на території України), у тому числі невизнаних, що створювались під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих територіях Московським царством, Російською імперією, Російською республікою, Російською державою, Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією і брали участь або сприяли у реалізації російської імперської політики (крім зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів, присвячених особам, пов’язаним з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури); г) зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, що публічно, у тому числі у засобах масової інформації, у літературних та інших мистецьких творах глорифікували або виправдовували російську імперську політику, або закликали до русифікації чи українофобії; ґ) зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов’язаним зі здійсненням російської імперської політики (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України або з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури); д) зображення гасел, цитат осіб, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць (крім тих, що є чинними адміністративнотериторіальними одиницями на території України), у тому числі невизнаних, що створювались під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих територіях Московським царством, Російською імперією, Російською республікою, Російською державою, Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією і брали участь або сприяли у реалізації російської імперської політики (крім цитат, пов’язаних з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури); осіб, що публічно, у тому числі у засобах масової інформації, у літературних та інших мистецьких творах глорифікували або виправдовували російську імперську політику, або закликали до русифікації чи українофобії; е) зображення, написи, пов’язані із глорифікацією і виправданням російської імперської політики; є) назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або псевдоніми осіб, що брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики (зокрема, зазначених в пунктах 3 і 4 цієї статті), події, пов’язані з реалізацією російської імперської політики, назви російських міст та інших географічних, історичних та культурних об’єктів Російської Федерації, що не пов’язані безпосередньо з українською історією, культурою чи історією, культурою поневолених народів Російської Федерації; 4) русифікація – складова російської імперської політики, спрямована на нав'язування використання російської мови та культури, як вищої, та витіснення з ужитку української мови та звуження українського культурного простору; 5) українофобія – дискримінаційні дії, публічно висловлені заклики, що заперечують суб’єктність Української держави, української нації, зневажають їхні питомі етнокультурні ознаки, ігнорують українську мову та культуру. Стаття 3. Засудження російської імперської політики 1. Політика Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, що здійснювалась на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих ними територіях України визнається імперською і такою, що спрямована на підкорення іноземному пануванню та експлуатацію Українського народу. 2. Імперська політика (колоніальна політика) Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації на території України визнається злочинною та засуджується. Стаття 4. Заборона пропаганди російської імперської політики 1. Пропаганда російської імперської політики та її символіки забороняється. 2. Присвоювати географічним об’єктам, юридичним особам та об’єктам права власності назви, що глорифікують, увіковічують, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події забороняється. Стаття 5. Заборона використання та пропаганди символіки російської імперської політики 1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки російської імперської політики в Україні заборонено. 2. Заборона не поширюється на випадки використання символіки російської імперської політики: 1) у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях; 2) як об’єктів антикварної торгівлі; 3) на документах державних органів та органів місцевого самоврядування (місцевих органів державної влади і управління), прийнятих чи виданих до набрання чинності цим Законом; 4) на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до набрання чинності цим Законом; 5) на об’єктах всесвітньої спадщини, які є предметом особливої охорони. 3. Заборона не поширюється на випадки використання символіки російської імперської політики (за умови, що це не призводить до виправдання і глорифікації російської імперської політики): 1) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації; 2) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб; 3) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій; 4) у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом; 5) у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному і освітньому процесах; 6) у творах мистецтва, створених після набрання чинності цим Законом; 7) у процесі інформаційної роботи з метою поширення інформації про агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу; 4. За рішенням сільської, селищної, міської ради, військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів) пам'ятник, пам'ятний знак, який символізує російську імперську політику, розташований на території місць поховання, місць почесного поховання може бути демонтований з публічного простору. В таких випадках сільська, селищна, міська рада, військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів), військовоцивільна адміністрація населеного пункту (населених пунктів), на території якого розміщено відповідне місце поховання, місце почесного поховання, визначає відповідальний підрозділ з організацію перепоховання відповідно до закону. Стаття 6. Забезпечення умов для проведення досліджень та здійснення заходів з увічнення пам'яті про боротьбу проти російської імперської політики та її жертв 1. Держава вживає заходів, спрямованих на підвищення поінформованості громадськості про злочини, вчинені організаторами та виконавцями російської імперської політики, а також про спротив Українського народу російській імперській політиці, розробляє та вдосконалює навчальні посібники, програми та заходи з питань історії російської імперської політики. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, збирає, узагальнює та оприлюднює інформацію про злочини (репресивні заходи) російської імперської політики проти Українського народу, надає роз’яснення та рекомендації щодо реалізації норм цього Закону. 3. Держава заохочує і підтримує діяльність громадських об'єднань, які проводять дослідницьку та просвітницьку роботу щодо інформування про злочини (репресивні заходи) російської імперської політики проти Українського народу. Стаття 7. Відповідальність за порушення законодавства про заборону виготовлення, поширення, а також публічного використання символіки російської імперської політики 1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом. 2. У разі невиконання юридичними особами, політичними партіями, іншими об’єднаннями громадян, друкованими засобами масової інформації вимог цього Закону їх діяльність/випуск підлягає припиненню в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, або іншого уповноваженого органу державної влади. Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Внести зміни до таких законів України: 1) у Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2004 р., № 11, ст. 141; 2014 р., № 5, ст. 62, № 22, ст. 816): частину першу статті 3 доповнити абзацом сьомим такого змісту: "пропаганди російської імперської політики та її символіки". У зв'язку з цим абзаци сьомий-дванадцятий вважати абзацами восьмим-тринадцятим відповідно. статтю 11 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Забороняється державна реєстрація друкованого засобу масової інформації, назва якого містить символіку російської імперської політики"; 2) у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36; 2003 р., № 35, ст. 271): у статті 5: у частині першій після слів "вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" доповнити словами “а також вимогам Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”; частину другу доповнити абзацом другим такого змісту: "Об’єктом торговельної марки не може бути символіка російської імперської політики в розумінні Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»"; у частині п'ятій статті 6 після слів “вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"” доповнити словами “і вимогам Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”; 3) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155): частину шосту статті 9 доповнити абзацом другим такого змісту: “Мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, в яких глорифікується та/або виправдовується російська імперська політика, заперечуються злочини (репресивні заходи) проти Українського народу відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”; у статті 72: частину восьму після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту: “глорифікацію та/або виправдання російської імперської політики, заперечення злочинів (репресивних заходів) проти Українського народу відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”; у зв’язку з цим абзаци дев’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим; частину дев’яту після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту: “трансляцію програм, телепередач, відеосюжетів, аудіовізуальних творів, що містить глорифікацію та/або виправдання російської імперської політики, заперечення злочинів (репресивних заходів) проти Українського народу відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”. У зв’язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - чотирнадцятим; 4) частину четверту статті 2 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2014 р., № 12, ст. 178, № 22, ст. 816) викласти в такій редакції: “Інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах пропагувати комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими, їхню символіку, а також російську імперську політику та її символіку”; 5) розділ VII "Заключні положення" Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) доповнити абзацами такого змісту: “У разі якщо протягом строку, визначеного абзацами першим і другим пункту 6 статті 8 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки», сільські, селищні, міські ради, військові адміністрації населених пунктів, військовоцивільні адміністрації населених пунктів або сільські, селищні, міські голови на території відповідної області в установленому Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки» порядку не здійснять перейменування районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містять у собі символіку російської імперської політики, таке перейменування здійснюється розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації (або особи, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження). Голова обласної державної адміністрації (або особа, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) зобов’язаний прийняти таке розпорядження у тримісячний строк, який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом другим пункту 6 статті 8 «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки». Таке розпорядження приймається з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки», статтею 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", пропозицій громадськості, науковців та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. У разі якщо протягом строку, визначеного пунктом 6 статті 8 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки», сільські, селищні, міські ради, військові адміністрації населених пунктів, військово-цивільні адміністрації населених пунктів або сільські, селищні, міські голови на території відповідної області в установленому зазначеним законом порядку не здійснять демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць (крім тих, що є чинними адміністративнотериторіальними одиницями на території України), у тому числі невизнаних, що створювались під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих територіях Московським царством, Російською імперією, Російською республікою, Російською державою, Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією і брали участь або сприяли у реалізації російської імперської політики (крім зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів, присвячених особам, пов’язаним з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури), особам, що публічно, у тому числі у засобах масової інформації, у літературних та інших мистецьких творах глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії, або містять символіку російської імперської політики, такий демонтаж здійснюється за розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації (або особи, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження). Голова обласної державної адміністрації (або особа, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) зобов’язаний прийняти розпорядження про демонтаж у тримісячний строк, який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом четвертим пункту 6 статті 8 «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”; 6) у Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2014 р., № 5, ст. 62): частину першу статті 5 доповнити пунктом 12 такого змісту: “12) пропаганду російської імперської політики відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”; частину третю статті 9 доповнити наступними словами: “а також символіка російської імперської політики, визначена Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”; 7) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами): частину п’яту статті 16 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту: “символіку російської імперської політики відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим; 8) у Законі України "Про географічні назви" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 27, ст. 360; 2014 р., № 6-7, ст. 80): у статті 5: частину шосту викласти у такій редакції: “Імена видатних державних або громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб, діяльність яких не пов'язана з відповідними географічними об'єктами, можуть присвоюватися посмертно, і лише у виняткових випадках з урахуванням думки населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти, шляхом консультацій з громадськістю щодо запропонованих змін”; після частини десятої доповнити частиною одинадцятою: “Забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, які є іменами осіб, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць (крім тих, що є чинними адміністративно-територіальними одиницями на території України), у тому числі невизнаних, що створювались під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих територіях Московським царством, Російською імперією, Російською республікою, Російською державою, Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією і брали участь або сприяли у реалізації російської імперської політики (крім осіб, пов’язаним з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури), осіб, що публічно, у тому числі у засобах масової інформації, у літературних та інших мистецьких творах глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії, або містять символіку російської імперської політики, назви, пов'язані з реалізацією російської імперської політики, назви, що глорифікують та/або виправдовують російську імперську політику, зокрема назви на честь Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, а також назви, які містять символіку російської імперської політики відповідно до Закону України відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”. У зв’язку з цим частину одинадцяту та дванадцяту вважати відповідно дванадцятою та тринадцятою; частину дванадцяту викласти в такій редакції: “Перейменування географічних об’єктів здійснюється у випадку: повторення назв однорідних географічних об’єктів у межах однієї адміністративнотериторіальної одиниці; необхідності повернення окремим географічним об’єктам їхніх історичних назв; істотної зміни функції або призначення географічного об’єкта; необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність із вимогами Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"; необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»; необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність до стандартів державної мови.” частину тринадцяту викласти в такій редакції: “Перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням думки населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти, шляхом консультацій з громадськістю щодо запропонованих змін"; статтю 5 доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту: “Перейменування сіл, селищ, міст, пов’язане з необхідністю приведення назв сіл, селищ, міст у відповідність із стандартами державної мови, здійснюється у порядку, встановленому частинами одинадцятою – тринадцятою статті 8 Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”. Статтю 8 викласти у такій редакції: “Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкта з необхідним обґрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками та кошторисами витрат, пов'язаних з таким найменуванням та перейменуванням, у межах, визначених законом, можуть вноситись органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни України. Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкта вносяться до відповідних органів, зазначених у статті 7 цього Закону. Розгляд таких пропозицій, якщо інше не передбачено Конституцією України та законом, обов'язково має здійснюватися з урахуванням відповідно: пропозицій відповідних місцевих рад - щодо найменування та перейменування географічних об'єктів, розташованих на території кількох адміністративнотериторіальних одиниць; висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту - щодо найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту; висновку Національної комісії зі стандартів державної мови – щодо відповідності пропозицій стандартам державної мови; висновку відповідних центральних органів виконавчої влади – щодо найменування та перейменування гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, інших подібних об'єктів, територій, об'єктів природно-заповідного фонду тощо. Пропозиції та проекти рішень щодо найменування та перейменування географічних об’єктів направляються у встановленому порядку на відповідну експертизу. Висновок Національної комісії зі стандартів державної мови щодо відповідності пропозицій стандартам державної мови є обов’язковим для врахування при прийнятті рішень про найменування та перейменування відповідного географічного об’єкту. Пропозиції та рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів направляються у встановленому порядку на відповідну експертизу (крім випадків необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»). Перейменування адміністративно-територіальних одиниць пов’язане з необхідністю приведення їх назв у відповідність із стандартами державної мови, здійснюється у порядку, встановленому частинами одинадцятою – тринадцятою статті 8 Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки». Географічні об'єкти, що утворюються за рішенням Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, найменовуються відповідними рішеннями про їх утворення згідно з вимогами цього Закону. Перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв таких об’єктів у відповідність із вимогами Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", здійснюється з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв таких об’єктів у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки», здійснюється з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки». Пропозиції та рішення органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об'єктів направляються на відповідну експертизу до спеціально уповноваженого органу з географічних назв у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (крім випадків необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»). Порядок найменування та перейменування географічних об'єктів, що складають систему адміністративно-територіального устрою України, визначається окремим законом.” 9) пункт 4 частини четвертої статті 21 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) викласти в такій редакції: “4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими особами, які брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики та представниками комуністичного та/або націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;” 10) у Законі України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1; 2014 р., № 17, ст. 593, № 22, ст. 801, ст. 811) частину першу статті 4 після слів “здоров'я населення” доповнити такими словами: “пропаганду російської імперської політики та її символіки”; абзац сьомий частини другої статті 18 після слів “не може використовуватися” доповнити словами “символіка російської імперської політики”; 11) у Законі України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 150): статтю 1 доповнити частиною п’ятою такого змісту: “5. Питання, пов’язані з приведенням раніше присвоєних об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у відповідність з вимогами «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки», регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»; у статті 3: у частині другій слово "лише" замінити словами "як правило"; абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції: “5. Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються юридичним особам та об’єктам права власності лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу. Питання, пов’язані з приведенням раніше присвоєних об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у відповідність з вимогами «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки», регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки»”. доповнити частиною сьомою такого змісту: “7. Забороняється присвоювати юридичним особам та об’єктам права власності: імена осіб, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць (крім тих, що є чинними адміністративно-територіальними одиницями на території України), у тому числі невизнаних, що створювались під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих територіях Московським царством, Російською імперією, Російською республікою, Російською державою, Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією і брали участь або сприяли у реалізації російської імперської політики (крім осіб, пов’язаним з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури), осіб, що публічно, у тому числі у засобах масової інформації, у літературних та інших мистецьких творах глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії, або містять символіку російської імперської політики; назви на честь історичних подій, ювілейних і святкових дат, пов’язаних зі здійсненням російської імперської політики (крім подій, пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України або з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки та культури або крім випадків вшанування пам’яті українців, що в будь-який спосіб постраждали від російської імперської політики, її репресивних заходів, русифікації); назви на честь історичних подій, ювілейних і святкових дат, пов’язаних із Московським царством, Російською імперією, Російською республікою, Російською державою, Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією, що не пов’язані безпосередньо з українською історією чи історією поневолених народів Російської Федерації”. 3. Юридичні особи, політичні партії, інші об’єднання громадян, зареєстровані на день набрання чинності цим Законом, у разі порушення його вимог зобов’язані протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої установчі документи, найменування та/або символіку у відповідність із вимогами цього Закону. При цьому такі юридичні особи звільняються від сплати адміністративного збору під час державної реєстрації змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із цим Законом. Власники знаків для товарів і послуг, які на день набрання чинності цим Законом містять символіку російської імперської політики протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані привести такі знаки для товарів і послуг у відповідність із цим Законом. 4. У разі недотримання вимог цього Закону юридичними особами, політичними партіями, іншими об’єднаннями громадян, зазначеними у пункті 3 цієї статті Закону, їхня діяльність підлягає припиненню в установленому законом порядку, крім випадків, коли юридичними особами, політичними партіями, іншими об’єднаннями громадян вжито заходів щодо дотримання вимог цього Закону, а неможливість державної реєстрації змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із цим Законом, зумовлена об’єктивними причинами. 5. Засновники друкованих засобів масової інформації, які на момент набрання чинності цим Законом здійснювали пропаганду російської імперської політики та/або використовували у назві символіку російської імперської політики зобов’язані припинити здійснення такої пропаганди та/або здійснити перереєстрацію друкованого засобу масової інформації. Засновники таких друкованих засобів масової інформації звільняються від сплати реєстраційного збору за перереєстрацію. 6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку здійснити демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях Московського царства, Російської імперії, Російської республіки, Російської держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Російської Федерації, територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць (крім тих, що є чинними адміністративнотериторіальними одиницями на території України), у тому числі невизнаних, що створювались під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих територіях Московським царством, Російською імперією, Російською республікою, Російською державою, Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Російською Федерацією і брали участь або сприяли у реалізації російської імперської політики (крім зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів, присвячених особам, пов’язаним з захистом політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури), особам, що публічно, у тому числі у засобах масової інформації, у літературних та інших мистецьких творах глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії, або містять символіку російської імперської політики, а також в установленому порядку перейменувати райони у містах, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости, інші об’єкти топоніміки населених пунктів, а також інші географічні об’єкти, назви яких містять символіку російської імперської політики. У разі якщо протягом зазначеного в абзаці першому цього пункту строку сільською, селищною, міською радою в установленому цим Законом порядку не прийнято рішення про перейменування районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, таке рішення у формі розпорядження приймається відповідним сільським, селищним, міським головою (або особою, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) у тримісячний строк, що обчислюється з моменту закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту. Таке розпорядження приймається з урахуванням вимог, встановлених цим Законом, статтею 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", пропозицій громадськості, науковців та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. У разі якщо протягом зазначеного в абзаці першому цього пункту строку Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування (обласними, районними, сільськими, селищними, міськими радами), військовим адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям в установленому цим Законом порядку не прийнято рішення про перейменування назв географічних об’єктів, що містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, таке рішення у формі постанови приймається Кабінетом Міністрів України у тримісячний строк, що обчислюється з моменту закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту. Таке розпорядження приймається з урахуванням вимог, встановлених цим Законом, статтею 5 Закону України "Про географічні назви", пропозицій громадськості, науковців та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. У разі якщо протягом зазначеного в абзаці першому цього пункту військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільна адміністрація населеного пункту (населених пунктів) та у разі якщо протягом строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, сільським, селищним, міським головою, (або особою, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) в установленому цим Законом порядку не прийнято рішення у формі розпорядження про перейменування районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, таке перейменування здійснюється розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації (або особи, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження). Голова обласної державної адміністрації (або особа, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) зобов’язаний прийняти таке розпорядження у тримісячний строк, який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом другим цього пункту. Таке розпорядження приймається з урахуванням вимог, встановлених цим Законом, статтею 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", пропозицій громадськості, науковців та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. У разі якщо протягом зазначеного в абзаці першому цього пункту строку сільською, селищною, міською радою в установленому цим Законом порядку не прийнято рішення про демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, що містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, таке рішення у формі розпорядження приймається відповідним сільським, селищним, міським головою (або особою, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) у тримісячний строк, що обчислюється з моменту закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту. У разі якщо протягом зазначеного в абзаці п’ятому цього пункту строку не здійснено демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, що містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, такий демонтаж здійснюється за розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації (або особи, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження). Голова обласної державної адміністрації (або особа, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) зобов’язаний прийняти таке розпорядження про демонтаж у тримісячний строк, який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту. 7. Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям, військовоцивільним адміністраціям у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку провести консультації з громадськістю та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, визначеним у пункті 6 цієї статті Закону. 8. Верховна Рада України у тримісячний строк, який обчислюється з дня закінчення строку, визначеного пунктом 7 цієї статті Закону, приймає рішення про перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, визначеним у пункті 6 цієї статті Закону, з урахуванням пропозицій, поданих органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями, військово-цивільними адміністраціями, та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 7 цієї статті Закону, пропозиції щодо перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, визначеним у пункті 6 цієї статті Закону, не були подані до Верховної Ради України, відповідне рішення про перейменування таких населених пунктів та районів приймається Верховною Радою України на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. 9. Строки консультацій з громадськістю, передбачених для виконання вимог цього Закону, не можуть перевищувати 30 календарних днів. 10. Дія цієї статті поширюється на тимчасово окуповані території України в терміни, визначені Законом, після завершення процесу деокупації відповідних територій. На тимчасово окупованих територіях України терміни, визначені цим Законом, обчислюються з моменту деокупації відповідних територій і відновлення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування (військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій). 11. Національній комісії зі стандартів державної мови до 31 грудня 2022 року оприлюднити на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови перелік сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендації щодо приведення назв таких сіл, селищ, міст у відповідність до стандартів державної мови. 12. Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям, військовоцивільним адміністраціям у шестимісячний строк з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови переліку, зазначеного у пункті 11 цієї статті Закону, в установленому порядку провести консультації з громадськістю та подати з урахуванням рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування населених пунктів з метою приведення їх назв у відповідність до стандартів державної мови. 13. Верховна Рада України у шестимісячний строк, який обчислюється з дня закінчення строку, визначеного пунктом 12 цієї статті Закону, приймає рішення про перейменування населених пунктів з урахуванням пропозицій, поданих органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями, військово-цивільними адміністраціями та рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови. У разі, якщо протягом строку, зазначеного в абзаці першому пункту 12 цієї статті Закону, відповідні пропозиції не були подані до Верховної Ради України, рішення про перейменування населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови приймається Верховною Радою України на підставі рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови. 14. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього Закону: 1) у шістдесятиденний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 2) у шістдесятиденний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини, які містять символіку російської імперської політики у зв’язку з втратою предмету охорони; 3) вжити інших заходів до реалізації цього Закону. Голова Верховної Ради України


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь