Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

До уваги платників-юридичних осіб щодо порядку заповнення податкової декларації з плати за землю!

Дата: 11.08.2023 11:08
Кількість переглядів: 295

Голованівський відділ податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Кіровоградській області надає роз’яснення щодо порядку заповнення Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності). 

Одиниці виміру зазначаються: гектари (га) – з чотирма десятковими знаками; квадратні метри (кв. м) – з двома десятковими знаками; гривні (грн) – з двома десятковими знаками. 

 

Розділ І «РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ»:

 

 • у колонці 1 зазначається номер за порядком. За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено; 

 • у колонці 2 зазначається інформація щодо категорії/цільового призначення земельних ділянок, яка має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності земельними ділянками. Проставляється номер арабськими цифрами (формат XX.XX) згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року           № 821;

 • у колонці 3 зазначається вид права: 1власність; 2 – постійне користування; 4 – право на земельну частку (пай);

 • у колонці 4 «Серія та номер документа» вказується серія та номер правовстановлюючого документа в залежності від вида права; 

 • у колонках 5 та 6 (у разі наявності) зазначається відповідно дата  державної реєстрації права власності/користування земельною ділянкою (у форматі дд.мм.рррр) та номер документа, що посвідчує державну реєстрацію такого права; 

 • у колонці 7 «Період володіння/користування (частка неповного місяця) зазначається частка днів у місяці, розрахована за формулою: кількість днів володіння або користування у місяці/загальна кількість днів у місяці. Зазначається у форматі з чотирма десятковими знаками; 

 • у колонці 8 «Кількість повних місяців» зазначається цілим числом від 1 до 12 кількість повних місяців перебування у володінні/користуванні земельної ділянки;

 • у колонці 9 зазначається кадастровий номер земельної ділянки у форматі хххххххххх:хх:ххх:хххх;

 • у колонці 10 зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована (і) земельна (і) ділянка (и) та у колонці 11  - адреса місця розташування земельної ділянки (згідно з правовстановлюючими документами);

 • у колонці 12 зазначається площа земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту – у гектарах (га), у колонці 13 зазначається площа земельної ділянки, розташованої в межах населеного пункту – у квадратних метрах (кв. м). ОДНОЧАСНЕ ЗАПОВНЕННЯ У ОДНОМУ РЯДКУ КОЛОНОК 12 ТА   13 РОЗДІЛУ І - НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!  

 • у колонці 14 зазначається нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн./кв. м) з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, що застосовується з дати останньої затвердженої грошової оцінки: у разі проведення оцінки земельної ділянки зазначається оцінка одиниці площі земельної ділянки, у колонці 15 - якщо оцінку не проведено зазначається оцінка одиниці площі ріллі по  Автономній Республіці Крим або по області (грн/га).

ОДНОЧАСНЕ ЗАПОВНЕННЯ У ОДНОМУ РЯДКУ КОЛОНОК 14 ТА 15 РОЗДІЛУ І - НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ! 

 • у колонці 16 зазначається ставка податку у відсотках (%) відповідно до рішення органу місцевого самоврядування;

 - у колонці 17 зазначається річна сума земельного податку на звітний рік, розрахована за формулами:

(к. 12 або 13× к. 14 або 15× к. 16 / 100) / 12 × (к. 7 + к. 8).

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік, а у колонці розділу ІІІ, що відповідає звітному місяцю, зазначаються показники за звітний місяць;

 • у колонці 18   зазначається код пільги відповідно до довідника  пільг;

 • у колонці 19 зазначається розмір пільги у відсотках відповідно до законодавства та/або рішення органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу;

 • у колонках 20 та 21 зазначається строк користування податковою пільгою в звітному періоді — число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами у форматі дд.мм.рррр. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

 • у колонці 22 зазначається сума пільги, розрахована пропорційно до періоду користування пільгою;

 • у колонці 23 вказується річна сума земельного податку до сплати, яка розраховується за формулою: к. 17 – к. 22.

 

Розділ ІІ «РОЗРАХУНОК СУМИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ»:

 

 • у колонці 1 зазначаються номер за порядком. За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено; 

 • у колонці 2 зазначається інформація щодо категорії/цільового призначення земельних ділянок, яка має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право користування земельними ділянками. Проставляється номер арабськими цифрами (формат XX.XX) згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року           № 821;

 • у колонці 3 зазначається дата документа, який засвідчує/ підтверджує право користування ділянкою (у форматі дд.мм.рррр), у колонці 4 – серія та номер документа, який засвідчує/ підтверджує право користування ділянкою;

 • у колонках 5 та 6 (у разі наявності)зазначається відповідно дата  державної реєстрації права користування земельною ділянкою (у форматі дд.мм.рррр) та номер документа, що посвідчує державну реєстрацію такого права; 

 • у колонці 7 зазначається дата закінчення терміну дії договору оренди (у форматі дд.мм.рррр);

 • у колонці 8 «Період користування (частка неповного місяця) зазначається частка днів у місяці, розрахована за формулою: кількість днів користування у місяці/загальна кількість днів у місяці. Зазначається у форматі з чотирма десятковими знаками; 

 • у колонці 9 «Кількість повних місяців» зазначається цілим числом від 1 до 12 кількість повних місяців перебування у користуванні земельної ділянки;

 • у колонці 10 зазначається кадастровий номер земельної ділянки у форматі хххххххххх:хх:ххх:хххх;

 • у колонці 11 зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована (і) земельна (і) ділянка (и) та у колонці 12  - адреса місця розташування земельної ділянки (згідно з правовстановлюючими документами);

 • у колонці 13 зазначається площа земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту – у гектарах (га), у колонці 14 зазначається площа земельної ділянки, розташованої в межах населеного пункту – у квадратних метрах (кв. м). ОДНОЧАСНЕ ЗАПОВНЕННЯ У ОДНОМУ РЯДКУ КОЛОНОК 13 ТА 14 РОЗДІЛУ ІІ - НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!  

 • у колонці 15 зазначається нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн./кв. м) з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, що застосовується з дати останньої затвердженої грошової оцінки: у разі проведення оцінки земельної ділянки зазначається оцінка одиниці площі земельної ділянки, у колонці 16 - якщо оцінку не проведено зазначається оцінка одиниці площі ріллі по  Автономній Республіці Крим або по області (грн/га).

ОДНОЧАСНЕ ЗАПОВНЕННЯ У ОДНОМУ РЯДКУ КОЛОНОК 15 ТА 16 РОЗДІЛУ ІІ - НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ! 

 • у колонці 17 зазначається розмір (ставка) орендної плати у відсотках (%) відповідно до договору оренди, але з урахуванням норм пункту 288.5 статті 288 розділу ХІІ Податкового кодексу;

 • у колонці 18 визначається річна сума орендної плати до сплати, яка розраховується за формулами: 

 (к. 13 або 14 х к. 15 або 16 х к. 17 / 100) / 12 х (к. 8+ к. 9).

 

Розділ ІІІ «РОЗРАХУНОК (УТОЧНЕННЯ) ПОДАТКОВОГО ЗОБОВЯЗАННЯ»:

Значення колонки 3 рядка 3 розділу ІІІ має відповідати значенню колонки 23 рядка 2 розділу І або колонки 18 рядка 2 розділу II Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

Рядки 4 – 8 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань, зокрема за нововідведеними (придбаними) земельними ділянками або за новоукладеними договорами протягом звітного року.

У рядку 5.1 зазначається сума нарахування до збільшення податкового зобов'язання у зв'язку зі змінами об'єкта оподаткування та/або бази оподаткування (на підставі даних, внесених до відповідних державних реєстрів) при поданні Податкової декларації після закінчення граничного строку подання, але з урахуванням норм пункту 286.4 статті 286 розділу XII Податкового кодексу. Рядок заповнюється тільки у Податкових деклараціях з відміткою "звітна", "нова звітна", "уточнююча", у яких у рядку 1.1, у рядках 4 та 5 розділу III зазначено поточний рік.

У рядку 7 зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується в разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпунктів "а" або "б" абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 глави 2                 розділу II Податкового кодексу України (якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою "звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточнююча", - у розмірі 3 відсотків).

 У рядку 8 зазначається сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу третього пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь