Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення сесії від 05.06. 2024 року № 1617 "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Голованівської селищної ради на 2025 рік"

Дата: 06.06.2024 08:47
Кількість переглядів: 30

Фото без опису

СОРОК ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від «05» червня 2024 року                                                          № 1617

смт Голованівськ

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на території

Голованівської селищної ради

на 2025 рік

 

  Відповідно до ст. 144 Конституції України, п. 24 ч. 1ст.ст. 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 64 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 266, 267, 295,абз. 2, 3 п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), законодавчих актів Українищодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Установити  у 2025 році на території Голованівської селищної ради  такімісцеві податки й збори:

- єдиний податок (згідно з додатком №1);

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (згідно з додатком№2; 2.1;2.2);

- земельний податок (згідно з додатком№ 3; 3.1; 3.2).

2. Інші питання, що застосовуються у цьому рішенні й не визначені ним, використовуються у значенні, встановленому Податковим кодексом України.

3. Рішення Голованівської селищної ради від 06 червня 2023 року №1104 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Голованівської селищної ради» визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2025 року.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2025 року.

5. Оприлюднити рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, екології, торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної політики.

 

Селищний голова                                                             Сергій ЦОБЕНКО

 

                                                          Додаток №1

                                                              до рішення   сесії Голованівської                                                                                                                            селищної ради

                                                   від 05 червня  2024 року № 1617

 

2.Єдиний податок.

 

Ставки на території селищної ради  вводяться в дію з 01 січня 2025 року та встановлюються  на 2025 рік.

 

2.1. Платники  податку

   Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

   а) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню й обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

   б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

   - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

        - обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.2. Об’єкт оподаткування

Визначається:

1) для платників єдиного податку першої групи відповідно  до статті 292 Податкового кодексу України;

2) для платників єдиного податку другої групи – відповідно до статті 292 Податкового кодексу України.

2.3. База оподаткування

База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.

2.4 Ставка податку.

Встановити ставки єдиного податку:

1) для першої групи платників єдиного податку у розмірі 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для всіх видів господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць;

2) другої групи платників єдиного податку у розмірі 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для всіх видів господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць;

3) ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України;

2.5 Податковий  період

Податковий період встановлюється відповідно до статті  294 Податкового кодексу України.

 

2.6. Порядок обчислення податку

 

Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до  статті  295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею  297 Податкового кодексу України.

 

2.7.Строки  та порядок сплати податку

Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до статті  295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею  297 Податкового кодексу України.

 

2.8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

 

Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено в статті  296 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею  297 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

до рішення сесії

Голованівської селищної ради

від 05 червня  2024 року № 1617

3.Податок на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки

          3.1. Платники податку

   Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

   3.2. Об’єкт оподаткування

        Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. Не є об’єктами оподаткування об’єкти, які визначені пунктом 266.2.2  ПКУ.

   3.3. База оподаткування

   База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

          3.4. Пільги із сплати податку

Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. .  Відповідно до статті 266.4.2 Податкового кодексу України встановити пільги для військових формувань,  закладів охорони здоров’я, органів і підрозділів ДСНС тапожежних команд, які розташовані на території громади, за всіма категоріями об’єктів нерухомості в розмірі 100%.

 

   3.5. Ставка податку

    Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування (ст.266.5.1 Податкового кодексу України) відповідно до додатку 3.1( додається).

   3.6. Податковий період

   Базовий податковий (звітний) період встановлюється відповідно до пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

   3.7. Порядок обчислення суми податку

   Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7 та 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

   3.8. Строк та порядок сплати податку

   Податок сплачується відповідно до пункту 266.9  та 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

   3. 9. Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

   Строки та порядок подання звітності  про обчислення і сплату податку визначені відповідно до пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  2.1

до рішення сесії

Голованівської селищної ради

від 05 червня  2024 року № 1617

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки на території селищної ради вводяться в дію з 01 січня 2025 рокута встановлюються  на 2025 рік.

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

35

214

3521455100

Голованівська селищна рада

 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд
(відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507)

Ставки податку
(у % від розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. метр

Код

Назва

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб
 

 

 

1 зона*

2

зона*

3

зона*

1

зона*

2

зона*

3

зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Будівлі житлові**

х

х

х

х

х

х

111

Будинки одноквартирні**

х

х

х

х

х

х

1110

Будинки одноквартирні**

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови **

0,2

х

х

0,2

х

х

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності **

0,2

х

х

0,2

х

х

1110.3

Будинки садибного типу **

0,2

х

х

0,2

х

х

1110.4

Будинки дачні та садові **

0,2

х

х

0,2

х

х

112

Будинки з двома та більше квартирами**

х

х

х

х

х

х

1121

Будинки з двома квартирами**

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,2

х

х

0,2

х

х

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,2

х

х

0,2

х

х

1122

Будинки з трьома та більше квартирами**

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,2

х

х

0,2

х

х

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальн

0,2

х

х

0,2

х

х

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,2

х

х

0,2

х

х

113

Гуртожитки**

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,2

х

х

0,2

х

х

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів**

0,2

х

х

0,2

х

х

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів **

0,2

х

х

0,2

х

х

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів**

0,2

х

х

0,2

х

х

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки**

0,2

х

х

0,2

х

х

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних **

0,2

х

х

0,2

х

х

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,2

х

х

0,2

х

х

12

Будівлі нежитлові

х

х

х

х

х

х

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

х

х

х

х

х

х

1211

Будівлі готельні

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1211.1

Готелі

0,2

х

х

0,2

х

х

1211.2

Мотелі

0,2

х

х

0,2

х

х

1211.3

Кемпінги

0,2

х

х

0,2

х

х

1211.4

Пансіонати

0,2

х

х

0,2

х

х

1211.5

Ресторани та бари

0,2

х

х

0,2

х

х

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,2

х

х

0,2

х

х

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,2

х

х

0,2

х

х

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,2

х

х

0,2

х

х

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,2

х

х

0,2

х

х

122

Будівлі офісні **

х

х

х

х

х

х

1220

Будівлі офісні **

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління**

0,2

х

х

0,2

х

х

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,2

х

х

0,2

х

х

1220.3

Будівлі органів правосуддя**

0,2

х

х

0,2

х

х

1220.4

Будівлі закордонних представництв**

0,2

х

х

0,2

х

х

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,2

х

х

0,2

х

х

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,2

х

х

0,2

х

х

123

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

х

1230

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,2

х

х

0,2

х

х

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків**

0,2

х

х

0,2

х

х

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,2

х

х

0,2

х

х

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.

0,2

х

х

0,2

х

х

 1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

0,2

х

х

0,2

х

х

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2

х

х

0,2

х

х

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,2

х

х

0,2

х

х

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

х

х

х

х

х

х

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

х

х

х

х

х

х

1241.1

 Автовокзали та інші будівлі автомобільного трнаспорту

0,2

х

х

0,2

х

х

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,2

х

х

0,2

х

х

1242

Гаражі

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1242.1

Гаражі наземні

0,2

х

х

0,2

х

х

1242.2

Гаражі підземні

0,2

х

х

0,2

х

х

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,2

х

х

0,2

х

х

1242.4

Навіси для велосипедів

0,2

х

х

0,2

х

х

125

Будівлі промислові та склади

х

х

х

х

х

х

1251

Будівлі промислові**

х

х

х

х

х

х

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

0,2

х

х

0,2

х

х

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

0,2

х

х

0,2

х

х

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

0,2

х

х

0,2

х

х

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

0,2

х

х

0,2

х

х

1251.8.

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфорово-фаянсової промисловості

0,2

х

х

0,2

х

х

1251.9

Будівлі інших промислових підприємств, включаючи поліграфічне

0,2

х

х

0,2

х

х

1252

Резервуари, силоси та склади

х

х

х

х

х

х

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу**

0,2

х

х

0,2

х

х

1252.2

Резервуари та ємності інші**

0,2

х

х

0,2

х

х

1252.3

Силоси для зерна **

0,1

х

х

0,1

х

х

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів **

0,2

х

х

0,2

х

х

1252.5

Склади спеціальні товарні **

0,1

х

х

0,1

х

х

1252.6

Холодильники **

0,2

х

х

0,2

х

х

1252.7

Складські майданчики **

0,2

х

х

0,2

х

х

1252.8

Склади універсальні**

0,1

х

х

0,1

х

х

1252.9

Склади та сховища інші **

0,1

х

х

0,1

х

х

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

х

х

х

х

х

х

1261

Будівлі для публічних виступів

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,2

х

х

0,2

х

х

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,2

х

х

0,2

х

х

1261.3

Цирки

0,2

х

х

0,2

х

х

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,2

х

х

0,2

х

х

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,2

х

х

0,2

х

х

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,2

х

х

0,2

х

х

1262

Музеї та бібліотеки

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1262.1

Музеї та художні галереї **

0,2

х

х

0,2

х

х

1262.2

Бібліотеки, книгосховища **

0,2

х

х

0,2

х

х

1262.3

Технічні центри

0,2

х

х

0,2

х

х

1262.4

Планетарії **

0,2

х

х

0,2

х

х

1262.5

Будівлі архівів **

0,2

х

х

0,2

х

х

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів **

0,2

х

х

0,2

х

х

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0.2

х

х

0.2

х

х

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0.2

х

х

0.2

х

х

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів**

0.2

х

х

0.2

х

х

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів**

0,2

х

        х

х

0,2

х

х

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів **

0,2

х

х

0,2

х

х

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами **

0,2

х

х

0,2

х

х

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,2

х

х

0,2

х

х

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій **

0,2

х

х

0,2

х

х

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші **

0,2

х

х

0,2

х

х

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів **

0,2

х

х

0,2

х

х

1264.2

Лікарні профільні, диспансери **

0,2

х

х

0,2

х

х

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки**

0,2

х

х

0,2

х

х

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації **

0,2

х

х

0,2

х

х

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил **

0,2

х

х

0,2

х

х

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації **

0,2

х

х

0,2

х

х

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші **

0,2

х

х

0,2

х

х

1265

Зали спортивні**

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.

0,2

х

х

0,2

х

х

1265.2

Басейни криті для плавання

0,2

х

х

0,2

х

х

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,2

х

х

0,2

х

х

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,2

х

х

0,2

х

х

1265.5

Тири

0,2

х

х

0,2

х

х

1265.9

Зали спортивні інші

0,2

х

х

0,2

х

х

127

Будівлі нежитлові інші

х

х

х

х

х

х

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства**

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1271.1

Будівлі для тваринництва **

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.2

Будівлі для птахівництва **

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.3

Будівлі для зберігання зерна **

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.4

Будівлі силосні та сінажні**

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства **

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.6

Будівлі тепличного господарства **

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.7

Будівлі рибного господарства**

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва **

0,2

х

х

0,2

х

х

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші **

0.2

х

х

0,2

х

х

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності**

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. **

0.2

х

х

0,2

х

х

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0.2

х

х

0,2

х

х

1272.3

Цвинтарі та крематорії **

0.2

х

х

0,2

х

х

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою **

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури **

0.2

х

х

0,2

х

х

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою **

0.2

х

х

0,2

х

х

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї **

0.2

х

х

0,2

х

х

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше **

х

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

х

х

1274.1

Казарми збройних сил **

0.2

х

х

0,2

х

х

1274.2

Будівлі міліцейських та пожежних служб **

0.2

х

х

0,2

х

х

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів **

0.2

х

х

0,2

х

х

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,2

х

х

0,2

х

х

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,2

х

х

0,2

х

х

22

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

         х

х

х

х

х

х

222

Місцеві трубопроводи та комунікації

         х

х

х

х

х

х

2222

Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів

         х

х

х

х

х

х

2222.1

Місцеві водопровідні мережі

0,2

х

х

0,2

х

х

2222.2

Місцеві теплові мережі

0,2

х

х

0,2

х

х

2222.3

Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря

0,2

х

х

0,2

х

х

2222.4

Водяні свердловини, колодязі, бювети

0.2

х

х

0.2

х

х

2222.5

Водонапірні башти, фонтани

0.2

х

х

0.2

х

х

2222.9

Споруди місцевих трубопровідних систем інші

0.2

х

х

0.2

х

х

2223

Місцеві каналізаційні системи

         х

х

х

х

х

х

2223.1

Місцеві каналізаційні та водостічні мережі

0.2

х

х

0.2

х

х

2223.2

Колектори каналізаційні

0.2

х

х

0.2

х

х

2223.3

Установки для перероблення стічних вод

0.2

х

х

0.2

х

х

2224

Місцеві електро- та телекомунікаційні системи

         х

х

х

х

     х

х

2224.3

Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж

0.2

х

х

0.2

х

х

23

Комплексні промислові споруди

         х

х

х

х

х

х

230

Комплексні промислові споруди

х

х

х

х

х

х

2302

Споруди підприємств електроенергетики

         х

х

х

х

х

х

2302.9

Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші

0.2

х

х

0.2

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

*У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

 

 

**Об'єкти  нерухомості, що класифікуються за цим підкласом звільняються/можуть звільнятися повністю, або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2. пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 ПКУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.2
до рішення сесії

Голованівської селищної ради

від 05 червня  2024 року № 1617

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільгивводяться в дію з 1 січня 2025 року та встановлюються на 2025 рік.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

35                             214              3521455100          Голованівська селищна рада                            

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

1. У випадках, визначених Податковим кодексом України           (п. 266.2.2 статті 266)

 

   Звільняються

 

2. Військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

 

100

 

3. Заклади охорони здоров’я

100

 

4. Органи і підрозділи ДСНС,пожежні команди

100

 

 

 

 

         

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

до рішення сесії

Голованівської селищної ради

від 05 червня  2024 року № 1617

 

   4.Податок на майно в частині  земельного податку.

   4.1.Платники  земельного податку

1.Платників  земельного податку визначено  п. 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.

4.2.Об’єкт оподаткування

1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено п. 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.

4.3. База оподаткування

Базу оподаткування земельним податком, визначено п. 271.1 статтї 271 Податкового кодексу України.

4.4.Ставка податку

Ставки земельного податку встановлюються відповідно до статей 274, 277 Податкового кодексу України.

4.5. Пільги із сплати податку

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб та юридичних осіб встановлено відповідно статтями 281 та 282 Податкового кодексу України та додатком 3.2.  Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.  Відповідно до статті 284.1 Податкового кодексу України встановити пільги для військових формувань,  закладів охорони здоров’я, органів і підрозділів ДСНС тапожежних команд , які розташовані на території громади, за всіма категоріями земельних ділянок в розмірі 100%.

   

   4.6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період для земельного  податку  встановлено статтею 285  Податкового кодексу України.

 

4.7.Порядок обчислення податку

 Порядок обчислення  земельного податку встановлюється відповідно ст. 286 Податкового кодексу України, з урахуванням статті 58 ПКУ.

4.8. Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

4.9. Строк  та порядок сплати податку

Строк та порядок сплати податку визначається  відповідно до статті 287 Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

               ДОДАТОК 3.1

до рішення сесії

Голованівської селищної ради

від 05 червня  2024 року № 1617

СТАВКИ

земельного податку

 

Ставки  на території Голованівської селищної  ради вводяться в дію з 01.01.2025  року та встановлюються на 2025 рік.

 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

35

214

3521455100

Голованівська селищна рада

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

 

Ставки податку

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами або в межах

 населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01                                   Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.02

Для ведення фермерського господарства

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.05

Для індивідуального садівництва

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.06

Для колективного садівництва

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.07

Для городництва

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.08

Для сінокосіння та випасання худоби

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції